Kiedy zostanie obciążone moje konto, jeśli płacę za pomocą polecenia zapłaty?

Obciążymy Twoje konto 14 dni po wystawieniu faktury. Zrealizowanie polecenia zapłaty zajmuje od 4 do 5 dni.

Faktura wyświetli się jako opłacona (na zielono) w Extranecie po tym, jak prośba o pobranie środków zostanie wysłana do Twojego banku.

Jeśli transakcja się nie powiedzie, faktura zostanie oznaczona w Extranecie jako nieopłacona (na czerwono).