Jak mogę znaleźć ID pokoju podczas mapowania nowego rodzaju pokoju?

Większość channel managerów automatycznie mapuje wszystkie pokoje, które są dodawane do Extranetu Booking.com. Sprawdź u swojego dostawcy, czy ma to zastosowanie do channel managera, z którego korzystasz.

Jeśli mapujesz pokoje samodzielnie, możesz sprawdzić ich ID w następujący sposób:

1. Zaloguj się do Extranetu.2. Kliknij w zakładkę „Obiekt” i wybierz „Informacje o pokoju” lub „Układ obiektu” w zależności od rodzaju obiektu. 3. Pod każdym rodzajem pokoju znajdziesz specjalny numer ID, którego możesz użyć do mapowania rodzajów pokoju pomiędzy Booking.com a channel managerem.