Konfiguracja ustawień i współpraca z dostawcą usług connectivity

Zaktualizowano 1 rok temu | Czas czytania: 8 min
Zapisz

Aby maksymalnie uprościć proces pracy z dostawcą usług connectivity, w tym artykule zamieściliśmy wszystko, co musisz wiedzieć – od połączenia po konfigurację.


Co zawiera ten artykuł


Wybór dostawcy usług connectivity po raz pierwszy

Aby wybrać dostawcę usług connectivity dla swojego obiektu, wykonaj poniższe czynności. Jeśli opcje opisane poniżej nie są dla Ciebie dostępne, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty w Extranecie.

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto i wybierz Dostawca usług connectivity z rozwijanego menu.
 3. Następnie kliknij Wyszukaj, aby rozpocząć wyszukiwanie nowego dostawcy usług connectivity.
 4. Wybierz z listy rekomendacji dostawcę usług connectivity — kliknij Więcej szczegółów, jeśli chcesz dowiedzieć się, które z naszych funkcji obsługują różni dostawcy usług connectivity.
 5. Zarejestruj się i zawrzyj umowę z dostawcą usług connectivity, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom

Po wykonaniu tych kroków możesz połączyć dostawcę usług connectivity ze swoim kontem.


Dostosowywanie ustawień i akceptacja nowego połączenia z dostawcą usług connectivity

Oto jak zaktualizować ustawienia i połączyć się ze swoim dostawcą usług connectivity:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto i wybierz Dostawca usług connectivity z rozwijanego menu.
 3. Wybierz dostawcę z listy wyników wyszukiwania.
 4. Wybierz funkcje Extranetu, które chcesz zintegrować, jeśli wybrany dostawca usług connectivity pozwala to zrobić:
 • Ceny i dostępność: zarządzaj cenami i dostępnością swojego obiektu za pośrednictwem platformy Twojego dostawcy usług connectivity.
 • Rezerwacje: zarządzaj swoimi rezerwacjami na naszej platformie za pośrednictwem platformy Twojego dostawcy usług connectivity.
 • Treści i zdjęcia: zarządzaj zdjęciami obiektu i pokoi lub opcji zakwaterowania, udogodnieniami, zasadami, danymi kontaktowymi oraz rodzajami i rozmiarami pokoi lub opcji zakwaterowania (dostępne tylko w przypadku niektórych dostawców usług connectivity).
 • Wiadomości od gości: zarządzaj komunikacją między Tobą i Twoimi gośćmi.
 1. Zaznacz odpowiednie pole, aby potwierdzić, że zgadzasz się z warunkami, a następnie kliknij Połącz.

Po zaakceptowaniu warunków nowy dostawca otrzyma wiadomość e-mail zawierającą Twoje dane i prośbę o połączenie. Następnie zacznie wykonywać niezbędne mapowanie i konfigurację. Jeśli zmieniasz dostawcę usług connectivity, do momentu zakończenia procesu zmiany pozostaniesz połączony ze starym dostawcą.

Domyślnie połączenie z nowym dostawcą usług connectivity zostanie automatycznie nawiązane po potwierdzeniu, że wszystko jest gotowe. Jeśli zdecydowałeś się sfinalizować połączenie automatycznie, otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem poczty w Extranecie, gdy proces zostanie zakończony, a status połączenia będzie potwierdzony jako aktywny.


Zmiana dostawcy usług connectivity

Możesz zmienić dostawcę usług connectivity na nowego bez konieczności zamykania obiektu na czas dokonywania zmiany. Twoje stare połączenie nie zostanie od razu dezaktywowane. Pozostaniesz połączony do momentu zakończenia zmiany dostawcy usług connectivity na nowego. Dzięki temu nie przegapisz żadnych potencjalnych rezerwacji.

Jeśli opcje opisane poniżej nie są dla Ciebie dostępne, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty w Extranecie.

