Dodawanie nowych użytkowników do konta w Extranecie

Zaktualizowano 1 rok temu | Czas czytania: 10 min
Zapisz

Aby uprościć zarządzanie kontami swojego obiektu w Extranecie, możesz utworzyć kilka kont z indywidualnymi prawami dostępu dla każdego z członków Twojego zespołu.

Mogą to zrobić tylko użytkownicy z prawami administratora. Są to użytkownicy, których wyznaczyłeś, lub których zidentyfikowaliśmy jako najbardziej odpowiednich do tworzenia i zarządzania kontami.


Co zawiera ten artykuł:


Tworzenie kont w Extranecie

 

Aby utworzyć nowe konto dla swojego obiektu, administrator może wykonać poniższe czynności.

Jeśli osoba, którą chcesz zaprosić, nie ma konta w Extranecie lub ma tylko konto główne:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto, a następnie Twórz i zarządzaj użytkownikami.
 3. Kliknij Dodaj użytkownika.
 4. Wypełnij pola Nazwa i E-mail dla nowego użytkownika, którego chcesz zaprosić.
 5. Kliknij Następny krok: ustaw prawa dostępu.
 6. Wybierz prawa dostępu, które chcesz przyznać nowemu użytkownikowi, a następnie kliknij Wyślij zaproszenie.

Nowy użytkownik otrzyma zaproszenie e-mailem. Może on kliknąć znajdujący się w nim link, aby zaakceptować zaproszenie i utworzyć nowe konto w Extranecie. Jeśli nie otrzyma e-maila, możesz powtórzyć powyższe kroki, aby ponownie go zaprosić.

Gdy zaproszony użytkownik utworzy konto w Extranecie, będziesz mógł użyć jego nazwy użytkownika i adresu e-mail, aby dodać go do swojego obiektu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Dopóki nowy użytkownik nie zaakceptuje zaproszenia, będziesz widział go jako oczekującego na liście użytkowników w Extranecie. Jeśli użytkownik nie odpowie w ciągu 7 dni, zaproszenie wygaśnie, a użytkownik zniknie z tej listy.

Jeśli osoba, którą chcesz zaprosić, ma już konto w Extranecie:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto, a następnie Twórz i zarządzaj użytkownikami.
 3. Kliknij Dodaj użytkownika, a następnie Istniejący użytkownik.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić.
 5. Kliknij Zobacz prawa dostępu.

Zarządzanie kontami w Extranecie

 

Aby edytować prawa dostępu, przyznać prawa administratora lub usunąć użytkownika z obiektu, jako administrator możesz wykonać następujące czynności:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto.
 3. Kliknij Twórz i zarządzaj użytkownikami, gdzie zobaczysz przegląd wszystkich użytkowników, ich praw dostępu i datę ostatniego logowania.
 4. Kliknij Zarządzaj obok konta, które chce edytować.
 5. Aby dostosować prawa użytkownika, kliknij Edytuj prawa dostępu, wybierz prawa dostępu, które chcesz przyznać nowemu użytkownikowi, a następnie kliknij Aktualizuj.
 6. Jeśli chcesz przyznać użytkownikowi prawa administratora, kliknij Przypisz prawa administratora, a następnie kliknij Tak, potwierdź.
 7. Jeśli chcesz usunąć konto ze swojego obiektu, kliknij Usuń użytkownika, a następnieUsuń [nazwa użytkownika].

Dostosowywanie praw

Użytkownicy będący administratorami mogą przyznawać lub usuwać prawa dostępu do Extranetu innym użytkownikom. Aby wprowadzić zmiany w szczegółach niezwiązanych z dostępem do Extranetu – np. adres e-mail użytkownika lub numer telefonu – skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty w Extranecie.

Możesz wykonać powyższe kroki, aby ograniczyć dostęp do tych części Extranetu:

 • Kalendarz i dostępność (znana również jako Ceny i dostępność)
 • Poczta
 • Finanse
 • Obiekt (znana również jako Informacje o obiekcie)
 • Rezerwacje
 • Konto
 • Oferty promocyjne

Wszelkie zmiany, które wprowadzisz w prawach użytkownika, będą miały zastosowanie do wszystkich obiektów, do których ma on dostęp.

Nie można utworzyć oddzielnych praw dla konkretnego obiektu dla posiadacza konta grupowego. Możesz jednak zaprosić użytkownika do utworzenia nowego konta, aby przyznać mu określone prawa w Twoim obiekcie.


Zrozumienie czym są konta główne 

 

Konto główne jest powiązane z umową między nami a konkretnymi obiektami.

Oznacza to, że nie możesz dodać obiektu do konta głównego, jeśli obiekt ten nie jest objęty tą umową.

