Wszystko, co trzeba wiedzieć o Akcie o usługach cyfrowych

Zaktualizowano 3 mies. temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Akt o usługach cyfrowych reguluje działalność platform internetowych w taki sposób, aby stanowiły bezpieczną i transparentną przestrzeń cyfrową dla konsumentów. Od nas wymaga on gromadzenia i weryfikowania niezbędnych informacji o gospodarzach profesjonalnych. 


Co zawiera ten artykuł:


Informacje na temat Aktu o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych reguluje działalność platform internetowych w celu zwiększenia transparentności wobec konsumentów. Wymaga od nas gromadzenia, weryfikowania i wyświetlania pewnych istotnych informacji od partnerów wyznaczonych jako gospodarze profesjonalni (przedsiębiorcy). Informacje te muszą być dostępne dla podróżujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którzy przeglądają naszą witrynę internetową i aplikację lub dokonują w nich rezerwacji.


Wybór rodzaju gospodarza

Zgodnie z wymogami prawa konsumenckiego partnerzy podczas rejestracji swojego obiektu będą proszeni o zadeklarowanie się jako gospodarz profesjonalny (przedsiębiorca) lub gospodarz prywatny (niebędący przedsiębiorcą). Więcej informacji o rodzajach gospodarzy znajdziesz poniżej:

 • Gospodarz profesjonalny

Gospodarz profesjonalny to zazwyczaj partner, który wynajmuje obiekt lub obiekty w celach związanych ze swoją podstawową działalnością handlową, biznesową lub zawodem albo jako znaczące źródło dochodu. Na przykład jest to partner, którego głównym przedmiotem działalności jest jego obiekt, który prowadzi firmę zarządzającą obiektem, który ma nazwę firmy lub który regularnie wynajmuje swój obiekt na długie okresy w celu osiągnięcia zysku. Ta lista nie jest wyczerpująca i przy ustalaniu, czy jesteś gospodarzem profesjonalnym, mogą zostać wzięte pod uwagę inne czynniki.

 • Gospodarz prywatny

Gospodarz prywatny to zazwyczaj partner, który wynajmuje obiekt lub obiekty w celach, które nie są związane z jego podstawową działalnością handlową, biznesową lub zawodem. Jest to na przykład partner, który oferuje pokój w swoim domu jako zajęcie poboczne lub udostępnia swój obiekt tylko sezonowo. 

Ta klasyfikacja nie wpływa na podatki, w tym podatek VAT i inne „podatki pośrednie”, ale jest wymagana na mocy prawa konsumenckiego UE. Wyboru tego musi dokonać właściciel lub zarządca obiektu, a nie my. Ta informacja ma charakter samodzielnej deklaracji, a my nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji prawnego statusu takich deklaracji. 


Zbieranie i weryfikacja Twoich danych

Akt o usługach cyfrowych wymaga od nas gromadzenia informacji o gospodarzach profesjonalnych i dołożenia wszelkich starań w celu sprawdzenia, czy są one wiarygodne i kompletne. Jeśli jesteś gospodarzem profesjonalnym, będziemy wymagać od Ciebie przesłania pewnych informacji. Gromadzone informacje będą się różnić w zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy reprezentujesz podmiot gospodarczy. Otwórz formularz „Poznaj swojego partnera”, aby zobaczyć, jakie informacje musisz podać. 

Aby zweryfikować Twoje dane, skorzystamy z oficjalnych internetowych baz danych z UE lub państwa członkowskiego UE albo poprosimy Cię o dokumentację uzupełniającą. Gromadzenie i weryfikacja informacji musi zostać zakończona, zanim Twój obiekt będzie widoczny dla podróżujących z EOG. 

Jeśli nie podasz tych informacji lub nie będzie można ich zweryfikować, Twój obiekt nie będzie widoczny dla podróżujących przeglądających naszą witrynę z obszaru EOG. Jeśli mimo przekazania nam wszystkich wymaganych informacji Twój obiekt lub obiekty nie będą dostępne na terenie EOG, możesz złożyć skargę tutaj.

Akt o usługach cyfrowych wymaga od nas bezpiecznego przechowywania informacji przez okres sześciu miesięcy od zakończenia naszego stosunku umownego. Po tym okresie usuniemy te informacje.


Wyświetlanie Twoich danych

Na stronie obiektu podróżujący będą widzieć, czy obiektem zarządza gospodarz prywatny, czy profesjonalny. Jeśli zarządza nim gospodarz profesjonalny, na stronie obiektu widoczne będą wybrane informacje, w tym:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Publiczny numer telefonu
 • Publiczny adres e-mail
 • Rejestr przedsiębiorców (jeśli dotyczy)
 • Numer w rejestrze przedsiębiorców (jeśli dotyczy)

Jak zmienić rodzaj gospodarza po rejestracji

Jeśli w dowolnym momencie po rejestracji Twój status rodzaju gospodarza ulegnie zmianie, możesz go zaktualizować w Extranecie. Oto jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij ikonę konta użytkownika w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij pozycję Centrum zgodności z wymogami.
 4. Znajdź listę zatytułowaną Formularze „Poznaj swojego partnera”
 5. Znajdź formularz Akt o usługach cyfrowych (DSA) i kliknij pozycję Wyślij formularz.
 6. W formularzu możesz odpowiedzieć na pytanie: „Jesteś gospodarzem profesjonalnym czy prywatnym?”.
 7. Kliknij przycisk Wyślij, aby zakończyć wprowadzanie zmian.

Jeśli będziesz przełączać się z gospodarza prywatnego na profesjonalnego, zobaczysz prośbę o podanie za pośrednictwem formularza „Poznaj swojego partnera” dodatkowych informacji, które następnie zweryfikujemy. 

Czy ten artykuł był pomocny?