Czy mogę odpowiedzieć na opinię gościa?

Zaktualizowano 9 mies. temu | Czas czytania: 3 min
Zapisz

Goście, którzy przebywali w Twoim obiekcie, mogą wystawić opinię i ocenę od jednego do dziesięciu. Te opinie to świetny sposób na uzyskanie dodatkowych informacji na temat tego, jak ulepszyć Twój obiekt i usługi dla przyszłych gości. Możesz odpowiedzieć na opinie gości poprzez Extranet lub aplikację Pulse. Twoje odpowiedzi są sprawdzane przez nasz zespół przed ich opublikowaniem.


Co zawiera ten artykuł:


Czy mogę odpowiedzieć na opinię gościa?

Możesz odpowiadać na opinie gości w języku, w którym zostały one napisane lub w języku angielskim. Odpowiedzi w innych językach nie zostaną opublikowane. Możesz odpowiadać na opinie gości, które mają tytuł lub komentarze. Możesz odpowiadać na opinie gości za pośrednictwem Extranetu lub aplikacji Pulse, ale możesz edytować lub usuwać istniejące odpowiedzi tylko w Extranecie.

Wykonaj poniższe kroki, aby odpowiedzieć na opinie w Extranecie:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. W zakładce „Opinie gości”kliknij „Opinie gości”.
 3. Kliknij „Odpowiedz”pod opinią, na którą chcesz odpowiedzieć.
 4. Wpisz swoją odpowiedź, a następnie kliknij „Wyślij”.

Wykonaj poniższe kroki, aby odpowiedzieć na opinie w aplikacji Pulse:

 1. Otwórz aplikację Pulse na swoim urządzeniu mobilnym.
 2. Kliknij „Więcej”.
 3. Kliknij „Opinie gości”, a następnie „Opinie gości”.
 4. Kliknij opinię, na którą chcesz odpowiedzieć.
 5. Wpisz swoją odpowiedź, a następnie kliknij „Wyślij”.

Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby edytować lub usunąć istniejącą odpowiedź:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. W zakładce „Opinie gości” kliknij „Opinie gości”.
 3. Kliknij „Zobacz swoją zatwierdzoną odpowiedź”pod opinią, na którą chcesz odpowiedzieć.
 4. Kliknij „Edytuj” i wprowadź zmiany.
 5. Kliknij „Wyślij”.

Ogólne wskazówki dotyczące odpowiadania na opinie gości

 • Postaraj się, aby Twoja wiadomość była jak najbardziej spersonalizowana, aby pokazać, że poświęcasz czas swoim gościom.
 • Odpisz w grzeczny i uprzejmy sposób, aby Twoja odpowiedź brzmiała profesjonalnie i jednocześnie pozytywnie. Jest to szczególnie ważne w przypadku reagowania na negatywne opinie.
 • Staraj się, aby Twoje odpowiedzi były krótkie i na temat, a także upewnij się, że to, co piszesz, jest prawdziwe i dokładne.
 • Napisz oryginalne odpowiedzi do gości. Dodaj konkretne informacje, aby odpowiedź wyglądała na autentyczną.
 • Uczciwa odpowiedź z pozytywnym nastawieniem może sprawić, że negatywna opinia zostanie zmieniona, a także może mieć szczególny wpływ na potencjalnych gościach, którzy ją przeczytają.
 • Osoby, które miały negatywne doświadczenie, mogą po prostu chcieć być wysłuchane. Przyjmij do wiadomości ich negatywne doświadczenie i, jeśli to tylko możliwe, poinformuj ich o tym, co robisz, aby ulepszyć swój obiekt. To pokazuje im – jak również innym potencjalnym gościom – że traktujesz swoich gości poważnie i że słuchasz ich opinii.
 • Przeczytaj nasze wytyczne dotyczące treści dostępnetutaj, aby lepiej zrozumieć nasze zasady moderowania treści. Nasze wytyczne dotyczą zarówno odpowiedzi, jak i opinii, dzięki czemu nasza platforma jest odpowiednia dla odbiorców na całym świecie.

 

Podziel się swoją wiedzą w Społeczności Partnerów

Responding to guest reviews

You can respond to guest reviews in either the language of the review or in English. Responses in other languages won’t be published. You can respond to guest reviews which have either a title or comments. You can respond to guest reviews via the extranet or the Pulse app, but you can only edit or remove existing responses in the extranet.

Follow these steps to respond to reviews in the extranet or Pulse app:

 1. Log in to the extranet.
 2. Under Guest reviews, click Guest reviews.
 3. Under the guest review to which you want to respond, click Reply.
 4. Type your response, then click Send.

Follow these steps to edit or remove an existing response:

 1. Log in to the extranet.
 2. Under Guest reviews, click Guest reviews.
 3. Under the review to which you want to respond, click View your approved response.
 4. Click Edit and make your changes.
 5. Click Send.
 1. Open the Pulse app on your mobile device.
 2. Tap More.
 3. Tap Guest reviews, then tap Guest reviews.
 4. Tap on the review to which you want to respond.
 5. Type your response, then tap Send.

General tips for responding to guest reviews

 • Make your message as personal as you can to show that you take the time for your guests.
 • A polite and courteous reply makes you look positive and professional, especially when you’re responding to a negative review.
 • Keep your responses short and to the point, and make sure what you write is true and accurate.
 • Write original responses to your guests. Be specific to make your responses more genuine.
 • A genuine response with a positive attitude can turn a negative review around and can be especially impactful for potential guests reading the reviews.
 • People who’ve had a negative experience may just want to be heard. Acknowledge their negative experience and, if possible, let them know what you’re doing to improve. This shows them – as well as other potential guests – that you take your guests seriously and that you listen to their feedback.
 • Read our content guidelines available here to better understand our content moderation rules. Our guidelines apply to replies as well as reviews, keeping our platform appropriate for a global audience.

 

Share your thoughts in the Partner Community

Czy ten artykuł był pomocny?