Jak utworzyć i zarządzać kontami w Extranecie

Dodaliśmy nowe funkcje w Extranecie, które ułatwiają zarządzanie kontami Twojego obiektu.*

Nie będzie już konieczne udostępnianie loginu i hasła do Extranetu swoim pracownikom. Zamiast tego możliwe będzie utworzenie dodatkowych kont z różnymi prawami dostępu dla poszczególnych osób. Ta funkcja będzie dostępna tylko dla konta administratora obiektu. Jest to użytkownik, który może zostać wskazany przez Ciebie lub przez nas jako najbardziej odpowiednia osoba do tworzenia kont i zarządzania nimi.

Aby utworzyć lub zarządzać kontami obiektu, administrator musi wykonać poniższe kroki:

  1. Przejść do Extranetu i kliknąć „Konto” w prawym górnym rogu.
  2. Z rozwijanego menu wybrać „Zarządzaj użytkownikami i dostępem”.
  3. Zobaczyć podsumowanie wszystkich użytkowników, ich praw dostępu i ostatniego logowania.
  4. Kliknąć „Działania”, aby edytować aktualne prawa, usuwać użytkowników lub wskazać administratoralubkliknąć „Dodaj nowego użytkownika”, aby utworzyć nowy login. Może to być nowa osoba lub użytkownik, który ma już swoje konto.

Account_and_permission_-_PHC_01.png

*W zależności od rodzaju obiektu, ta funkcja może nie być jeszcze dostępna.

Przejdź do Extranetu

WSZYSTKIE ARTYKUŁY:

Jak mogę zapraszać użytkownika Extranetu, by miał dostęp do mojego obiektu, ale zablokować mu wybrane zakładki, np. Rezerwacje?

Gdy przesyłasz zaproszenie aktualnemu użytkownikowi z dostępem do swojego obiektu, zobaczysz jego aktualny zakres praw dostępu do poszczególnych funkcji. Po zaakceptowaniu Twojego zaproszenia, będziesz mógł zmienić ten zakres. Pamiętaj jednak, że wszelkie zmiany jakie zrobisz, będą się odnosiły do wszystkich obiektów, do których masz dostęp. Niestety nie można ustawić osobnych praw dostępu dla poszczególnych obiektów dla właściciela kilku kont. Możesz jednak poprosić danego użytkownika o utworzenie nowego loginu, na które uzyska odpowiednie prawa dostępu do konkretnego obiektu.


Czy mogę zobaczyć zmiany wprowadzane przez konkretnych użytkowników?

Niestety nie jest możliwe utworzenie poszczególnych zmian wprowadzonych przez konkretnych użytkowników w Extranecie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w tek kwestii, skontaktuj się z lokalnym zespołem wsparcia.


Do których zakładek w Extranecie mogę dodać prawa dostępu?

Odpowiednio konfigurując ustawienia, możesz określić dostęp do następujących zakładek i stron: Konto, Poczta, Finanse, Obiekt, Rezerwacje, Promocje, Ceny i dostępność (lub Kalendarz i ceny, zależy od rodzaju obiektu). Możesz ustawić indywidualne prawa dostępu do poszczególnych zakładek, używając przycisków Tak/Nie. Jeśli prawo dostępu zostanie przyznane, użytkownik będzie mógł oglądać i edytować dane i treści w ramach wybranej zakładki.


Czy mogę utworzyć konto z możliwością odczytu informacji, tak aby użytkownik mógł je widzieć, ale nie mógł ich aktualizować?

Gdy tworzysz konto, możesz ustawić odpowiednie prawa dostępu do wybranych zakładek w Extranecie. Gdy prawa dostępu będą aktywne, użytkownik będzie mógł zarówno czytać jak i edytować informacje w wybranej zakładce.


Czy mogę ponownie wysłać zaproszenie z dostępem, jeśli omyłkowo zostało usunięte lub nie dotarło?

Jeśli tak się stało, możesz utworzyć nowy login i ponownie wysłać zaproszenie do tej samej osoby. Poprzednie zaproszenie wygaśnie automatycznie po 7 dniach, a użytkownik o statusie oczekującego także zniknie.


Czy mogę utworzyć wspólne konto dla całego zespołu?

Możesz tak zrobić, jednak my radzimy utworzyć jedno konto dla każdej osoby z zespołu. Dzięki temu będziesz mieć większą kontrolę nad obiektem i informacjami oraz będziesz mógł wprowadzać zmiany w konkretnych zakładkach.


Czy mogę tymczasowo wstrzymać dostęp użytkownika do Extranetu?

Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Jeśli ponownie zechcesz mu odblokować dostęp, wystarczy, że ponownie wyślesz zaproszenie, klikając przycisk Dodaj nowego użytkownika.


Gdy zaktualizuję istniejące już konto użytkownika, mogę zobaczyć, czy użytkownik ma dostęp do innych obiektów, i jeśli tak: do jakich?

Dokonując aktualizacji w prawach dostępu użytkowników, ale przez zatwierdzeniem tych zmian, otrzymasz powiadomienie ostrzegające, czy zmiana będzie miała wpływ na inne obiekty. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy określić innych nazw obiektów, do których użytkownicy mają dostęp. Wszelkie zmiany dokonywane w prawach kont użytkowników, którzy mają dostęp do kilku obiektów, będą miały wpływ na dostęp użytkownika do innych obiektów w ramach tego samego konta.


Gdzie mogę zaktualizować inne dane użytkownika (nie prawa dostępu), np. adres e-mail lub numer telefonu?

Administrator może tylko dokonywać zmian w prawach dostępu w Extranecie. Aby zmienić dane e-mail czy numer telefonu, należy skontaktować się z lokalnym zespołem wsparcia.


Czy do konkretnego obiektu można przypisać więcej niż jednego administratora?

Tak, można mieć kilku administratorów obiektów. Istniejący już użytkownik o tym statusie, może utworzyć dodatkowe konta administratorów, wybierając tę opcję pod przyciskiem "Zarządzaj" dla wybranego użytkownika. Administrator zawsze otrzyma dostęp automatycznie do wszystkich zakładek.