Standardy Booking.com dotyczące traktowania zwierząt dla partnerów oferujących zakwaterowanie

Uaktualniono 10 months temu
Zapisz

Misją Booking.com jest ułatwianie ludziom odkrywania świata. Uważamy jednak, że musi się to odbywać ze świadomością, pokorą i szacunkiem wobec ludzi, zwierząt, społeczności i środowiska. Jako lider branży jesteśmy odpowiedzialni za przejęcie wiodącej roli w rozwoju zrównoważonej turystyki i dopilnowanie, aby przyszłe pokolenia również mogły poznać piękno naszego świata.  

Nasza działalność mająca na celu zabieganie o dobrostan zwierząt odbywa się w oparciu o Pięć Zasad Wolności w zakresie podstawowych potrzeb zwierząt będących pod opieką człowieka:

 1. Wolność od głodu i pragnienia poprzez zapewnienie łatwego dostępu do świeżej wody i odpowiedniej diety gwarantującej zdrowie i energię.

 2. Wolność od dyskomfortu poprzez zapewnienie odpowiednich warunków, w tym schronienia i wygodnego miejsca do odpoczynku.

 3. Wolność od bólu, obrażeń lub chorób poprzez traktowanie zwierząt z szacunkiem i zapewnienie wykwalifikowanego personelu do opieki oraz dostępu do opieki weterynaryjnej.

 4. Wolność w wyrażaniu normalnego zachowania poprzez zapewnienie wystarczającej przestrzeni, warunków przypominających naturalne środowisko zwierzęcia i umożliwienie zachowań społecznych charakterystycznych dla danego gatunku.

 5. Wolność od strachu i stresu poprzez zapewnienie warunków i leczenia, które nie narażają zwierząt na cierpienie.  

Mając powyższe na uwadze, Booking.com nie będzie współpracować z obiektami, które w ramach ceny za pokój promują lub oferują następujące aktywności:

 • bezpośrednią interakcję z dzikimi zwierzętami niektórych gatunków*,

 • pokazy oraz występy cyrkowe z udziałem dzikich zwierząt niektórych gatunków*,

 • wszelkiego rodzaju walki z udziałem zwierząt (np. szczucie psami niedźwiedzi, zapasy krokodyli/aligatorów, walki kogutów, walki byków),

 • wszelkiego rodzaju wyścigi z udziałem zwierząt (np. wyścigi konne, wyścigi chartów, strusi, rodeo, polo na słoniach),

 • polowania z wykorzystaniem trofeów łowieckich,

 • przejażdżki na dzikich zwierzętach (np. na słoniach, strusiach),

 • wizyty w akwariach, w których trzymane są wieloryby i delfiny,

 • wizyty w miejscach, w których dzikie zwierzęta są celowo rozmnażane w celu wytworzenia produktów handlowych, w tym: w farmach krokodyli, farmach kawy Kopi luwak, farmach żółci niedźwiedzi, farmach żółwi, tygrysów, węży,

 • wizyty w miejscach, w których odwiedzający mogą nabywać produkty pozyskiwane od dzikich zwierząt (np. pancerze i mięso żółwi, skóry węży, głowy krokodyli).

*Gdy mowa jest o „dzikich zwierzętach niektórych gatunków”, dotyczy to:

 • delfinów (w tym także ork), wielorybów i morświnów,

 • słoni,

 • niedźwiedzi,

 • dużych kotów (w tym między innymi lwów, tygrysów, lampartów i gepardów),

 • orangutanów i innych ssaków naczelnych,

 • leniwców.  

Booking.com będzie współpracować z obiektami, które w ramach ceny za pokój promują lub oferują następujące aktywności:

 • wizyty w sanktuariach i schroniskach dla zwierząt, których prowadzenie ma na celu dbanie o najlepszy interes zwierząt,

 • wizyty w ogrodach zoologicznymi i akwariach, które są członkami akredytowanego organu (np. WAZA, EAZA lub AIZA) i prowadzą działalność zgodną z naszymi standardami,

 • wizyty w miejscach, w których odwiedzający będą mogli obserwować dzikie zwierzęta w środowisku (pół-)naturalnym,

 • odpowiedzialne ekologiczne wycieczki, które kładą nacisk na edukację,

 • odpowiedzialne wycieczki umożliwiające obserwację wielorybów i delfinów,

 • odpowiedzialne safari umożliwiające obserwowanie dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku,

 • przejażdżki lub interakcje ze zwierzętami udomowionymi (np. jazdy konnej), o ile są one zgodne z naszymi standardami.

 

Is this article helpful?