Extranet i aplikacja Pulse

<p>Dowiedz się, jak spersonalizować powiadomienia push w aplikacji Pulse, dodawać więcej urządzeń, które mogą mieć dostęp do aplikacji mobilnej oraz sprawdzać indywidualne prawa dostępu użytkowników.</p>