Ustawianie dodatków

Zaktualizowano 2 tyg. temu
Zapisz

Dodatki pozwalają klientom na zakup dodatkowych usług, takich jak parking, transport lub zabiegi spa podczas rezerwacji zakwaterowania. Ustawienie dodatków pomoże Ci stworzyć atrakcyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb podróżujących pakiety, a także wypromować swój obiekt bez oferowania dodatkowych zniżek. 


Tworzenie dodatków

 

Możesz utworzyć i dodać maksymalnie pięć dodatków do każdego z planów cenowych. Oto jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Ceny i dostępność lub Kalendarz i ceny, a następnie wybierz Dodatki
 3. Kliknij Utwórz nowy dodatek na stronie Dodatki
 4. Wybierz maksymalnie pięć dodatków. 
 5. Wprowadź nazwy dodatków. 
 6. Kliknij Gotowe.

Po utworzeniu dodatków możesz dołączyć je do nowych lub istniejących planów cenowych, aby były widoczne dla gości. W razie potrzeby możesz również dostosować dostępność planu cenowego.


 

Dołączanie dodatków do nowych planów cenowych

Oto jak dołączyć dodatki do nowych planów cenowych:

 1. Kliknij Ceny i dostępność lub Kalendarz i ceny, a następnie wybierz Plany cenowe
 2. Kliknij Dodaj nowy plan cenowy.
 3. Wybierz rodzaj planu cenowego, który chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj plan cenowy
 4. Przejdź do pytania Chcesz uwzględnić dodatki w tym planie cenowym?
 5. Kliknij Tak i wybierz odpowiednie dodatki.
 6. Ustaw szczegóły planu cenowego. 
 7. Kliknij Sprawdź u dołu strony.
 8. Kliknij Aktywuj plan cenowy

Twój dodatek będzie od tej chwili widoczny dla gości. Możesz teraz dostosować dostępność tego planu cenowego według własnego uznania. 


 

Dołączanie dodatków do istniejących planów cenowych

Oto jak dołączyć dodatki do istniejących planów cenowych: 

 1. Kliknij Ceny i dostępność lub Kalendarz i ceny, a następnie wybierz Plany cenowe.
 2. Wybierz odpowiedni plan cenowy z kolumny Nazwa planu cenowego, a następnie kliknij Edytuj.
 3. Znajdź sekcję Dodatki i kliknij Edytuj.
 4. Wybierz utworzony przez siebie dodatek. 
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Kliknij Zastosuj zmiany.

Twój dodatek będzie od tej chwili widoczny dla gości. Możesz dostosować dostępność tego planu cenowego według własnego uznania. 

 

Jeśli masz dostęp do Extranetu grupy, możesz za jednym razem skonfigurować dodatki i dołączyć je do wielu obiektów oraz wielu cen: 

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Edytuj grupowo, a następnie wybierz Dodatki
 3. W sekcji Dodatki kliknij Dowiedz się więcej.
 4. Wybierz maksymalnie pięć dodatków. 
 5. Wprowadź nazwy dodatków. 
 6. Kliknij Gotowe.

Po utworzeniu pakietów dodatków będzie można wybrać obiekty, do których mają zostać zastosowanie. Można także dołączyć je do planów cenowych dostępnych w Twoim obiekcie, aby były widoczne dla gości. Gdy zakończysz wybieranie opcji, kliknij Sprawdź i potwierdź. Na następnej stronie zobaczysz postęp pracy.


 

Mapowanie dodatków, gdy współpracujesz z dostawcą usług connectivity

Aby zmapować nowo dodane dodatki w Twoim systemie PMS lub channel managerze, wykonaj poniższe kroki:

 1. Utwórz swoje dodatki. 
 2. Dodaj je do istniejącego lub nowego planu cenowego.
 3. Upewnij się, że po stronie dostawcy plan cenowy jest powiązany z ceną partnera z odpowiednimi dodatkami.

 

Usuwanie lub edycja dodatków

Możliwość edytowania lub usuwania dodatków będzie dostępna wkrótce. W międzyczasie możesz edytować lub usuwać plany cenowe.

 

Przejdź do Extranetu

Czy ten artykuł był pomocny?