Ustawianie elastycznych cen za pobyt dzieci

Zaktualizowano 1 rok temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Ten artykuł pomoże Ci ustawić elastyczne ceny za pobyt dzieci. Jeśli chcesz ustawić standardowe ceny za pobyt dzieci, przeczytaj ten artykuł. Ustawienie cen za pobyt dzieci pozwala rodzinom zobaczyć wszystkie ważne informacje i ceny za poszczególne pokoje lub opcje zakwaterowania na stronie obiektu.


Co zawiera ten artykuł:


Ustawianie zasad pozwalających na pobyt dzieci

Możesz wybrać, czy w swoim obiekcie chcesz przyjmować dzieci w każdym wieku, dzieci tylko powyżej określonego wieku, czy też nie zezwalasz na pobyt dzieci. Jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka kliknij przycisk Edytuj widniejący pod nagłówkiem Zasad dotyczących pobytu dzieci.
 4. Wybierz Tak lub Nie, aby określić, czy zezwalasz na pobyt dzieci poniżej 18. roku życia.
 5. Jeśli chcesz, możesz wybrać minimalny wiek dzieci, które mogą przebywać w Twoim obiekcie.
 6. Kliknij Zapisz.

Wybór cen za pobyt dzieci i grup wiekowych dzieci

Wybór kategorii cenowych za pobyt dzieci.

Gdy zaakceptujesz dzieci w swoim obiekcie, możesz wybrać pomiędzy dwiema różnymi cenami za pobyt dzieci: standardowymi i elastycznymi.

Standardowa cena za pobyt dzieci będzie odpowiednia, jeśli potrzebujesz:

 • jednego zestawu cen dla całego obiektu,
 • stałych cen lub ofert bezpłatnych.

Elastyczna cena za pobyt dzieci będzie odpowiednia, jeśli potrzebujesz:

 • różnych zestawów cen w zależności od rodzaju pokoju lub opcji zakwaterowania oraz planu cenowego,
 • cen stałych i opartych na wartości procentowej lub ofert bezpłatnych,
 • różnych cen za dziecko w każdej grupie wiekowej.

Przed ustawieniem elastycznych cen za pobyt dzieci należy wykonać następujące czynności:

Wybór grup wiekowych, których dotyczą Twoje ceny

Twoje grupy wiekowe dzieci dotyczą całego obiektu i określają sposób ustalania cen dla dzieci. Musisz utworzyć od jednej do trzech grup wiekowych, aby rozpocząć ustalanie elastycznych cen za pobyt dzieci. Grupy wiekowe można ustawić, wykonując następujące czynności:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka kliknij przycisk Edytuj widniejący pod nagłówkiem Zasad dotyczących pobytu dzieci.
 4. W sekcji Ceny za pobyt dzieci, pod opcją Elastyczne, kliknij przycisk Ustaw.
 5. Kliknij Ustaw grupy wiekowe dzieci dla całego obiektu. Twoje grupy wiekowe dzieci dotyczą całego obiektu i określają sposób ustalania cen dla dzieci. Musisz utworzyć od jednej do trzech grup wiekowych, aby rozpocząć ustalanie elastycznych cen za pobyt dzieci.
 6. Aby wyświetlić lub edytować swoje grupy wiekowe, kliknij Zmień grupy wiekowe. Następnie możesz wybrać pokój lub opcję zakwaterowania i cenę.  

Jeśli masz już standardowe ceny za pobyt dzieci, istniejące już grupy wiekowe zostaną wyświetlone w sekcji Grupy wiekowe dzieci.


Ustawianie liczby dzieci i cen za pokoje

Aby ustawić różne konfiguracje obłożenia i ceny dla dorosłych i dzieci w każdym pokoju, wykonaj następujące czynności: 

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka przejdź do zakładki Zasad dotyczących pobytu dzieci i kliknij przycisk Skonfiguruj lub przycisk Edytuj.
 4. W sekcji Obłożenie i dystrybucja cen za pobyt dzieci można ustawić konfigurację obłożenia i ceny.
 5. Kliknij Zapisz, gdy wprowadzisz odpowiednie konfiguracje.

