Rodzaje kont i prawa dostępu w Extranecie Booking.com

Zaktualizowano 3 mies. temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Extranet Booking.com stanowi panel administracyjny Twojego obiektu. W zależności od praw dostępu po zalogowaniu możesz uzyskać dostęp do wszystkich informacji wyświetlanych na stronie obiektu Booking.com oraz je zmieniać, w tym opcje płatności i zasadypokoje i cenyzdjęcia i opisyopinie oraz poczta Extranetu.

Jeśli zarządzasz kilkoma obiektami, możesz uzyskać dostęp do strony Extranetu grupy.


Co zawiera ten artykuł


Różne rodzaje kont

 

W prawym górnym rogu Extranetu znajduje się ikona Konto użytkownika. Gdy ją klikniesz, w menu rozwijanym widoczna będzie opcja Twórz i zarządzaj użytkownikami

Na tej stronie możesz zakładać konta do logowania, a także zarządzać nimi i je wykluczać, aby kontrolować dostęp do Extranetu. Możliwe jest także nadawanie użytkownikom różnych uprawnień, co oznacza ograniczenie części Extranetu, do których mają dostęp osoby posiadające konto.

W Extranecie dostępne są następujące rodzaje kont:

 • Główne (master) – jest to konto utworzone w momencie podpisania z nami pierwotnej umowy.
 • Administrator – to konto ma wszystkie główne uprawnienia i może być udostępniane innym użytkownikom przez posiadacza konta głównego.
 • Użytkownik – to konto ma ograniczone uprawnienia w Extranecie.

   

Konto główne (master)

Dla obiektu może istnieć tylko jedno konto główne. To konto jest powiązane z umową partnerską za pośrednictwem naszej platformy i są dla niego wyszczególnione obiekty określone w umowie. 

Ponieważ konto główne jest kontem podstawowym, nie można go usunąć ani dodać innych obiektów, które nie są ujęte w pierwotnej umowie. Nie możesz także zmieniać praw administracyjnych dla tego konta.

Konto główne ma domyślnie uprawnienia administratora w Extranecie, dzięki czemu możesz dodawać i usuwać obiekty. Z poziomu tego konta można także nadawać i odbierać prawa administratora innym użytkownikom. Możesz zapoznać się z dalszymi informacjami na temat tworzenia konta głównego oraz dodawania/usuwania obiektów i użytkowników.

Konto administratora

Mając konto administratora, możesz uzyskać dostęp do stron znajdujących się pod ikoną Konto użytkownika i wszystkich innych stron Extranetu.

Dla obiektu wymagane jest co najmniej jedno konto administratora, co oznacza, że z listy użytkowników ​​nie można usunąć ostatniego administratora. Obiekt może mieć nieograniczoną liczbę administratorów. Administrator można także nadawać i odbierać prawa administratora innym użytkownikom.

Konto użytkownika

Jest to zwykłe konto z ograniczonymi uprawnieniami do Extranetu. Posiadacze tego konta nie mają dostępu do stron znajdujących się pod ikoną Konto użytkownika.


Jak działa Extranet grupy obiektów i kto może z niej korzystać

 

Extranet grupy to strona dostępna w przypadku zarządzania kilkoma obiektami. Po zalogowaniu się do Extranetu jest widoczna jako pierwsza. Sposób logowania:

 1. Przejdź do strony logowania do Extranetu.
 2. Wpisz nazwę użytkownika i kliknij Dalej
 3. Wpisz hasło i kliknij Zaloguj się.

Strona Extranet grupy zawiera listę wszystkich Twoich obiektów, a także statusy, godziny przyjazdu i wyjazdu oraz przychodzącą komunikację dla każdego obiektu, zarówno od gości, jak i Booking.com. 

Istnieją dwa rodzaje dostępu do Extranetu grupy: 

 • Główny – partnerzy z tym rodzajem dostępu mają dostęp do wszystkich stron.
 • Inne – partnerzy z tego rodzaju dostępem nie mogą sprawdzać zakładek Finanse, Przegląd strategii cenowej i zysków ani Narzędzia analityczne.

Na stronie Extranet grupy nie ma aktualnie możliwości przyznania innych rodzajów dostępu, w tym administratora. Jeśli chcesz dodać nowych użytkowników, musisz to zrobić dla każdego obiektu. 


Prawa dostępu do konta Extranetu i zarządzanie nimi

 

Aby ułatwić sobie zarządzanie kontem w Extranecie, możesz utworzyć wiele kont użytkowników z indywidualnymi prawami dostępu dla poszczególnych członków zespołu.

Sposób tworzenia nowego konta użytkownika:

 1. Zaloguj się do Extranetu lub sprawdź konto Extranet jednego z obiektów. 
 2. Przejdź do ikony Konto użytkownika w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Twórz i zarządzaj użytkownikami
 4. Wybierz Dodaj użytkownika
 5. Wprowadź imię i nazwisko nowego użytkownika oraz jego adres e-mail. 
 6. Kliknij Następny krok: ustaw prawa dostępu
 7. Wybierz prawa dostępu dla konta nowego użytkownika. 
 8. Kliknij Wyślij zaproszenie.

Możesz edytować prawa dostępu użytkowników, wykonując następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu lub sprawdź konto Extranet jednego z obiektów. 
 2. Przejdź do ikony Konto użytkownika w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Twórz i zarządzaj użytkownikami.
 4. Aby nadać użytkownikowi uprawnienia administratora, wybierz jego nazwę użytkownika, przejdź do opcji Zarządzaj i kliknij Przyznaj prawa administratora.
 5. Kliknij Tak, potwierdź.
 6. Aby usunąć użytkownika, kliknij Usuń użytkownika i wybierz jego nazwę.

Przyznawać lub usuwać prawa dostępu do Extranetu innym użytkownikom mogą wyłącznie posiadacze konta głównego oraz kont administratorów. Osoby te mogą również ograniczyć dostęp innych użytkowników do następujących części Extranetu:

 • Ceny i dostępność
 • Poczta
 • Finanse 
 • Obiekt
 • Rezerwacje 
 • Konto 
 • Oferty promocyjne

Pamiętaj, że ustawienie tych ograniczeń może wpłynąć na dostęp użytkownika do Twoich obiektów w Extranecie.

Możesz sprawdzić, czy masz prawa administratora, wykonując następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu lub sprawdź konto Extranet jednego z obiektów. 
 2. Przejdź do ikony Konto użytkownika w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Twórz i zarządzaj użytkownikami
 4. Przejdź do opcji Prawa dostępu.
 5. Sprawdź, czy Twoje konto użytkownika znajduje się na liście i jakie masz prawa dostępu.

Możesz poprosić o uprawnienia administratora, osobiście zwracając się do posiadacza konta głównego lub administratora. Osoby te mogą przyznać Ci prawa, edytując prawa dostępu.

 

Zaloguj się do Extranetu Booking.com, wykonując te kroki.

Czy ten artykuł był pomocny?