Zarządzanie prawami dostępu do Twojego konta w Extranecie

Zaktualizowano 1 dzień temu | Czas czytania: 2 min
Zapisz

Aby pomóc Ci zarządzać kontem w Extranecie, możesz utworzyć wiele kont użytkowników z własnymi prawami dostępu dla poszczególnych członków zespołu. Możesz to zrobić tylko w Extranecie, nie w aplikacji Pulse.


Co zawiera ten artykuł:


Tworzenie kont użytkowników w Extranecie

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć nowe konto dla administratora, który ma konto w Extranecie:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto, a następnie Twórz i zarządzaj użytkownikami.
 3. Wybierz Dodaj użytkownika.
 4. Wprowadź Imię i nazwisko i adres e-mail nowego użytkownika. 
 5. Kliknij Następny krok: ustaw prawa dostępu.
 6. Wybierz prawa dostępu dla konta nowego użytkownika. 
 7. Kliknij Wyślij zaproszenie.

Zarządzanie prawami użytkowników

Wykonaj poniższe kroki, aby edytować prawa dostępu, przyznać prawa administratora lub usunąć użytkownika z Twojego konta:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Konto, a następnie Twórz i zarządzaj użytkownikami.
 3. Wyszukaj lub wybierz nazwę użytkownika. Kliknij „Zarządzaj”, potem Przypisz prawa administratora, aby zmienić użytkownika w administratora, i kliknij Tak, potwierdź
 4. Kliknij Usuń użytkownika, a następnie Usuń [nazwa użytkownika], aby usunąć konkretne konto.

Tylko użytkownicy będący administratorami mogą przyznawać lub usuwać prawa dostępu do Extranetu innym użytkownikom. Administratorzy mogą również ograniczyć dostęp innych użytkowników do następujących części Extranetu:

 • Ceny i dostępność:
 • Poczta
 • Finanse 
 • Obiekt
 • Rezerwacje 
 • Konto 
 • Oferty promocyjne

Pamiętaj, że ustawienie tych ograniczeń może wpłynąć na dostęp użytkownika do Twoich obiektów w Extranecie.

Czy ten artykuł był pomocny?