Dla każdego pomieszczenia można ustawić cztery parametry: 

 • Maks. liczba gości: maksymalna liczba gości (dorosłych i dzieci), którzy mogą zmieścić się w pokoju. Liczba ta może być większa niż maksymalna liczba osób dorosłych.
 • Maks. liczba dorosłych: maksymalna liczba osób dorosłych, które mogą zmieścić się w pokoju.
 • Maks. liczba dzieci: maksymalna liczba dzieci, które mogą zmieścić się w pokoju. Należy pamiętać, że dzieciom musi towarzyszyć co najmniej jedna osoba dorosła. Maksymalna liczba dzieci w każdym pokoju lub opcji zakwaterowania może być równa maksymalnej liczbie gości minus jeden. 
 • Maks. liczba dzieci, które podlegają cenie za pobyt dzieci: maksymalna liczba dzieci, które kwalifikują się do objęcia ceną za pobyt dzieci. Za wszystkie pozostałe dzieci obowiązuje cena za osobę dorosłą.

Oto kilka przykładów, jak można ustawić ceny dla dzieci w przypadku, gdy pokoje są przystosowane do przyjęcia dzieci: 

Przykład Ceny Obłożenie i dystrybucja cen za pobyt dzieci Ustalanie cen

Pokój typu studio w cenie zależnej od liczby osób

Cena za osobę dorosłą: 90 PLN

Cena za dodatkowe dziecko: 50 PLN

Maks. łączna liczba gości: 3

Maks. liczba dorosłych: 2

Maks. liczba dzieci: 2 (jeśli zakwaterowana jest tylko jedna osoba dorosła, dwoje dzieci może zatrzymać się w tym pokoju)

Maks. liczba dzieci, których dotyczy cena za pobyt dzieci: 1 (cena za pobyt dzieci ustalona dla tego pokoju dotyczy jednego dziecka)

W przypadku pobytu jednej osoby dorosłej i dwójki dzieci tylko jedno dziecko będzie objęte ceną dla dzieci, a za drugie dziecko zostanie naliczona cena dla osoby dorosłej.

1 osoba dorosła: 90 PLN

Pierwsze dziecko: 50 PLN

Drugie dziecko: 90 PLN (nie kwalifikuje się do ceny za pobyt dzieci)

Całkowita cena: 230 PLN

Pokój rodzinny w cenie zależnej od liczby gości

Cena za osobę dorosłą: 90 PLN

Cena za dodatkowe dziecko: 50 PLN

Maks. łączna liczba gości: 6

Maks. liczba dorosłych: 4

Maks. liczba dzieci: 5 (jeśli zakwaterowana jest tylko jedna osoba dorosła, pięcioro dzieci może zatrzymać się w tym pokoju)

Maks. liczba dzieci, których dotyczy cena za pobyt dzieci: 2

Jeśli pobyt obejmuje cztery osoby dorosłe i dwójkę dzieci, za obydwoje dzieci zostanie naliczona cena dla dzieci w uzupełnieniu do ceny za cztery osoby dorosłe za pokój.

4 osoby dorosłe: 360 PLN

2 dzieci: 100 PLN

Całkowita cena: 460 PLN

Pokój rodzinny ze stałą ceną za pokój

Cena za pokój: 300 PLN

Cena za dodatkowe dziecko: 50 PLN

Maks. łączna liczba gości: 6

Maks. liczba dorosłych: 4

Maks. liczba dzieci: 5

Maks. liczba dzieci, których dotyczy cena za pobyt dzieci: 2

Chociaż pokój może pomieścić do sześciu osób, cena za opcję zakwaterowania obejmuje łącznie tylko cztery osoby (dorosłych i dzieci)

Jeśli pobyt dotyczy maksymalnie czterech osób (bez względu na liczbę dorosłych lub dzieci), obowiązuje stała cena za pokój bez dodatkowych opłat.

Całkowita cena: 300 PLN

Jeżeli pobyt dotyczy czterech osób dorosłych i dwojga dodatkowych dzieci (łącznie sześciu osób), za dwoje dzieci zostanie naliczona dodatkowo cena za pobyt dzieci.

4 osoby dorosłe: 300 PLN

2 dzieci: 100 PLN

Całkowita cena: 400 PLN

 


Rozszerzenie obłożenia pokoju o łóżeczka dziecięce i/lub dodatkowe łóżka

Obłożenie, które ustawisz, oznacza, że goście mogą korzystać z łóżek stanowiących standardowe wyposażenie danego pokoju. Liczba gości śpiących na dodatkowych łóżkach lub łóżeczkach dziecięcych nie jest uwzględniona. 

Łóżeczka dziecięce są niezbędne dla wielu rodzin z niemowlętami, dlatego dodanie ich do pokoi zwiększy szanse na uzyskanie większej liczby rezerwacji od rodzin. 

