Jak zmienić dostawcę usług connectivity dla kilku obiektów?

Uaktualniono 1 rok temu
Zapisz

Uwaga: To narzędzie jest obecnie dostępne dla partnerów posiadających kilka obiektów oraz konto grupowe w Extranecie. Dowiedz się więcej na temat rejestracji kilku obiektów.

Za pomocą narzędzia do edycji grupowej w grupowym Extranecie możesz wykonać następujące zadania dla wielu obiektów jednocześnie:

  1. Zmienić dostawcę usług connectivity, np. channel managera, bez zamykania obiektu online na czas dokonywania zmiany.
  2. Nawiązać połączenie z nowym dostawcą usług connectivity, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Jeśli chcesz zmienić channel managera lub nawiązać połączenie z nowym dostawcą usług connectivity, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do grupowego Extranetu Booking.com i kliknij zakładkę „Edycja grupowa” w menu.
  2. Poniżej sekcji „Dostawca usług connectivity” znajdziesz temat: „Zarządzaj dostawcami usług connectivity”. Kliknij „Wybierz ten temat”.
  3. Na kolejnej stronie będziesz mógł wyszukać i wybrać dostawcę. Kliknij „Więcej szczegółów”, aby wyświetlić funkcje oferowane Booking.com przez dostawcę.
  4. Na tej samej stronie kliknij „Połącz”, aby poprosić o połączenie z wybranym dostawcą i wybierz typ połączenia, które chcesz zintegrować.
  5. Klikając „Wybierz obiekty”, będziesz mógł wybrać obiekty, które chcesz połączyć z nowym dostawcą usług connectivity.
  6. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby przejrzeć i potwierdzić zmianę. Na stronie „Historia” widoczny będzie status zmiany dostawcy lub prośby o nawiązanie nowego połączenia.

Is this article helpful?