Channel Manager: dostępność

Dowiedz się, jak zarządzać swoją dostępnością w channel managerze, w tym również jak otwierać i zamykać terminy oraz jak zamykać pokoje, gdy Twój channel manager nie działa.