Aby zmienić dostawcę usług connectivity, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto, a następnie Dostawca usług connectivity.
 3. Kliknij Przełącz dostawców (upewnij się, że nie dezaktywujesz starego połączenia).
 4. Wyszukaj i wybierz jednego z naszych preferowanych lub rekomendowanych dostawców usług connectivity i podpisz z nim umowę.

Po zaakceptowaniu umowy nowy dostawca otrzyma wiadomość e-mail zawierającą Twoje dane i prośbę o połączenie. Następnie zacznie wykonywać niezbędne mapowanie i konfigurację. Do momentu zakończenia procesu zmiany pozostaniesz połączony ze starym dostawcą.

Domyślnie połączenie z nowym dostawcą usług connectivity zostanie automatycznie nawiązane po potwierdzeniu, że wszystko jest gotowe. Jeśli zdecydowałeś się sfinalizować połączenie automatycznie, otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem poczty w Extranecie, gdy proces zostanie zakończony, a status połączenia będzie potwierdzony jako aktywny.

Nie zapomnij sprawdzić, czy Twoje ceny i dostępność w Extranecie są aktualne po zmianie na nowego dostawcę usług connectivity.


Rozłączanie się z dostawcą usług connectivity bez łączenia się z nowym

Aby dezaktywować połączenie z obecnym dostawcą bez łączenia się z nowym, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto i wybierz Dostawca usług connectivity z rozwijanego menu.
 3. Kliknij Dezaktywuj, aby zerwać połączenie z obecnym dostawcą.

Po dezaktywacji połączenia wszystkie poprzednie ustawienia zostaną zresetowane. Będziesz mógł ponownie ręcznie zarządzać swoimi cenami, dostępnością oraz rezerwacjami.

Przed dezaktywacją lub zmianą połączeń skontaktuj się z obecnym dostawcą usług connectivity, aby sprawdzić, czy nie musisz również anulować umowy bezpośrednio z dostawcą.

Jeśli później zdecydujesz, że chcesz połączyć się z innym dostawcą usług connectivity, po prostu powtórz czynności opisane w sekcji Wybór dostawcy usług connectivity po raz pierwszy.


Jak zmienić dostawcę usług connectivity dla kilku obiektów?

Na swoim koncie grupowym w Extranecie, korzystając z narzędzia do edycji grupowej, możesz wykonać następujące zadania dla kilku obiektów jednocześnie:

 • Zmiana dostawcy usług connectivity bez zamykania obiektów na czas dokonywania zmiany.
 • Połączenie się z nowym dostawcą usług connectivity, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Jeśli chcesz zmienić dostawcę usług connectivity lub nawiązać połączenie z nowym, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto grupowe w Extranecie i kliknij Edytowanie grupowe.
 2. W sekcji Dostawca usług connectivity kliknij Podejmuję działanie, obok Zarządzaj dostawcami usług connectivity.
 3. Wyszukaj dostawcę usług connectivity i kliknij Więcej szczegółów, aby wyświetlić obsługiwane przez niego funkcje.
 4. Kliknij Połącz, aby poprosić o połączenie z wybranym dostawcą usług connectivity i wybierz funkcje, które chcesz zintegrować, a następnie kliknij Dalej.
 5. Wybierz konkretne obiekty, które chcesz połączyć z nowym dostawcą usług connectivity, a następnie kliknij Sprawdź i potwierdź zmiany.
 6. Przejrzyj zmiany, które chcesz wprowadzić, a następnie kliknij Zastosuj zmianę.

Narzędzie do edycji grupowej jest obecnie dostępne tylko dla partnerów posiadających kilka obiektów oraz konto grupowe w Extranecie. Dowiedz się więcej na temat rejestracji kilku obiektów.


Sprawdzenie, czy połączenie z dostawcą jest aktywne

Aby sprawdzić status połączenia pomiędzy Twoim dostawcą usług connectivity i naszą platformą, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto.
 3. Wybierz Dostawca usług connectivity z rozwijanego menu.

Gdy wykonasz krok 3, będziesz mógł sprawdzić, czy połączenie z Twoim dostawcą usług connectivity jest aktywne, czy też musisz jeszcze wykonać dalsze kroki.


