Wszystko, co musisz wiedzieć o rezerwacjach smart-flex

Zaktualizowano 4 mies. temu
Zapisz

Opracowaliśmy program Rezerwacje Smart-Flex (wcześniej znane jako Rezerwacje Bez Ryzyka), aby wyeliminować kłopoty z oferowaniem bezpłatnych opcji odwoływania. Dzięki programowi zwiększysz swoje szanse na przyciągnięcie nowych gości do swojego obiektu.


Co zawiera ten artykuł


Zrozumienie rezerwacji smart-flex

Podróżujący potrzebują teraz elastyczności bardziej niż kiedykolwiek. Z ostatnich badań wynika, że w kwietniu 2020 roku 73% klientów podało możliwość bezpłatnego odwołania jako główny powód dokonania rezerwacji w obiekcie. Program Rezerwacje Smart-Flex został opracowany tak, aby pomóc Ci przyciągnąć gości, którzy doceniają możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji.

Program Rezerwacje Smart-Flex jest jednak korzystny nie tylko dla potencjalnych gości. Z naszych danych wynika, że samo oferowanie rezerwacji smart-flex pomaga naszym partnerom zakwaterowania zwiększyć konwersję nawet o 3%. Faktem jest, że elastyczność jest atrakcyjna dla większości podróżujących, a rezerwacje smart-flex to świetny sposób, aby zachęcić ich do rezerwacji.

Rozumiemy też, że zwiększenie elastyczności może prowadzić do większej liczby odwołań. Jednak program Rezerwacje Smart-Flex został opracowany właśnie po to, aby temu zapobiec. Korzystając z unikalnych danych Booking.com dotyczących zachowań podróżujących, oferujemy te elastyczne opcje tylko tym gościom, którzy rezerwują wycieczki mające mniejsze szanse na odwołanie. Jeśli gość odwoła rezerwację, natychmiast poszukamy nowej osoby na jego miejsce, aby sprzedać pokój ponownie. Jeśli nie będziemy mogli znaleźć zastępcy, zrekompensujemy ci to.

Należy pamiętać, że znalezienie nowego gościa jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy odwołany pokój pozostaje otwarty do rezerwacji. W przypadku zdarzenia Siły Wyższej, podobnie jak w przypadku innych rezerwacji, których to dotyczy, nie ponosimy odpowiedzialności za te odwołania. 

Zachowaj dostępność odwołanych pokoi. Jeśli ustawiono ograniczenia dla tych pokoi, jak np. minimalna długość pobytu, musisz je usunąć w celu zwiększenia szans na znalezienie nowego gościa dla odwołanej rezerwacji.


Jak działa program Rezerwacje Smart-Flex?

Aby Twój obiekt był bardziej atrakcyjny, zaktualizujemy Twoją najmniej elastyczną ofertę tak, aby uwzględniała bezpłatne odwołanie. Jeśli już oferujesz opcję z bezpłatnym odwołaniem, rozszerzymy ją.

Co zrobimy, jeśli dołączysz do programu Rezerwacje Smart-Flex:

  • Jeśli niektóre lub wszystkie Twoje pokoje są dostępne w ofercie bezzwrotnej, część z nich zostanie zaktualizowana na Booking.com tak, aby obejmowała możliwość bezpłatnego odwołania.
  • Jeśli Twoje pokoje są już objęte możliwością bezpłatnego odwołania, zmienimy część Twoich zasad na bardziej elastyczne (np. jeśli Twoje dotychczasowe zasady oferują bezpłatne odwołanie do 7 dni przed datą zameldowania, możemy je zmienić tak, aby bezpłatne odwołanie było dostępne do 3 dni przed datą zameldowania).
  • Nasze algorytmy zaoferują te elastyczne opcje gościom z mniejszym prawdopodobieństwem odwołania.
  • Jeśli goście odwołają rezerwację, poszukamy nowych osób.
  • Jeśli nie uda nam się znaleźć zastępstwa, dokonamy zwrotu kosztów za te noce na podstawie pierwotnych zasad odwoływania rezerwacji.
  • Zwiększymy również elastyczność tam, gdzie będzie to miało wartość dodaną, chyba że już umożliwiasz gościom bezpłatne odwołanie rezerwacji do daty zameldowania.

Nasz algorytm będzie każdego dnia określał, jakie zasady zostaną zastosowane do których obiektów. Oznacza to, że możesz nie otrzymywać rezerwacji smart-flex każdego dnia. Rezerwacje pokoi z opcją smart-flex będą widoczne w sekcji „Rezerwacje” w Extranecie jako „Rezerwacja Smart-Flex”.

W przypadku partnerów korzystających z channel managera lub systemu do zarządzania obiektem (PMS), aby zarządzać rezerwacjami, zaktualizujemy sekcję z komentarzami/uwagami, gdy tylko zostanie utworzona nowa rezerwacja smart-flex.


Często zadawane pytania

Czy ten artykuł był pomocny?