Jak wyliczana jest ocena obiektu?

Obraz
guest_review_cover

 

 

Wielu partnerów wyraziło pewne obawy względem sprawiedliwości oraz rzetelności opinii gości oraz zwróciło się do nas z pytaniami dotyczącymi sposobu wyliczania oceny obiektu. 

Wzięliśmy Wasze zdanie pod uwagę i dzięki Waszym opiniom udało nam się wprowadzić następujące ulepszenia:

  • Goście teraz sami wybierają „ogólną” ocenę obiektu

Wcześniej ocena Twojego obiektu była wyliczana ze średniej ocen w 6 kategoriach: lokalizacja, czystość, komfort, stosunek jakości do ceny, udogodnienia, personel. Od teraz goście będą sami przyznawać ogólną ocenę za pobyt. 

Goście nadal będą mogli dodawać oceny w poszczególnych kategoriach, jednak oceny te nie będą już wykorzystywane w celu obliczenia ogólnej oceny obiektu. Zamiast tego, goście sami będą wybierać ostateczną ocenę. Umożliwienie gościom wyboru ogólnej oceny obiektu jest zgodne z najpopularniejszymi praktykami w branży.                   

 

 Przed   Po

Ogólna ocena obiektu wybierana oddzielnie

Ta ocena nie opiera się na ocenach za poszczególne kategorie.

Obraz
x_image_partnerhelp_1
Obraz
icon_partnerhelp

Oceny za poszczególne kategorie

Lokalizacja, czystość, komfort, stosunek jakości do ceny, udogodnienia i personel. 

Obraz
icon1_partnerhelp
Obraz
icon1_partnerhelp

Komentarze gości

Opinie na temat tego, co się podobało, a co nie podobało gościom.

Obraz
icon1_partnerhelp
Obraz
icon1_partnerhelp

 

  • Uśmiechnięte buźki, czyli tzw. emotikony, zostały zastąpione skalą od 1 do 10 służącą do przyznawania ogólnej oceny obiektu 

Przeprowadziliśmy badania, z których wynika, że system wykorzystujący emotikony nie jest tak dokładny i obiektywny jak powinien być i uniemożliwiał on gościom podzielenie się opinią w sposób wyczerpujący i dokładny. Aby opinie były bardziej czytelne, wprowadziliśmy skalę 1–10.

Obraz
slider_partnerhelp
  • Nowa skala 1–10 oznacza, że 2,5 nie jest już najniższą możliwą oceną

Do tej pory, kiedy goście wybierali emotikon przedstawiający najsmutniejszą buźkę (tj. najniższą ocenę), wybór ten przekładał się na ocenę 2,5. Dla wielu partnerów nie miało to sensu, dlatego teraz, najniższą możliwą oceną, którą może przyznać gość, jest 1.

 

Uwaga: ponieważ ogólna ocena nie jest już wyliczana na podstawie średniej, a goście mogą ją wybrać w skali od 1 do 10, możesz zauważyć niewielką różnicę w ocenach ogólnych przy każdej opinii. Twoja ocena nie jest już powiązana z kategoriami, dlatego zarówno Ty, jak i potencjalni rezerwujący, będziecie widzieli dokładniejszą ocenę wrażeń gości z pobytu w obiekcie.

Pomoże Ci to także w identyfikowaniu obszarów, które goście oceniają dobrze, ale które możesz ulepszyć, aby w przyszłości przewyższyć oczekiwania podróżujących.

Zmiana ta zostanie wprowadzona stopniowo, dlatego przez jakiś czas nadal będziesz mógł otrzymywać opinie zbierane w poprzedni sposób.

 

Przejdź do:

 


 

Co stanie się z moją obecną oceną? 

Ta zmiana nie działa wstecz. W związku z tym wszystkie otrzymane do tej pory oceny nie ulegną zmianie. Jedynie nowe oceny będą gromadzone zgodnie ze zaktualizowanym systemem. Jednak ponieważ zmiana ta będzie wprowadzana stopniowo, nadal możesz otrzymywać opinie zbierane w poprzedni sposób. Tak jak do tej pory, opinie automatycznie wygasają po upływie 24 miesięcy. 


 

W jaki sposób ta zmiana wpłynie na moją ocenę?

Zaktualizowany system oceniania jest bardziej szczegółowy (opiera się on na skali od 1 do 10, zamiast na 4 emotikonach). Będzie on dzięki temu lepiej odzwierciedlał wrażenia gości z pobytu w Twoim obiekcie. Warto również wspomnieć, że nowy system będzie miał jednakowy wpływ na wszystkie obiekty.


 

Co, jeśli moja ogólna ocena znacznie różni się od ocen za poszczególne kategorie?

Goście mogą dowolnie oceniać swoje wrażenia, ale rozumiemy, że spójność ich opinii jest dla Ciebie ważna. Przyjrzymy się wzorcom zachowań i dodawania opinii oraz będziemy pracować nad zminimalizowaniem jakichkolwiek niespójności.  


 

Czy goście będą mogli dodawać opinie bez przyznawania ogólnej oceny?

Nie, goście nie będą mogli dodać opinii, ocenić jakiejkolwiek kategorii lub wysłać formularza opinii bez dodania ogólnej oceny obiektu.


 

Co, jeśli goście zaczną dodawać ogólne oceny, a przestaną oceniać poszczególne kategorie lub dodawać opinie?

Otrzymywanie szczegółowych opinii od gości pomaga zrozumieć, co im się podobało, a co można poprawić. Wiemy, jak ważne jest dla Ciebie otrzymywanie pisemnych opinii oraz ocen za sześć wyszczególnionych kategorii. Nie spodziewamy się znaczącego wpływu nowego systemu na komentarze do ocen, ale przyjrzymy się wzorcom zachowań użytkowników i dodawania opinii oraz będziemy pracować nad maksymalizacją gromadzenia tych cennych informacji.