Jak mogę ustawić minimalne i maksymalne wyprzedzenie, z jakim można dokonywać rezerwacji?

Możesz określić, na jaki okres do przodu klient może dokonać rezerwacji, logując się do Extranetu.

Jeśli Twój kalendarz ma widok 30 dni, możesz ustawić minimalną długość pobytu, wykonując poniższe kroki:

1. Kliknij w „Kalendarz” w zakładce „Ceny i dostępność”.2. Wybierz pokój, dla którego chcesz zmienić ustawienia.3. Kliknij „Ustaw długi przedział czasowy” i wybierz daty, które chcesz zmienić.

4. Pojawią się odpowiednie opcje ograniczeń, z których należy wybrać te właściwe dla Ciebie.

5. Na zakończenie kliknij „Zapisz zmiany”.

W przypadku innego rodzaju kalendarza, możesz ustawić minimalną długość pobytu, wykonując poniższe kroki:

1. Kliknij w „Kalendarz”, a pojawi się lista pokoi obok zakresów dat.

2. Kliknij w strzałkę, a pojawi się rozwijane menu, z którego możesz wybrać kategorię pokoju, dla której chcesz dodać ograniczenia.

3. Liczbę dni możesz dodawać na każdy dzień pojedynczo lub wybierz „Edytuj” poniżej ograniczenia, aby zmienić w dłuższym przedziale czasowym.

4. Możesz dodać wartość na poziomie dnia i/lub godziny, np. 3 dni i 4 godziny to „3D4H”.

5. Jeśli masz to ograniczenie ustawione domyślnie, pojawi się ono na szaro, a wtedy:

a) wybierz komórkę, by usunąć wartość całkowicie, tak by nie obowiązywało żadne ograniczenie. Jeśli w całości usuniesz domyślne ograniczenie, pojawi się przycisk „+”. Możesz go kliknąć, by ponownie dodać domyślne ograniczenie w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba;

b) wybierz komórkę i wprowadź inną wartość, aby zmienić ograniczenie.6. Klikając „Edytuj” w przypadku dłuższych okresów, wybierz „Zapisz zmiany” lub wciśnij klawisz Enter przy wprowadzaniu zmian dzień po dniu.