Oto jak możesz dodać i ustawić ceny za łóżeczka dziecięce i dodatkowe łóżka:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka przejdź do zakładki Opcje dodatkowych łóżek i łóżeczek dziecięcych i kliknij Edytuj.
 4. Dodaj ile łóżeczek dziecięcych i/lub dodatkowych łóżek możesz zapewnić na pokój lub daną opcję zakwaterowania.
 5. Ustal swoje ceny i ograniczenia wiekowe dla łóżeczek dziecięcych i dodatkowych łóżek. Bezpłatne łóżeczka dziecięce będą widoczne dla gości w wynikach wyszukiwania. 
 6. Sprawdź podgląd swoich zasad i kliknij Zapisz

Wybór preferowanego rodzaju pokoju lub opcji zakwaterowania i ceny

Możesz ustawić elastyczne ceny za pobyt dzieci na poziomie pokoju lub opcji zakwaterowania i ceny, wykonując następujące czynności:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka przejdź do zakładki Zasad dotyczących pobytu dzieci i kliknij Ustaw / Zobacz lub edytuj w sekcji Elastyczne ceny za pobyt dzieci. 
 4. W panelu zobaczysz listę pokoi, dla których ustawiłeś obłożenie dla co najmniej jednego dziecka, dzięki czemu kwalifikują się one do elastycznych cen za pobyt dzieci.
 5. Wybierz rodzaj pokoju lub opcji zakwaterowania, które wyświetlą szczegóły tego planu cenowego.
 6. Zobaczysz podsumowanie obłożenia i ostatnią dostępną cenę pokoju dla wybranego rodzaju pokoju. Zobaczysz także grupy wiekowe skonfigurowane dla Twojego obiektu. Możesz wprowadzić szczegółowe informacje o cenach dla tych grup wiekowych.

Konfigurowanie cen dla poszczególnych grup wiekowych, duplikowanie ustawień cen dla dzieci i ustawianie różnych cen dla określonych dat

Ustalanie cen według grupy wiekowej

W przypadku każdej grupy wiekowej możesz wybrać, czy wszystkie dzieci podlegają takiej samej cenie. Aby wybrać swoją konfigurację, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka kliknij przycisk Edytuj widniejący pod nagłówkiem Zasad dotyczących pobytu dzieci.
 4. W sekcji Ceny za pobyt dzieci, pod opcją Elastyczne, kliknij przycisk Ustaw albo przycisk Zobacz lub edytuj.
 5. Wybierz odpowiedni pokój i plan cenowy.
 6. W sekcji „Domyślne ustawienie cen za pobyt dzieci” kliknij przycisk Edytuj.
 7. Dla każdego przedziału wiekowego wybierz, czy ceny są takie same, czy różne dla wszystkich dzieci.

Jeśli ceny dla wszystkich dzieci w danej grupie wiekowej są takie same, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • Bezpłatnie: brak kosztów za pobyt dzieci w tej grupie wiekowej.
 • Stałe: cena za pobyt dzieci w tej grupie wiekowej jest stała.
 • Procent: dzieci płacą określony procent całkowitej ceny pokoju. Dostępność cen procentowych w Extranecie zależy od modelu cenowego stosowanego przez obiekt (nie obejmuje modeli cen zależnych od liczby gości oraz cen zależnych od długości pobytu).
 • Pełna cena za dorosłego: dzieci podlegają takiej samej cenie jak dorośli powyżej 18. roku życia.

Jeśli dzieci w tej grupie wiekowej są rozliczane inaczej, możesz ustawić cenę za pierwsze dziecko, cenę za drugie dziecko i cenę za każde kolejne dziecko w danej grupie wiekowej. Aby dowiedzieć się więcej, jak działają ceny za pobyt dzieci, przeczytaj ten artykuł.

Po wypełnieniu wszystkich informacji dla swoich grup wiekowych zobaczysz podgląd ustawień cen. Kliknij Zapisz zmiany, gdy będziesz zadowolony ze swojej konfiguracji.

Przedstawione tutaj ceny mogą być niedokładne, ponieważ mogą one nie obejmować podatków, opłat, promocji ani żadnych innych dodatkowych płatności. Mimo to dostarczone szczegóły mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć, jak zostały skonfigurowane Twoje elastyczne ceny za pobyt dzieci. 

