Łączenie zniżek z różnych planów cenowych i promocji

Zaktualizowano 1 miesiąc temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Aby pomóc Ci zbudować skuteczną strategię cenową i zmaksymalizować obłożenie, oferujemy portfolio różnych produktów cenowych. Oto one:

  • Podstawy — Twoje plany cenowe i dostosowanie planów cenowych
  • Produkty proaktywne – program Genius, Program dla Partnerów Preferowanych, ceny specjalne i kampanie promocyjne
  • Produkty reaktywne – portfolio ofert i oferty specjalne 

W niektórych przypadkach zniżki produktów cenowych łączą się, co oznacza, że klient może otrzymać dwie zniżki łącznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów cenowych i kiedy ich używać, zapoznaj się z naszym portfolio rozwiązań cenowych.


Co zawiera ten artykuł


Łączenie zniżek

Łączymy zniżki, aby móc wywiązać się z naszych zobowiązań wobec różnych odbiorców, gwarantując im w ten sposób najlepszą możliwą cenę i generując więcej rezerwacji dla partnerów takich jak Ty. Ponieważ ci odbiorcy w różny sposób przynoszą wartość Twojej firmie, na przykład klienci Genius są mniej skłonni do rezygnacji, klienci, którzy uruchamiają łączne zniżki, mogą przedstawiać wyjątkowo wysoką wartość. Połączone zniżki mogą również zapewnić doskonałe wyniki w zakresie konwersji i obłożenia.

Poniższy diagram pokazuje, które produkty cenowe można łączyć. Należy czytać go od góry do dołu. Rozpocznij od konfiguracji planu cenowego, który można łączyć ze wszystkimi produktami cenowymi, i przejdź w dół diagramu, aby zobaczyć, które produkty cenowe można, a których nie można łączyć. Należy pamiętać, że kampanie pokazane na diagramie nie są wyczerpujące; istnieją inne kampanie uruchamiane w ciągu roku, które nie są tutaj pokazane.

Base rate plans

Jeśli na przykład oferujesz 10% zniżkę Genius, a także cenę dla urządzeń mobilnych, zniżki mogą się łączyć. Ale jeśli zaoferujesz kampanię promocyjną i cenę specjalną, potencjalni goście otrzymają tylko jedną z tych zniżek, ponieważ nie można ich łączyć. Oto ograniczenia w łączeniu produktów cenowych:

  • Nie można łączyć produktów z tej samej kategorii, takich jak ceny dla urządzeń mobilnych i ceny dla wybranych krajów
  • W ramach Genius możesz łączyć różne podprodukty Genius. Ale jako produkt cenowy sam w sobie, Genius łączy się z innymi produktami cenowymi w ten sam sposób, bez względu na to, jaką konkretną ofertę Genius ustawiono. Sprawdź stronę Rozwiązania, aby uzyskać więcej informacji na temat programu Genius i podproduktów.
  • Program dla Partnerów Preferowanych to produkt cenowy, ale nie uruchamia on promocji ani zniżek skierowanych do klientów. Dlatego nie łączy się z innymi produktami cenowymi, aby wpłynąć na ostateczną cenę pokazaną klientowi. Prowizja dla Partnerów Preferowanych jest obliczana na podstawie ceny końcowej pokazanej klientowi, która może być niższa, jeśli kwalifikuje się on do zniżki.

Ustalanie ceny końcowej z łącznymi zniżkami

Połączone zniżki nie są sumowane w celu utworzenia jednej większej zniżki, ale są stosowane w kolejności. W poniższym przykładzie pierwsza zniżka w wysokości 10% jest stosowana do ceny 100 EUR, a druga zniżka jest stosowana do nowej ceny 90 EUR. Ostateczna cena wynosi wtedy 81 EUR. Nasza prowizja jest następnie obliczana na podstawie ceny końcowej pokazanej klientowi.

Combining discounts

Nakładanie się odbiorców

Każdy z naszych produktów cenowych jest zaprojektowany tak, aby był skierowany do unikalnej grupy odbiorców. Oznacza to, że nawet jeśli oferujesz wiele produktów, które mogą być łączone, nie każdy klient zobaczy za każdym razem każdą zniżkę. W przypadku, gdy widzą wiele zniżek, nazywamy to „nakładaniem się odbiorców”. Tutaj można łączyć zniżki. W przypadkach, gdy klient znajduje się w nakładających się grupach odbiorców ze zniżkami, których nie można łączyć, na przykład oferta specjalna i cena specjalna, automatycznie znajdzie się on w grupie odbiorców, która oferuje mu najwyższą zniżkę. Jeśli zniżki są takie same, produkt, który zostanie zastosowany, będzie zależał od zachowania klienta podczas wyszukiwania na naszej platformie.

Oto przykład tego, jak może wyglądać nakładanie się odbiorców:

Discounts

Czy ten artykuł był pomocny?