Czym jest Program dla Partnerów Connectivity?

Uaktualniono 8 months temu
Save

W Booking.com współpracujemy z wieloma dostawcami connectivity (w tym channel managerami i systemami zarządzania obiektami PMS), aby mieć pewność, że nasi partnerzy mają szeroki wybór i dostęp do najlepszych produktów i usług.

Zależy nam na tym, aby nasza współpraca z dostawcami connectivity pomagała naszym partnerom oferującym zakwaterowanie w rozwoju ich działalności. Aby współpraca ta przebiegała jak najlepiej, stworzyliśmy system o nazwie Program dla Partnerów Connectivity.

Program ma na celu zachęcenie dostawców connectivity do podjęcia określonych działań, które przyniosą korzyść obiektom, z którymi współpracują. W zamian za każde ukończone działanie, dostawcy otrzymują punkty w ramach programu.

Dostawcy connectivity są nagradzani za oferowanie wysokiej jakości połączeń oraz przydatnych produktów i usług, a także za pomoc w testowaniu nowych produktów lub dzielenie się z nami opinią na ich temat.

W zależności od uzyskanego wyniku, dostawcy ci będą przyporządkowywani do jednej z trzech kategorii. Kategorie odzwierciedlają ich ogólne wyniki i mogą być pomocne w określeniu, którzy dostawcy są odpowiedni dla Twojej firmy.

Jakie kategorie wyróżniamy w Programie dla Partnerów Connectivity?

W programie dostawcy usług connectivity zbierają punkty, które przekładają się na ogólny wynik. W zależności od ich wyniku partnerzy są przyporządkowywani do kategorii Standard, Advanced lub Premier.

Gdy tylko dostawca rozpocznie współpracę z Booking.com, zostaje zarejestrowany w Programie dla Partnerów Connectivity w kategorii Standard. Wybierając tych dostawców, możesz bezpiecznie aktualizować ceny i dostępność na Booking.com oraz odnajdywać swoje rezerwacje za pośrednictwem ich systemu.

Dostawcy należący do kategorii Advanced umożliwiają aktualizowanie cen i dostępności na Booking.com oraz odnajdywanie rezerwacji. Jednak w przeciwieństwie do partnerów Standard wdrożyli więcej produktów i oferują szerszy zakres funkcji w swoim systemie. Dokładny rodzaj tych funkcji zależy od samego dostawcy.

Partnerzy należący do kategorii Premier to nasi najbardziej cenieni dostawcy. Oferują oni najbardziej zaawansowane systemy z najszerszą gamą produktów i usług. Jakość ich połączenia jest zwykle wyższa niż w przypadku partnerów Advanced.

Jak sprawdzić, do jakiej kategorii należy mój dostawca usług connectivity?

Aby sprawdzić, do jakiej kategorii w Programie dla Partnerów Connectivity należy Twój dostawca usług connectivity, zaloguj się do Extranetu Booking.com i kliknij „Konto”, a następnie „Dostawca connectivity”.

Znajduje się tam lista dostawców, którzy uczestniczą w Programie dla Partnerów Connectivity, a także kategoria, do której należą, ocena jakości połączenia, link do ich strony internetowej oraz możliwość bezpośredniego połączenia.

W jaki sposób dostawcy zbierają punkty?

Dostawcy, którzy biorą udział w Programie dla Partnerów Connectivity, mogą zdobywać punkty w następujących kategoriach:

  • Wartość biznesowa. Wynik ten odzwierciedla potencjalne zyski generowane przez dostawcę łączności oraz sposób, w jaki ułatwia on proces wdrażania obiektu.

  • Wyniki obiektu. Jest on odzwierciedleniem tego, w jakim stopniu dostawcy pomagają obiektom poprawić wyniki – czy to poprzez zwiększanie przychodów, konwersję czy inne działania, a także dzielenie się informacjami lub poradami na temat nowych produktów.

  • Produkty i jakość. Dostawcy zbierają punkty za wdrażanie określonych interfejsów API Booking.com, które mają za zadanie ułatwienie procesu zarządzania obiektami online.

  • Zaangażowanie. Dostawcy również otrzymują punkty za dzielenie się z nami swoją opinią. Mogą to zrobić, biorąc udział w wywiadzie badawczym lub testowaniu nowych produktów.

 

Co sądzisz o tej stronie?