Jak mogę sprawdzić, czy moja faktura została opłacona?

Możesz zobaczyć historię faktur, które od nas otrzymałeś, w następujący sposób:

1. Zaloguj się do Extranetu i kliknij w zakładkę „Finanse”.2. Wybierz „Faktury” z listy, a wyświetli Ci się zestawienie płatności. Kolor zielony oznacza, że faktura została opłacona. Kolor czerwony oznacza, że fakturę należy opłacić.

Jeśli na swoim koncie masz ustawione polecenie zapłaty, faktura podświetli się na zielono w dniu, w którym polecenie zapłaty zostanie wysłane do Twojego banku.

Jeśli polecenie zapłaty się nie powiedzie, faktura ponownie podświetli się na czerwono, co oznacza, że nie została ona opłacona.