Jak mogę zmienić maksymalną liczbę gości, jaka może zatrzymać się w pokoju lub opcji zakwaterowania?

Jeśli chcesz zmienić liczbę gości, jaka może zatrzymać się w danym pokoju, apartamencie itp., wykonaj następujące kroki:1. Kliknij „O obiekcie” w Extranecie i wybierz „Informacje o pokoju”.2. Kliknij „Edytuj”.3. W części „Konfiguracja łóżek” zaktualizuj liczbę gości, jaką dany pokój lub apartament może pomieścić.4. Kliknij „Kontynuuj”, by zapisać zmiany.

Wskazówki:

  • Aktualizacja liczby gości będzie miała wpływ na przyszłe rezerwacje, więc pamiętaj, by sprawdzać nadchodzące rezerwacje i upewniać się, że masz właściwą dostępność.
  • Jeśli zaktualizowana dostępność wpływa na cenę pokoju/opcji, pamiętaj, by zmienić odpowiednio ceny.
  • Pamiętaj, że cena, która wyświetla się dla danego pokoju lub opcji zakwaterowania opiera się na dodanej konfiguracji łóżek.

Możesz dodać ceny dla dodatkowych łóżek w sekcji „O obiekcie” w Extranecie.

1. Wybierz „Zasady”, a następnie „Pozostałe zasady”.

2. W sekcji „Dzieci i dodatkowe łóżka” edytuj ceny.

3. Na zakończenie kliknij „Zapisz”.