Wprowadzanie zmian w pokojach lub opcjach zakwaterowania

Zaktualizowano 2 mies. temu
Zapisz

W Extranecie możesz dokonywać zmian, takich jak dodawanie, otwieranie, zamykanie i usuwanie pokojów lub opcji zakwaterowania wyświetlanych na stronie obiektu, a także ustawiać dostępność pokojów. Ważne jest, aby aktualizować te informacje na bieżąco w celu zmaksymalizowania widoczności obiektu i uniknięcia overbookingu.


Co zawiera ten artykuł

Dodawanie pokoju lub opcji zakwaterowania do obiektu

Otwieranie/zamykanie pokoju lub opcji zakwaterowania na potrzeby rezerwacji

Usuwanie pokoju lub opcji zakwaterowania z obiektu


Dodawanie pokoju lub opcji zakwaterowania do obiektu

Sposób dodawania nowego pokoju lub opcji zakwaterowania do oferty obiektu na naszej platformie jest następujący:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie Informacje o pokoju lub Układ pokoju.
 3. Kliknij Utwórz nowy pokój, Utwórz nowy apartament lub Utwórz nowy obiekt.
 4. Wprowadź informacje o nowym pokoju lub opcji zakwaterowania, a następnie kliknij Kontynuuj.
 5. Pod nowym pokojem lub opcją zakwaterowania kliknij Załaduj zdjęcia lub ikonę aparatu i wybierz zdjęcia do dodania.

Od razu dodamy nowy pokój lub nową opcję zakwaterowania do oferty Twojego obiektu na platformie. Zanim podróżujący będą mogli je zarezerwować, musisz otworzyć nowy pokój lub opcję zakwaterowania na potrzeby rezerwacji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w dalszej części tego artykułu.


Otwieranie/zamykanie pokoju lub opcji zakwaterowania na potrzeby rezerwacji

W zależności od widoku kalendarza w Extranecie, możesz otworzyć lub zamknąć pokój bądź opcję zakwaterowania, aby podróżujący mogli dokonywać rezerwacji w określonych terminach. Poniższe ilustracje prezentują różne widoki kalendarza. Kliknij rozwijane menu z nazwą widoku, którego aktualnie używasz, a następnie kliknij widok, na który chcesz się przełączyć.

Kalendarz w widoku listyKalendarz w widoku miesięcznym
new_calendar_list_view_help
new_calendar_monthly_view

 

Korzystanie z kalendarza w widoku listy

Jeśli korzystasz z kalendarza w widoku listy i chcesz otworzyć/zamknąć pokój lub opcję zakwaterowania, aby podróżujący mogli dokonywać rezerwacji na określone dni, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Ceny i dostępność, a następnie Kalendarz.
 3. Daty pojawiające się w kolorze zielonym są aktualnie otwarte i dostępne do rezerwacji, natomiast daty widoczne na czerwono są aktualnie zamknięte i niedostępne do rezerwacji. Kliknij pole Status pokoju, aby móc otworzyć lub zamknąć pokój lub opcję zakwaterowania w wybranym terminie.
 4. Kolor pola zmienia się wraz z aktualizacją statusu. Jeśli coś uniemożliwi Ci otwarcie lub zamknięcie pokoju lub opcji zakwaterowania, pojawi się wyskakujące okienko zawierające więcej szczegółów. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym okienku, a następnie kliknij Zapisz. Kolor pola zmieni się, co będzie stanowiło potwierdzenie, że status został zaktualizowany.

Możesz także użyć funkcji edytowania grupowego, aby szybko otworzyć/zamknąć pokój lub opcję zakwaterowania na dłuższy czas. Oto jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Ceny i dostępność, a następnie Kalendarz.
 3. Kliknij Edytuj grupowo obok pokoju lub opcji zakwaterowania, którą chcesz otworzyć bądź zamknąć.
 4. Wprowadź daty, które chcesz otworzyć lub zamknąć do rezerwacji dla danego pokoju lub opcji zakwaterowania.
 5. Kliknij Status pokoju, a następnie Otwórz pokój lub Zamknij pokój.
 6. Kliknij Zapisz zmiany, a następnie kliknij X, aby opuścić stronę edycji grupowej.

Jeśli pokój lub opcja zakwaterowania są niedostępne do rezerwacji w określonym dniu i chcesz dowiedzieć się dlaczego, sprawdź, która z poniższych etykiet jest wyświetlana w polu Status pokoju w kalendarzu:

 • Zamknięty – pokój lub opcja zakwaterowania zostały ręcznie zamknięte.
 • Brak opcji – liczba pokoi dostępnych na sprzedaż wynosi „0”.
 • Wyprzedany – wszystkie dodane pokoje lub opcje zakwaterowania tego typu zostały wyprzedane.
 • Brak ceny – ceny dla tego pokoju lub opcji zakwaterowania nie zostały dodane.
 • Cena zamknięta – wszystkie plany cenowe są zamknięte lub nieaktywne.
 • Kilka blokad – połączenie tych problemów uniemożliwia rezerwację pokoju lub opcji zakwaterowania.