Oznacza to również, że nie możesz dodawać innych obiektów do konta głównego ani usuwać ich z niego, jeśli nie są częścią umowy. Nie możesz również zmienić praw dostępu administratora dla konta głównego.

Sprawdzanie rodzaju Twojego konta

Możesz sprawdzić, czy masz konto główne, wykonując następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto.
 3. Kliknij Twórz i zarządzaj użytkownikami.
 4. Wyszukaj swoje imię i nazwisko na liście kont.

Jeśli masz konto główne, zobaczysz napis Konto główne pod swoim imieniem i nazwiskiem.


Dodawanie obiektu do konta głównego

 

Jeśli obiekt, który chcesz dodać, nie jest jeszcze zarejestrowany na naszej platformie, najpierw musisz go dodać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule.

Jeśli obiekt, który chcesz dodać, należy do tego samego podmiotu prawnego, co ten połączony z Twoim kontem głównym, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty w Extranecie, abyśmy mogli go dla Ciebie dodać.

Jeśli obiekt, który chcesz dodać, nie należy do tego samego podmiotu prawnego, nie możesz dodać go do swojego konta głównego. Musisz utworzyć oddzielne konto dla tego obiektu, wykonując czynności opisane w sekcji „Jeśli osoba, którą chcesz zaprosić, nie ma konta w Extranecie lub ma tylko konto główne” w tym artykule. Pamiętaj, aby wybrać nazwę użytkownika inną niż ta, której używasz na koncie głównym.


Dodanie użytkownika posiadającego konto główne do swojego obiektu

 

Nie możesz dodać użytkownika z kontem głównym do swojego obiektu, jeśli obiekty nie należą do tego samego podmiotu prawnego. Aby uzyskać dostęp do Extranetu Twojego obiektu, użytkownik będzie musiał korzystać z oddzielnego konta.

Jeśli użytkownik nie posiada oddzielnego konta, innego niż konto główne, może je utworzyć, wykonując czynności opisane w sekcji „Jeśli osoba, którą chcesz zaprosić, nie ma konta w Extranecie lub ma tylko konto główne” w tym artykule. Musi on wybrać nazwę użytkownika inną niż ta, której używa na koncie głównym.

Jeśli użytkownik posiada również konto inne niż główne, możesz dodać je do swojego obiektu, wykonując czynności opisane w sekcji „Jeśli osoba, którą chcesz zaprosić, ma już konto w Extranecie” w tym artykule.


Tworzenie i zarządzanie prawami dostępu do Extranetu za pomocą aplikacji Pulse

 

Nie można tworzyć i zarządzać kontami w Extranecie i prawami dostępu za pomocą aplikacji Pulse. Te zmiany wprowadzić można tylko za pomocą Extranetu, ale będą one widoczne w aplikacji Pulse tak, jak opisano to poniżej:

 

Ograniczone prawa dostępu 

Ograniczenia w Extranecie

Ograniczenia w aplikacji Pulse

Kalendarz i dostępność

 • Brak dostępu do kalendarza Ceny i dostępność 
 • Brak dostępu do strony Zasady działalności w sekcji Obiekt w Extranecie
 • Brak dostępu do Dostępności
 • Brak kart aktywności związanych z dostępnością (w odniesieniu do pokoi wyprzedanych i prawie wyprzedanych oraz długoterminowej dostępności) 
 • Brak powiadomień push związanych z dostępnością (w odniesieniu do pokoi wyprzedanych i prawie wyprzedanych)

Poczta

 • Brak dostępu do wiadomości w zakładce Poczta
 • Brak kart aktywności lub powiadomień push związanych z wiadomościami

Finanse

 • Brak dostępu do stron w sekcji Finanse
 • Brak dostępu do Faktur w sekcji Finanse (lub sekcji Więcej).

Informacje o obiekcie

 • Brak dostępu do stron w sekcji Obiekt
 • Brak dostępu do sekcji Informacje o obiekcie w zakładce Więcej

Rezerwacje

 • Brak dostępu do Wiadomości od gości w zakładce Poczta
 • Brak dostępu do stron w sekcji Rezerwacje
 • Brak wyników związanych z rezerwacjami podczas wyszukiwania w Extranecie
 • Brak dostępu do szczegółów rezerwacji
 • Brak dostępu do Rezerwacji i Wiadomości
 • Brak wyników związanych z rezerwacjami, korzystając z opcji wyszukiwania

Konto

 • Brak dostępu do określonych uprawnień dotyczących obiektu w zakładce Konto
 

Oferty promocyjne

 • Brak dostępu do stron w sekcji Oferty promocyjne
 • Brak dostępu do narzędzia do monitorowania promocji w zakładce Więcej

Czy ten artykuł był pomocny?