Duplikowanie konfiguracji ceny za pobyt dzieci z jednego pokoju do drugiego 

Dostępna jest już funkcja duplikacji. Ta funkcja może pomóc Ci zaoszczędzić czas przy ustawianiu cen dla dzieci, pozwalając na skopiowanie ustawień cen dla dzieci z jednego pokoju do drugiego. Oto jak zduplikować cenę pokoju:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka kliknij przycisk Edytuj widniejący pod nagłówkiem Zasad dotyczących pobytu dzieci.
 4. W sekcji Ceny za pobyt dzieci, pod opcją Elastyczne, kliknij przycisk Ustaw albo przycisk Zobacz lub edytuj.
 5. Wybierz odpowiedni pokój i plan cenowy.
 6. W sekcji „Domyślne ustawienie cen za pobyt dzieci” kliknij przycisk Duplikuj.
 7. Pojawi się lista cen za pokój, dla których można zduplikować oryginalne ustawienia cen za pobyt dzieci. Wybierz odpowiednie ceny pokoi i kliknij Wybierz i kontynuuj.
 8. Sprawdź swój wybór i kiedy będziesz z niego zadowolony, kliknij Zastosuj zmiany.

Ustawienie różnych cen za pobyt dzieci dla określonych dat

Jeśli Twoja strategia cenowa obejmuje różne ceny za pobyt dzieci w konkretnych terminach, takich jak sezon wysoki lub niski, możesz ustawić różne ceny za pobyt dzieci dla określonych dat.

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka kliknij przycisk Edytuj widniejący pod nagłówkiem Zasad dotyczących pobytu dzieci.
 4. W sekcji Ceny za pobyt dzieci, pod opcją Elastyczne, kliknij przycisk Zobacz lub edytuj albo przycisk Ustaw.
 5. Wybierz odpowiedni pokój i plan cenowy.
 6. W sekcji Ustaw różne ceny dla konkretnych dat, kliknij Utwórz nową cenę.
 7. Wybierz swoje ustawienia i kliknij Zapisz zmiany.

Sprawdzanie, czy konfiguracja ceny jest aktywna

Aby sprawdzić, czy ustawienia cen za pobyt dzieci są aktywne, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka kliknij przycisk Edytuj widniejący pod nagłówkiem Zasad dotyczących pobytu dzieci.
 4. W sekcji Ceny za pobyt dzieci, pod opcją Elastyczne, kliknij przycisk Zobacz lub edytuj.
 5. W panelu kliknij odpowiedni pokój lub opcję zakwaterowania i wybierz plan cenowy.
 6. Pojawi się nowa sekcja zatytułowana Domyślne ustawienie cen za pobyt dzieci, która zawiera przegląd ustawień według grup wiekowych. Oznaczenie Aktywne potwierdza, że te ceny za pobyt dzieci są teraz dostępne dla gości do rezerwacji.
 7. W panelu zobaczysz teraz Cena za pobyt dzieci aktywna pod ustawionymi przez Ciebie cenami. Można również zobaczyć, które plany cenowe nie mają jeszcze ustawionej ceny za pobyt dzieci.

Pamiętaj, że między ustawieniem cen za pobyt dzieci a ich wyświetleniem na stronie Twojego obiektu może upłynąć do dwóch godzin.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w tych cenach w przyszłości, możesz uzyskać do nich dostęp na stronie Zasady dotyczące pobytu dzieci i obłożenia lub bezpośrednio na stronie Elastyczne ceny za pobyt dzieci.


Zakończenie współpracy z dostawcą usług connectivity

Po wysłaniu cen za pobyt dzieci przez dostawcę usług connectivity strona z elastycznymi cenami za pobyt dzieci w Extranecie będzie dostępna tylko do odczytu i zostanie zablokowana do edycji. 

Jeśli nie pracujesz już z dostawcą usług connectivity lub zmieniasz dostawcę na nowego, ta strona nie będzie automatycznie możliwa do edycji. Należy ponownie aktywować ustawione elastyczne ceny za pobyt dzieci, wykonując poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka kliknij przycisk Edytuj widniejący pod nagłówkiem Zasad dotyczących pobytu dzieci.
 4. W sekcji Ceny za pobyt dzieci, pod opcją Elastyczne, kliknij przycisk Zobacz lub edytuj.
 5. Kliknij przycisk informacyjny.
 6. Kliknij Aktywuj tryb edycji dla elastycznych cen za pobyt dzieci.

Dzięki tej zmianie możesz zacząć ustalać nowe ceny lub edytować istniejące. Jeśli zmieniłeś dostawcę, to ustawienie będzie ważne do czasu, aż informacje zostaną przeniesione do nowego dostawcy. 
 

Czy ten artykuł był pomocny?