Czym jest Program Partnerów Connectivity?

Booking.com nawiązuje współpracę z wieloma różnymi dostawcami usług łączności (w tym channel managerami i systemami zarządzania obiektami PMS), aby mieć pewność, że nasze obiekty mają dostęp do najlepszych produktów i usług w swoim preferowanym systemie.

Chcemy mieć pewność, że nasza współpraca z dostawcami usług łączności nieprzerwanie pomaga obiektom rozwijać swój potencjał. Aby zapewnić wysoką jakość współpracy, stworzyliśmy system, który nazwaliśmy Programem Partnerów Connectivity. Jest on zaprojektowany tak, by zachęcać dostawców usług łączności do podejmowania konkretnych działań na korzyść współpracujących z nimi partnerów. W zamian za każde takie działanie, usługodawca otrzymuje punkty w programie.

Dostawcy usług łączności otrzymują nagrody za dostarczanie wysokiej jakości łączności, przydatnych narzędzi i usług. Otrzymują również punkty, pomagając nam testować nowe produkty, lub dzieląc się z nami konkretnymi opiniami.

W zależności od ich wyniku, będą znajdować się na jednym z trzech poziomów programu. Poziomy odzwierciedlają ogólne wyniki i mogą pomóc zidentyfikować usługodawców, którzy będą odpowiedni dla Twojego biznesu.

Dowiedz się:

Jakie są poziomy w Programie Partnerów Connectivity?

Dostawcy usług łączności otrzymują w programie punkty, które składają się na ich ogólny wynik. maksymalna liczba punktów to 1800. W zależności od wyniku, partnerzy będą znajdować się na poziomie Standardowym, Zaawansowanym lub Premium.

Gdy tylko usługodawca rozpoczyna współpracę z Booking.com, rozpoczyna udział w Programie Partnerów Connectivity na poziomie Standardowym. Partnerzy na tym poziomie to dostawcy usług łączności o wyniku poniżej 850 punktów. Przy ich pomocy możesz bezpiecznie zmienić swoje ceny i dostępność na Booking.com oraz pobrać swoje rezerwacje poprzez ich system.

Partnerzy na poziomie Zaawansowanym mają od 850 do 1199 punktów. Tak jak partnerzy standardowi, umożliwiają oni aktualizację cen i dostępności na Booking.com oraz pobranie swoich rezerwacji. Jednak w odróżnieniu od partnerów standardowych, partnerzy zaawansowani dysponują większą liczbą produktów, a co za tym idzie, oferują większy zakres usług w swoim systemie. Rodzaj usług zależy od usługodawcy.

Partnerzy na poziomie Premium to nasi najlepsi i najcenniejsi dostawcy usług łączności. Każdy z nich ma co najmniej 1200 punktów. Oferują oni najbardziej zaawansowane systemy i najszerszy zakres produktów i usług. Również jakość ich połączeń jest z reguł wyższa niż w przypadku partnerów zaawansowanych.

Gdzie mogę sprawdzić, na którym poziomie jest mój dostawca usług łączności?

Aby zobaczyć pozycję swojego dostawcy usług łączności w naszym Programie Partnerów Connectivity, zaloguj się do swojego Extranetu Booking.com, kliknij zakładkę „Konto” i przejdź do „Channel manager”.

Zobaczysz tutaj listę dostawców usług łączności, którzy biorą udział w Programie Partnerów Connectivity, a także ich poziom w programie, liczbę punktów, link do strony internetowej oraz możliwość bezpośredniego połączenia.

Jak usługodawcy otrzymują punkty w Programie Partnerów Connectivity?

W Programie Partnerów Connectivity usługodawcy otrzymują punkty w 4 obszarach:

  1. Wartość biznesowa. Ten wynik odzwierciedla ile przychodów generuje dany usługodawca.
  2. Wyniki obiektu. Ten wynik odzwierciedla w jakim stopniu dostawcy usług aktywnie wspierają swoje obiekty w poprawianiu wyników – zwiększaniu przychodów, konwersji lub innych czynników. Obejmuje to również informowanie swoich partnerów i doradzanie im w zakresie nowych produktów.
  3. Produkty i jakość. Usługodawcy otrzymują punkty, korzystając z systemów API Booking.com. Każdy z nich jest zaprojektowany tak, aby pomagać Ci zarządzać obiektem online.
  4. Zaangażowanie. Gdy usługodawcy dzielą się z nami swoimi opiniami, również mogą otrzymywać punkty. Mogą to robić, biorąc udział w badaniach lub beta-testach nowych produktów.