Czy otrzymam nową fakturę, jeśli kwota do zapłaty została skorygowana?

Uaktualniono 9 months temu
Zapisz

Wydajemy noty uznaniowe, jeśli należy Ci się zwrot pobranej prowizji. Będzie to miało zastosowanie do danej faktury, a nota będzie miała saldo ujemne wskazujące kwotę, którą należy odliczyć od pierwotnej wysokości kwoty do zapłaty.

Is this article helpful?