Aby szybko rozwiązać te problemy i ponownie otworzyć pokój lub opcję zakwaterowania do rezerwacji, kliknij pole Status pokoju, aby zobaczyć okienko z dodatkowymi informacjami.

 

Korzystanie z kalendarza w widoku miesięcznym

Jeśli korzystasz z kalendarza w widoku miesięcznym, to w celu otworzenia/zamknięcia pokoju lub opcji zakwaterowania wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Ceny i dostępność, a następnie Kalendarz.
 3. W rozwijanym menu kliknij pokój lub opcję zakwaterowania, którą chcesz otworzyć lub zamknąć.
 4. Wybierz daty, które chcesz otworzyć i zamknąć dla wybranego pokoju lub opcji zakwaterowania, przeciągając w odpowiednim kierunku ikony z trzema liniami w kalendarzu lub wprowadzając daty w polach Data początkowa i Data końcowa.
 5. W sekcji Otwieraj lub zamykaj do rezerwacji kliknij Otwarta lub Zamknięta.
 6. Kliknij Zapisz. Wybrane daty zmienią w kalendarzu kolor na zielony na znak potwierdzenia, że są teraz otwarte i dostępne do rezerwacji, lub na czerwono, jeśli zostaną zamknięte i będą niedostępne do rezerwacji.

Usuwanie pokoju lub opcji zakwaterowania z obiektu

Jeśli w obiekcie zostały wprowadzone przez Ciebie zmiany i niektóre pokoje lub opcje zakwaterowania nie są już dostępne do rezerwacji, możesz je usunąć z naszej platformy. To, co musisz zrobić, zależy od tego, czy masz zbliżające się rezerwacje na ten pokój lub opcję zakwaterowania.

Usuwanie pokoju lub opcji zakwaterowania, jeśli nie masz żadnych nadchodzących rezerwacji:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie Informacje o pokoju lub Układ pokoju.
 3. Pod pokojem lub opcją zakwaterowania do usunięcia kliknij Usuń.
 4. W wyskakującym okienku kliknij OK.

Jeśli dla pokoju lub opcji zakwaterowania, które chcesz usunąć, istnieją nadchodzące rezerwacje, to opcja Usuń będzie niedostępna, a widoczne będą jedynie polecenia Edytuj lub Prześlij zdjęcia. Pokój lub opcję zakwaterowania można trwale usunąć dopiero po zrealizowaniu rezerwacji i wymeldowaniu się gości. 

 

Aby zablokować możliwość dokonywania kolejnych rezerwacji, musisz wycofać dostępność danego rodzaju pokoju w Kalendarzu aż do czasu, gdy można będzie także usunąć dany rodzaj pokoju. Jeśli nie chcesz otrzymywać nowych rezerwacji na dany pokój lub opcję zakwaterowania, wykonaj następujące kroki: 

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Ceny i dostępność, a następnie Kalendarz.
 3. Jeśli nie korzystasz z kalendarza w widoku listy, przełącz się na ten widok, klikając rozwijane menu z nazwą aktualnie używanego widoku, a następnie kliknij Widok listy.
 4. Kliknij Edytuj grupowo obok pokoju lub opcji zakwaterowania, które chcesz zamknąć.
 5. W polu Od: wprowadź dzisiejszą datę, a w polu Do (włącznie): wprowadź datę przypadającą co najmniej kilka dni po dacie ostatniego wymeldowania w ramach nadchodzących rezerwacji tego pokoju lub opcji zakwaterowania.
 6. Kliknij Status pokoju, a następnie Zamknij pokój.
 7. Kliknij Zapisz zmiany, a następnie kliknij X, aby opuścić stronę edycji grupowej.

Po zrealizowaniu wszystkich nadchodzących rezerwacji tego pokoju lub opcji zakwaterowania możesz trwale usunąć pokój lub opcję, wykonując czynności wymienione powyżej.

Jeśli musisz natychmiastowo i trwale usunąć pokój lub opcję zakwaterowania, mimo że masz zbliżające się rezerwacje, rezerwacje te pozostaną aktywne i będzie spoczywał na Tobie obowiązek zakwaterowania tych gości w pokoju lub opcji zakwaterowania o tym samym standardzie. Pomoże Ci to zapewnić gościom dobre wrażenia z pobytu, co zwykle przekłada się na lepsze opinie.

Może wystąpić sytuacja, gdy rodzaj pokoju lub opcji zakwaterowania zostanie przez Ciebie utworzony bądź powielony omyłkowo, przez co rezerwacja nie będzie mogła być zrealizowana. W takim przypadku skontaktuj się z gośćmi w celu poinformowania ich o pomyłce i zaproponuj im alternatywne rozwiązanie, najlepiej w podobny sposób jak w przypadku overbookingu

Czy ten artykuł był pomocny?