Korzystanie ze strony „Problemy z połączeniem”

Jeśli korzystasz z usług dostawcy usług connectivity, na stronie Problemy z połączeniem w Extranecie znajdziesz informacje o błędach związanych z dostępnością.

Te błędy mogą wystąpić, gdy próbujesz zaktualizować ceny i plany cenowe, które są aktywne na platformie Twojego dostawcy usług connectivity, ale nie w Extranecie.

Jak znaleźć stronę „Problemy z połączeniem”

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Ceny i dostępność.
 3. Wybierz Problemy z połączeniem z rozwijanego menu.

Jeśli nie korzystasz z usług dostawcy usług connectivity lub w Twoim obiekcie nie ma błędów związanych z dostępnością, nie zobaczysz tej opcji w rozwijanym menu. 

W zależności od tego, który rodzaj pokoju lub plan cenowy pokazuje błąd, możesz wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij Dodaj brakujący rodzaj pokoju (lub cenę).
 2. Aktywuj brakujący rodzaj pokoju lub plan cenowy, tak jak zwykle.
 3. Kliknij Odrzuć, aby zamknąć powiadomienie.

Jeśli zdecydujesz się odrzucić powiadomienie, na platformie dostawcy usług connectivity należy również dezaktywować wszelkie kombinacje rodzaju pokoju i planu cenowego, które zawierają brakujący rodzaj pokoju lub plan cenowy, który spowodował błąd. W efekcie dostępne są kolejne opcje:

 • Na razie odrzuć: powiadomienie zostanie wyciszone do czasu ponownego wystąpienia błędu
 • Rozwiążę ten problem za pośrednictwem dostawcy usług connectivity: powiadomienie zostanie odrzucone

Jeśli to możliwe, zalecamy rozwiązanie tych problemów na platformie dostawcy usług connectivity. Możesz zidentyfikować problemy z rodzajem pokoju i planem cenowym z pomocą Twojego dostawcy usług connectivity, wyszukując ich kody, które znajdziesz również na stronie Problemy z połączeniem w Extranecie.

Zrozumienie rodzajów błędów

 • Nieaktywna kombinacja rodzaju pokoju i planu cenowego — możliwe, że próbujesz wprowadzić zmiany w kombinacji typu pokoju i planu cenowego, która jest obecnie oznaczona jako nieaktywna. Musisz najpierw aktywować rodzaj pokoju i plan cenowy.
 • Nieprawidłowe obłożenie dla rodzaju pokoju – być może próbujesz wprowadzić zmiany cen, które nie odpowiadają maksymalnemu obłożeniu ustawionemu dla tego pokoju lub opcji zakwaterowania. Najpierw musisz zaktualizować maksymalne obłożenie tego pokoju lub opcji zakwaterowania.
 • Plan cenowy edytowalny jedynie poprzez Extranet – być może próbujesz zaktualizować szczegóły planu cenowego, który możesz edytować tylko w Extranecie. Aby rozpocząć, zaloguj się do Extranetu, kliknij Ceny i dostępność, a następnie Kalendarz, gdzie będzie można dokonać zmian.
 • Nieaktywny plan cenowy — być może próbujesz zaktualizować szczegóły planu cenowego, który jest obecnie oznaczony jako nieaktywny. Najpierw musisz aktywować plan cenowy.
 • Plan cenowy niepowiązany z rodzajem pokoju — być może próbujesz zaktualizować szczegóły planu cenowego, który nie jest powiązany z typem pokoju lub opcji zakwaterowania. Musisz najpierw edytować ustawienia tego planu cenowego, aby połączyć go z typem pokoju lub opcji zakwaterowania.
 • Nieaktywny rodzaj pokoju — być może próbujesz zaktualizować dostępność pokoju lub opcji zakwaterowania, które są obecnie oznaczone jako nieaktywne. Musisz najpierw aktywować typ pokoju lub opcji zakwaterowania.

Czy ten artykuł był pomocny?