Konfiguracja ustawień i współpraca z dostawcą usług connectivity

Updated 2 mies. temu | Czas czytania: 12 min
Zapisz

Aby maksymalnie uprościć proces obsługi channel managera, w tym artykule zamieściliśmy wszystko, co musisz wiedzieć – od połączenia po konfigurację.


Co zawiera ten artykuł


Wybór channel managera po raz pierwszy

Aby wybrać channel managera dla swojego obiektu, wykonaj poniższe czynności. Jeśli opcje opisane poniżej nie są dla Ciebie dostępne, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty w Extranecie.

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto i wybierz Dostawca usług connectivity z rozwijanego menu.
 3. Następnie kliknij Wyszukaj, aby rozpocząć wyszukiwanie nowego channel managera.
 4. Wybierz spośród preferowanych i rekomendowanych channel managerów – kliknij Więcej szczegółów, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjach oferowanych przez nas oraz funkcjach obsługiwanych przez różnych channel managerów.
 5. Podpisz umowę z channel managerem, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Po wykonaniu tych kroków możesz połączyć channel managera ze swoim kontem.


Dostosowywanie ustawień i akceptacja nowego połączenia z channel managerem

Oto jak zaktualizować ustawienia i podłączyć swojego channel managera:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto i wybierz Dostawca usług connectivity z rozwijanego menu.
 3. Wybierz dostawcę z listy wyników wyszukiwania.
 4. Wybierz funkcje Extranetu, które chcesz zintegrować z channel managerem:
 • Ceny i dostępność: zarządzaj cenami i dostępnością swojego obiektu za pośrednictwem swojego channel managera.
 • Rezerwacje: zarządzaj swoimi rezerwacjami na naszej platformie za pośrednictwem swojego channel managera.
 • Treści i zdjęcia: zarządzaj zdjęciami obiektu i pokoi lub opcji zakwaterowania, udogodnieniami, zasadami, danymi kontaktowymi oraz rodzajami i rozmiarami pokoi lub opcji zakwaterowania (dostępne tylko w przypadku niektórych channel managerów).
 • Zaznacz odpowiednie pole, aby potwierdzić, że zgadzasz się z warunkami, a następnie kliknij Połącz.

Po zaakceptowaniu umowy Twój nowy channel manager otrzyma wiadomość e-mail zawierającą Twoje dane i prośbę o połączenie. Następnie zacznie wykonywać niezbędne mapowanie i konfigurację. Jeśli zmieniasz dostawców, do momentu zakończenia procesu zmiany pozostaniesz połączony ze starym channel managerem.

Domyślnie połączenie z nowym channel managerem zostanie automatycznie nawiązane po potwierdzeniu, że wszystko jest gotowe. Jeśli wolisz sfinalizować połączenie ręcznie, gdy nowy channel manager potwierdzi, że wszystko jest gotowe, wybierz Nie łącz mnie z dostawcą automatycznie i kliknij Zapisz.

Jeśli zdecydowałeś się sfinalizować połączenie automatycznie, otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem poczty w Extranecie, gdy proces zostanie zakończony, a status połączenia zmieni się na aktywne.

Jeśli zdecydowałeś się sfinalizować połączenie ręcznie, otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem, który należy kliknąć, aby dokończyć proces. Jeśli zmieniasz dostawców, stare połączenie z channel managerem zostanie wówczas dezaktywowane, a nowe stanie się aktywne.


Zmiana lub odłączenie Twojego channel managera

Dzięki naszemu procesowi Quick Switch możesz zmienić channel managera bez konieczności przełączania swojego obiektu w tryb offline. Jeśli opcje opisane poniżej nie są dla Ciebie dostępne, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty w Extranecie.

Twoje stare połączenie nie zostanie od razu dezaktywowane. Pozostaniesz połączony do momentu zakończenia zmiany channel managera na nowego. Dzięki temu nie przegapisz żadnych potencjalnych rezerwacji.

Aby zmienić swojego channel managera, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto i wybierz Dostawca usług connectivity z rozwijanego menu.
 3. Kliknij Przełącz się na nowego channel managera, aby rozpocząć proces Quick Switch (upewnij się, że nie dezaktywujesz starego połączenia).
 4. Wyszukaj i wybierz jednego z naszych preferowanych lub rekomendowanych channel managerów i podpisz z nim umowę.

Po zaakceptowaniu umowy Twój nowy channel manager otrzyma wiadomość e-mail zawierającą Twoje dane i prośbę o połączenie. Następnie zacznie wykonywać niezbędne mapowanie i konfigurację. Podobnie jak w poprzednim scenariuszu, kiedy nie korzystasz z Quick Switch, zostaniesz połączony ze swoim starym channel managerem, dopóki nie zakończy się proces zmiany dostawców.

Domyślnie połączenie z nowym channel managerem zostanie automatycznie nawiązane po potwierdzeniu, że wszystko jest gotowe. Jeśli wolisz sfinalizować połączenie ręcznie, gdy nowy channel manager potwierdzi, że wszystko jest gotowe, wybierz Nie łącz mnie z dostawcą automatycznie i kliknij Zapisz.

Jeśli zdecydowałeś się sfinalizować połączenie automatycznie, otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem poczty w Extranecie, gdy proces zostanie zakończony, a status połączenia zmieni się na aktywne.

