Jak mogę dodać użytkownika posiadającego konto główne do mojego obiektu?

Zaktualizowano 2 l. temu
Zapisz

UWAGA: ten artykuł skierowany jest do partnerów, którzy chcą przyznać innej osobie prawo dostępu do swojego konta w Extranecie, przy czym ta osoba nie podlega pod ich umowę o obiekcie oraz sama posiada już konto główne.

Konto główne jest połączone z konkretną umową zawartą między obiektem a Booking.com. Oznacza to, że konta głównego nie można usunąć, przypisać do innego obiektu, który nie jest przedmiotem tej konkretnej umowy, ani edytować określonych tam praw administratora. 

Nie można dodać istniejącego już konta głównego do Twojego obiektu, jeśli należy ono do innego podmiotu prawnego. Aby dodać konto użytkownika do obiektu, użytkownik ten musi korzystać z oddzielnego konta, które nie jest kontem głównym.

Aby sprawdzić, jaki rodzaj konta ma taka osoba, musi ona przejść do zakładki „Konto" w Extranecie, kliknąć „Twórz i zarządzaj użytkownikami". Jeśli posiada konto główne, to pod swoim imieniem zobaczy informację „Konto główne".

Jeśli taka osoba posiada inny rodzaj konta, możesz ją dodać do konta swojego obiektu, wykonując poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu, wejdź w zakładkę „Konto" i kliknij „Twórz i zarządzaj użytkownikami".
 2. Wybierz „Zaproś użytkowników".
 3. Wybierz „Istniejący użytkownicy" i podaj ich dane użytkownika (login i adres e-mail).

Jeśli dana osoba ma konto główne, możesz zaprosić ją do stworzenia nowego konta, aby uzyskała dostęp do konta Twojego obiektu. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu, wejdź w zakładkę „Konto" i kliknij „Twórz i zarządzaj użytkownikami".
 2. Wybierz „Zaproś użytkowników".
 3. Wybierz „Nowy użytkownik", a następnie wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić.
 4. Kliknij „Następny krok: ustaw prawa dostępu".
 5. Wybierz, jakich praw dostępu udzielasz.
 6. Kliknij „Wyślij zaproszenie", by przesłać je na wybrany adres e-mail i umożliwić stworzenie konta.
 7. Po odebraniu e-maila i zaakceptowaniu zaproszenia, osoba może utworzyć nowe konto. Powinna użyć innego loginu niż w przypadku konta głównego.
 8. Po zakończeniu procesu rejestracji, musi udostępnić Ci swoje dane (login i adres e-mail), abyś mógł dodać ją do konta swojego obiektu.

Przejdź do „Twórz i zarządzaj użytkownikami"

 

Czy ten artykuł był pomocny?