Kwestionowanie faktur

Zaktualizowano 4 dni temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Partnerzy otrzymują faktury prowizyjne na podstawie skumulowanych rezerwacji z poprzedniego miesiąca. Obowiązkiem partnera jest sprawdzanie każdej rezerwacji w ciągu 48 godzin od wymeldowania się gości, aby zapewnić poprawność kwoty naliczanej na fakturze dla obiektu. 

Jeśli po wystawieniu faktury uznasz, że kwota naliczona dla obiektu jest niewłaściwa, możesz to zgłosić w formie sporu.


Co zawiera ten artykuł


Jak uniknąć nieprawidłowych faktur

Wnioskowanie o noty uznaniowe, a następnie czekanie na ich wystawienie, zajmuje dużo czasu. Aby uniknąć otrzymywania nieprawidłowych faktur, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Terminowe oznaczanie zmian
  Wszelkie zmiany w rezerwacji należy oznaczać w Extranecie w ciągu 48 godzin od wymeldowania się gościa, aby były one poprawnie uwzględniane w trakcie rozliczania naszej prowizji. Obejmuje to zgłaszanie niedojazdów i odwołań. Jeśli nie oznaczysz niedojazdu, goście zachowają możliwość wystawienia opinii, która później służy jako dowód zrealizowania rezerwacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.
  Twoim obowiązkiem jest oznaczanie tych zmian. Wynika to z Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Jeśli zmiany nie zostaną oznaczone w ciągu 48 godzin od wymeldowania, zostanie naliczona pełna prowizja od pierwotnej rezerwacji. Jeśli nie możesz oznaczyć tych zmian w Extranecie, skontaktuj się z obsługą klienta.
 • Oznaczanie karty kredytowej jako nieważnej
  W przypadku rezerwacji bezzwrotnych lub częściowo zwrotnych, za które karta kredytowa gościa nie została obciążona, musisz oznaczyć kartę tego gościa jako nieważną. Niezastosowanie się do tej zasady spowoduje naliczenie przez nas prowizji od rezerwacji.

  Wykonaj poniższe czynności, aby oznaczyć kartę kredytową jako nieważną:
 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Rezerwacje.
 3. Kliknij imię i nazwisko gościa lub numer rezerwacji, a następnie wybierz Oznacz kartę kredytową jako nieważną.

Jak zakwestionować fakturę prowizyjną i zawnioskować o notę uznaniową

Jeśli uważasz, że faktura dla obiektu jest nieprawidłowa, możesz w Extranecie zakwestionować prowizję (wnieść spór) i wystąpić o notę uznaniową za rezerwacje dokonane w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Nie ma gwarancji, że spór zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Aby zgłosić spór, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Finanse, a następnie wybierz Raporty rezerwacji.
 3. Wybierz okres fakturowania.
 4. Znajdź rezerwację, dla której chcesz otworzyć spór dotyczący prowizji, i zaznacz tę rezerwację.
 5. Zaznacz pole wyboru pod kwotą widoczną w polu Zakwestionuj kwotę prowizji.
 6. W kolumnie Uwagi kliknij Zakwestionuj rezerwacje.
 7. Wybierz powód sporu, podaj szczegóły i wprowadź kwotę zapłaconą przez gościa.
 8. Kliknij Dalej.
 9. Sprawdź swoje roszczenie, a następnie kliknij Prześlij spór.

Rozpatrzenie wniosku może potrwać do 14 dni roboczych. Po jego rozpatrzeniu otrzymasz powiadomienie przez pocztę w Extranecie. Do tego czasu nie ma potrzeby kontaktowania się z nami w celu uzyskania nowych informacji.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu sporu i potwierdzeniu, że musimy dokonać korekty faktury, wystawimy notę uznaniową. Nota uznaniowa będzie wystawiona na kwotę, którą należy odliczyć od pierwotnej faktury. Pamiętaj, że możesz kwestionować wysokość prowizji wyłącznie dla rezerwacji, które zostały uwzględnione na fakturze. Więcej informacji na temat not uznaniowych znajdziesz w specjalnym artykule na ten temat.
Jeśli wniosek w ramach sporu zostanie odrzucony, otrzymasz powiadomienie przez pocztę w Extranecie, a my będziemy oczekiwać na terminowe zapłacenie przez Ciebie zakwestionowanej faktury w całości. 


Jak sprawdzić stan wniosku w ramach sporu

Aby wyświetlić status swojego wniosku w ramach sporu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Finanse, a następnie wybierz Raporty rezerwacji.
 3. Wybierz okres fakturowania.
 4. Znajdź rezerwację, której dotyczy spór, i zobacz jej status po prawej stronie listy.
 5. W tym miejscu możesz sprawdzić datę, kwotę i liczbę rezerwacji dla wniosku przesłanego w ramach sporu.

Status sporu:

Status sporu może być pokazywany z użyciem jednej z trzech następujących ikon:

 • Rozpatrywanie sporu jest w toku. Może to potrwać do 14 dni.
 • Spór został rozpatrzony negatywnie. 
 • Spór został rozpatrzony pozytywnie. W razie pozytywnie rozpatrzonego sporu otrzymasz notę uznaniową. Więcej informacji na temat not uznaniowych możesz znaleźć tutaj

Jak zakwestionować inne faktury

Jeśli otrzymasz inną fakturę (niedotyczącą prowizji) i będziesz mieć dowód na nieprawidłowe naliczenie należności, możesz zgłosić nam spór pisemnie, wysyłając wiadomość przez pocztę w Extranecie.

Czy ten artykuł był pomocny?