Jak mogę dokonać mapowania cen do channel managera?

Jeśli Twój channel manager obsługuje opcję samodzielnego mapowania pokoi, należy postępować zgodnie z instrukcjami. W celu poprawnego mapowania pokoi upewnij się, że pokoje, które chcesz mapować, znajdują się w Extranecie Booking.com oraz w systemie zarządzania obiektem (PMS) swojego dostawcy. Większość channel managerów automatycznie mapuje wszystkie pokoje nowo dodawane do Extranetu Booking.com. Sprawdź u swojego dostawcy, czy ma to zastosowanie do channel managera, którego używasz.