Jeśli zdecydowałeś się sfinalizować połączenie ręcznie, otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem, który należy kliknąć, aby dokończyć proces. Stare połączenie z channel managerem zostanie wówczas dezaktywowane, a nowe stanie się aktywne.

Należy pamiętać, aby skontaktować się z nowym channel managerem w celu zaktualizowania cen i dostępności w Extranecie.


Odłączenie channel managera bez łączenia się z nowym

Aby dezaktywować połączenie z obecnym channel managerem bez łączenia się z nowym, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto i wybierz Dostawca usług connectivity z rozwijanego menu.
 3. Kliknij Dezaktywuj, aby anulować połączenie z obecnym channel managerem.

Po dezaktywacji połączenia wszystkie poprzednie ustawienia zostaną zresetowane. Będziesz mógł ponownie ręcznie zarządzać swoimi cenami, dostępnością oraz rezerwacjami.

Przed odłączeniem lub przełączeniem warto sprawdzić umowę z obecnym channel managerem. Konieczne może być również dezaktywowanie połączenia bezpośrednio u dostawcy.

Jeśli później zdecydujesz, że chcesz połączyć się z innym channel managerem, po prostu powtórz czynności opisane w sekcji Wybór channel managera po raz pierwszy.


Zmiana channel managera dla kilku obiektów

Na swoim koncie grupowym w Extranecie, korzystając z narzędzia do edycji grupowej, możesz wykonać następujące zadania dla kilku obiektów jednocześnie:

 • Zmień channel managera bez zamykania obiektów na czas dokonywania zmiany.
 • Połącz się z nowym channel managerem, jeśli jeszcze go nie masz.

Jeśli chcesz zmienić channel managera lub nawiązać połączenie z nowym, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto grupowe w Extranecie i kliknij Edytowanie grupowe.
 2. W sekcji Dostawca usług connectivity wyszukaj jako temat Zarządzaj dostawcą usług connectivity i kliknij Wybierz ten temat.
 3. Wyszukaj channel managera i kliknij Więcej szczegółów, aby wyświetlić obsługiwane przez niego funkcje.
 4. Kliknij Połącz, aby poprosić o połączenie z wybranym channel managerem i wybierz funkcje, które chcesz zintegrować, a następnie kliknij Dalej.
 5. Wybierz konkretne obiekty, które chcesz połączyć z nowym channel managerem, a następnie kliknij Sprawdź i potwierdź zmiany.
 6. Przejrzyj zmiany, które chcesz wprowadzić, a następnie kliknij Zastosuj zmianę.

Narzędzie do edycji grupowej jest obecnie dostępne tylko dla partnerów posiadających kilka obiektów oraz konto grupowe w Extranecie. Dowiedz się więcej na temat rejestracji kilku obiektów.


Sprawdzenie, czy połączenie z channel managerem jest aktywne

Aby sprawdzić status połączenia pomiędzy swoim channel managerem i naszą platformą, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto.
 3. Wybierz Dostawca usług connectivity z rozwijanego menu.

Gdy wykonasz krok 3, sprawdź, czy połączenie z Twoim channel managerem jest aktywne, czy też musisz jeszcze wykonać dalsze kroki.


Korzystanie ze strony „Problemy z połączeniem”

Jeśli korzystasz z channel managera, na stronie Problemy z połączeniem w Extranecie znajdziesz informacje o błędach związanych z dostępnością.

Te błędy mogą wystąpić, gdy próbujesz zaktualizować ceny i plany cenowe, które są aktywne w Twoim channel managerze, ale nie w Extranecie.

Jak znaleźć stronę „Problemy z połączeniem”

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Ceny i dostępność.
 3. Wybierz Problemy z połączeniem z rozwijanego menu.

Jeśli nie masz channel managera lub w Twoim obiekcie nie ma błędów związanych z dostępnością, nie zobaczysz tej opcji w rozwijanym menu. 

W zależności od tego, która cena pokoju lub plan cenowy pokazuje błąd, możesz wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij Dodaj brakujący rodzaj pokoju (lub cenę).
 2. Aktywuj brakujący rodzaj pokoju lub plan cenowy, tak jak zwykle.
 3. Kliknij Odrzuć, aby zamknąć powiadomienie.

Jeśli odrzucisz powiadomienie, w swoim channel managerze powinieneś również dezaktywować cenę pokoju lub plan cenowy. W efekcie dostępne są kolejne opcje:

 • Może później: powiadomienie zostanie wyciszone do czasu ponownego wystąpienia błędu
 • Rozwiążę problem z moim dostawcą: powiadomienie zostanie odrzucone

Zalecamy rozwiązanie tych problemów w channel managerze. Możesz zidentyfikować problemy z ceną pokoju i planem cenowym za pomocą swojego channel managera, wyszukując ich kody, które znajdziesz również na stronie Problemy z połączeniem w Extranecie.

Zrozumienie rodzajów błędów

 • Cena nieaktywna dla pokoju lub opcji zakwaterowania: być może próbujesz zaktualizować dostępność pokoju lub opcji zakwaterowania i dodać cenę, która nie została aktywowana w Extranecie dla tego konkretnego pokoju lub opcji.
 • Cena nie istnieje dla pokoju lub opcji zakwaterowania: być może próbujesz zaktualizować dostępność pokoju lub opcji zakwaterowania i dodać cenę, która nie istnieje dla tego pokoju lub tej opcji.

Czy ten artykuł był pomocny?