Omówienie dodatkowych faktur

Zaktualizowano 5 mies. temu | Czas czytania: 4 min
Zapisz

Istnieje wiele rodzajów dodatkowych faktur, które możesz otrzymać. Oprócz faktury za prowizję możesz otrzymać także następujące rodzaje faktur: faktury z tytułu skarg klientów, faktury za nieprawidłowe zgłaszanie, noty ​​obciążeniowe i noty ​​uznaniowe. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat wystawianych Ci co miesiąc faktur za prowizję, przeczytaj ten artykuł z omówieniem naszej prowizji.


Co zawiera ten artykuł:


Informacje ogólne

 

Wszystkie faktury są wysyłane pocztą e-mail, a także można je przeglądać i pobierać w Extranecie. Jeśli masz pytania dotyczące dodatkowych faktur, skontaktuj się z nami, wykonując następujące czynności:

  1. Zaloguj się do Extranetu.
  2. Przejdź do zakładki Poczta i kliknij Wiadomości od Booking.com
  3. Z menu rozwijanego wybierz Skontaktuj się z nami, po czym kliknij Napisz wiadomość lub Zobacz opcje kontaktu.
  4. Wybierz temat Rezerwacje i podtemat Inne.

Faktury z tytułu skarg klientów

 

Faktura z tytułu skargi klienta zostanie wystawiona w związku z relokacją, podwójną rezerwacją (tj. overbookingiem), nieprawidłowym obciążeniem lub skargą gościa. Faktury te wystawiane są raz w miesiącu.

Jeśli otrzymasz fakturę z tytułu skargi klienta, za pośrednictwem poczty w Extranecie dostaniesz też od naszego działu obsługi klienta wiadomość z informacją o dodatkowej opłacie. Faktura będzie zawierać także krótki opis przyczyny jej wystawienia oraz numer danej rezerwacji.


Faktury za nieprawidłowe zgłaszanie

 

Faktura za nieprawidłowe zgłaszanie jest wystawiania za niewłaściwe zgłaszanie niedojazdów. Faktury te wystawiane są raz w miesiącu. 

Gdy rezerwacja zostanie oznaczona jako niedojazd, gość również otrzyma wiadomość z prośbą o weryfikację tej informacji. Jeśli gość zgłosi, że przebywał w obiekcie lub został obciążony opłatą za rezerwację, wówczas na tej fakturze zostanie naliczona prowizja. Gdy to nastąpi, otrzymasz powiadomienie pocztą e-mail. Na fakturze znajdują się numery rezerwacji, które zostały błędnie zgłoszone. 


Noty obciążeniowe

 

Nota obciążeniowa jest wystawiana, gdy zmodyfikowano lub odwołano rezerwację, a gość mimo tego przebywał w obiekcie. Może zostać wystawiona także w przypadku odwołania rezerwacji na naszej platformie i zamianie jej w rezerwację bezpośrednią. W takich przypadkach zostanie pobrana prowizja. Faktury te wystawiane są raz w miesiącu.  

Ta faktura jest podobna do faktury wystawianej za błędnie zgłoszony niedojazd. Jest ona także wyświetlana jako „Nota obciążeniowa” na stronie Finanse w Extranecie. Faktura zawiera numer odpowiedniej rezerwacji. 

Istnieją też dodatkowe noty obciążeniowe, które są wystawiane w tych rzadkich przypadkach, gdy mamy solidny dowód na systemowe unikanie prowizji. Tego typu faktury nie mogą być przedmiotem sporów i są wystawiane raz na trzy miesiące, czemu towarzyszy komunikacja pocztą e-mail. 


Noty uznaniowe

 

Nota uznaniowa to dokument księgowy, który jest wystawiany w celu poprawienia faktury wystawionej wcześniej. Obejmuje ona środki, który można wykorzystać na poczet przyszłej lub istniejącej niezapłaconej faktury. Nota uznaniowa zawsze zawiera numer referencyjny faktury lub przegląd numerów rezerwacji. Te faktury są wystawiane przez cały miesiąc.

Więcej informacji o notach uznaniowych znajdziesz tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?