Czy mogę poprosić o usunięcie opinii?

Klienci uważają opinie za bardzo pomocne przy dokonywaniu rezerwacji przez internet. W związku z tym opinie usuwamy tylko w niektórych sytuacjach:

  • W przypadku niedojazdu, odwołania i overbookingu (w wyniku czego nastąpiła relokacja gościa)
  • Jeśli mamy podejrzenie, że opinia nie jest autentyczna, a jej celem jest działanie na szkodę obiektu konkurencyjnego, całkowicie ją usuniemy.
  • Jeśli, po dokładnym zbadaniu sprawy, stwierdzimy, że opinia została dodana przez gościa omyłkowo.
  • Jeśli opinia stanowi próbę szantażu ze strony gościa (wymagany jest pisemny dowód).

Opinie usuwamy również, kiedy naruszają nasze wytyczne:

  • Jeśli opinia zawiera treści obelżywe i dyskryminujące, wulgaryzmy, groźby użycia przemocy lub komentarze natury politycznej czy religijnej.
  • Kiedy opinia promuje nielegalną działalność.
  • Jeśli opinia zawiera dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres, adres e-mail czy linki do stron.

Uwaga: jeśli opinia została usunięta ze względu na naruszenie zasad, ocena nadal pozostanie widoczna.

Jeśli napotkasz opinię, która zawiera którekolwiek z powyższych treści, powiadom nas o tym, korzystając z zakładki „Poczta” w Extranecie, a jako temat wiadomości wybierz „Opinie”.

Więcej na temat opinii możesz przeczytać w tym artykule.