Wszystko, co musisz wiedzieć o ofercie dla nowych obiektów

Zaktualizowano 4 mies. temu | Czas czytania: 4 min
Zapisz

Oferty to świetny sposób na zwiększenie liczby rezerwacji. Opracowaliśmy ofertę dla nowych obiektów przeznaczoną dla nowych partnerów, aby pomóc uatrakcyjnić Twój obiekt dla potencjalnych gości. 

Istnieje większe prawdopodobieństwo, że pierwsze rezerwacje i opinie spłyną do Ciebie szybciej, jeśli zastosujesz 20% zniżkę. Po trzech rezerwacjach lub po 90 dniach, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, cena automatycznie powróci do pełnej kwoty. Ofertę możesz wyłączyć w dowolnej chwili. 

Dowiedz się poniżej wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby skorzystać z oferty dla nowych obiektów. 


Co zawiera ten artykuł:


Korzyści z oferowania tej zniżki

Nowe obiekty mają czasami trudność z uzyskaniem pierwszych rezerwacji. Oferta dla nowych obiektów może pomóc Ci szybciej uzyskać pierwsze rezerwacje, co w konsekwencji przełoży się na szybsze uzyskanie pierwszych opinii i ocen gości. Dzięki temu Twój obiekt będzie bardziej atrakcyjny dla potencjalnych gości, a po przystąpieniu do oferty masz większe szanse na otrzymanie rezerwacji.

Jest to oferta skierowana do Twoich gości, która zapewnia atrakcyjne ceny za rezerwację obiektu, który nie ma jeszcze żadnych opinii ani ocen. 


Przystąpienie do oferty podczas rejestracji

Możesz przystąpić do oferty dla nowych obiektów podczas 15-minutowego procesu rejestracji w momencie, gdy musisz ustalić ceny za noc. Aby tego dokonać, wykonaj poniższe kroki: 

 1. Ustalając cenę za noc, zobaczysz dwie opcje: Tak, chcę tymczasowo oferować 20% zniżki lub Nie chcę oferować 20% zniżki 
 2. Możesz dołączyć, wybierając Tak, chcę tymczasowo oferować 20% zniżki
 3. Jeśli się zgodzisz, zostaniesz poinformowany o cenie za noc za pierwsze trzy rezerwacje. Po prawej stronie ekranu wybierz Dowiedz się więcej, aby zapoznać się z zasadami utworzenia oferty. 

Będziesz mógł przeglądać, edytować i wyłączać ofertę w zakładce Twoje oferty promocyjne lub na stronie Oferty promocyjne.  


Przystąpienie do oferty za pośrednictwem Ofert promocyjnych 

Jeśli nie przystąpisz do oferty podczas rejestracji, możesz również ustawić promocję w Extranecie w zakładce Oferty promocyjne

 1. Zaloguj się do Extranetu
 2. Kliknij zakładkę Oferty promocyjne
 3. Zaznacz Wybierz nową promocję i znajdź ofertę dla nowych obiektów w sekcji Portfolio ofert.

Przystąpienie do oferty za pośrednictwem Centrum możliwości

Jeśli nie przystąpisz do oferty podczas rejestracji lub za pośrednictwem zakładki „Oferty promocyjne”, możesz również ustawić promocję w Extranecie w zakładce „Centrum możliwości”.

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Twoje możliwości, gdzie znajdziesz opcję Centrum możliwości
 3. W Centrum możliwości przejdź do Konwersji.
 4. W sekcji Konwersja znajdziesz ofertę dla nowych obiektów.
 5. Kliknij Podejmuję działanie.
 6. Wybierz odpowiednie ustawienia.
 7. Kliknij Zapisz.

Aby dowiedzieć się więcej, jak ustawić, monitorować lub wyłączyć oferty i promocje, zapoznaj się z tym artykułem

 

You can opt in to the New Property Deal during the 15 min Registration flow at the point of setting up price per night. To do so follow these steps: 

 1. When setting up your price per night, you’ll see two options: Yes, I want to temporarily give 20% off or No, I don’t want to give 20% off
 2. You can opt in by choosing Yes, I want to temporarily give 20% off.
 3. If you select yes, you’ll be informed of the price per night for the first three bookings. On the right hand side of the screen, select Learn more to read the rules for setting up a deal. 

You’ll be able to view, edit and disable the deal under Your Promotions on the Promotions page.  

 

If you don’t opt in during registration, you can also set up the promotion in the extranet under the Promotions tab. 

 1. Log in to the extranet
 2. Click on the Promotions tab 
 3. Select Choose new promotion and find the New Property Deal under the Portfolio Deals

 

If you don’t opt in during registration or via the Promotions tab, you can also set up the promotion in the extranet under the Boost performance tab.

 1. Log in to the extranet.
 2. Click on the Boost performance tab, where you’ll find the Opportunity Centre.
 3. In the Opportunity Centre, go to Conversion.
 4. In Conversion, you will find the New Property Deal.
 5. Click Take action.
 6. Choose your settings.
 7. Click Save.

To find out more about how to set up, monitor or deactivate deals and promotions, take a look at this article

Czy ten artykuł był pomocny?