Jak mogę zakończyć proces konfiguracji channel managera?

Aby zakończyć konfigurację channel managera, sprawdź status połączenia pomiędzy Twoim dostawcą a Booking.com:

Jeśli wszystko jest gotowe, Twój status powinien wyświetlać się następująco: „Połączenie XML jest aktywne”. Możesz wówczas zastosować szczegółowe instrukcje od swojego dostawcy dotyczące tego, jak zsynchronizować swój system zarządzania obiektem (PMS) z kanałami takimi jak Booking.com.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

  1. Zaloguj się do Extranetu.
  2. Kliknij ikonę „Konto” w prawym górnym rogu ekranu.
  3. Wybierz opcję „Channel manager” z rozwijanego menu. Zobaczysz tu, czy Twoje połączenie z channel managerem jest aktywne lub czy Ty lub Twój dostawca musicie wykonać kolejne kroki w celu nawiązania połączenia.