Czy Booking.com ma dostęp do wiadomości, które wysyłam do gości?

Przechowujemy całą komunikację wysyłaną poprzez Booking.com i mamy do niej dostęp w przypadku prośby o jej udostępnienie ze strony gościa lub Twojej. Mamy dostęp do komunikacji, jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa lub prawnych, takich jak zapobieganie przestępstwom lub ich wykrywanie.Booking.com nie odpowiada za treści wysyłane przez partnerów lub przez gości. Jeśli masz odczucie, że wysyłane wiadomości są nieodpowiednie, podejrzane lub zawierają spam, prosimy o zgłoszenie nam tego, korzystając z linku na końcu wiadomości od gościa. Możemy analizować komunikację między gościem a partnerem w celu ulepszenia tej usługi. Korzystanie z narzędzia do komunikacji, w tym zastępczych adresów e-mail, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej przechowywanie i dostęp do niej przez Booking.com. *Jeśli nie chcesz, by firma Booking.com monitorowała bądź przechowywała Twoją komunikację z gośćmi, prosimy o niekorzystanie z narzędzi do komunikacji oferowanych przez Booking.com, w tym z zastępczych adresów e-mail.