Jak mogę ustawić lub zaktualizować cenę pokoju w zależności od liczby osób?

Artykuł opisuje jak można ręcznie ustawić cenę w zależności od liczby gości. Jeśli chcesz korzystać z automatycznego ustawiania ceny w zależności od liczby osób lub ustawiania różnych kategorii cenowych dla różnej liczby gości w danym rodzaju pokoju, upewnij się, że ta funkcja została aktywowana.

Aby zmienić kategorię cenową dla danego pokoju w zależności od liczby gości, zaloguj się do Extranetu i wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz zakładkę „Ceny i dostępność” i wybierz „Kalendarz”.

2. Kliknij w strzałkę obok ceny, którą chcesz edytować, a w „Cenie” kliknij „Edytuj cenę w zależności od liczby osób”.

3. W okienku, które się pojawi, podświetlona będzie liczba gości dla ceny podstawowej. Możesz wtedy aktywować lub dezaktywować określoną liczbę osób.

4. Kliknij w rozwijane pola w „Zmiana ceny”/„Zniżka”, by ustawić stały procent/kwotę do dodania/odjęcia, gdy zmieni się liczba gości.

5. Kliknij „Zapisz zmiany”.

W zależności od rodzaju obiektu kroki do wykonania mogą się różnić:

1. Wybierz zakładkę „Kalendarz i ceny”.

2. Przesuń w dół do „Cena w zależności od liczby gości” pod kalendarzem, kliknij „Edytuj”.

3. W okienku, które się pojawi, podświetlona będzie liczba gości dla ceny podstawowej. Możesz wtedy aktywować lub dezaktywować określoną liczbę osób.

4. Kliknij w rozwijane pola w „Zmiana ceny”/„Zniżka”, by ustawić stały procent/kwotę do dodania/odjęcia, gdy zmieni się liczba gości.

5. Kliknij „Zapisz zmiany”.