Jak poprosić o zmianę daty rezerwacji

Uaktualniono 6 months temu
Zapisz

W zależności od rezerwacji możesz zmienić daty rezerwacji lub też wysłać prośbę o taką zmianę.

Jeśli omówiłeś z gościem zmianę daty rezerwacji i chciałbyś wysłać prośbę o jej zmianę, możesz to zrobić w przypadku wszystkich rezerwacji w Extranecie lub aplikacji Pulse.

Aby to zrobić, zaloguj się do Extranetu lub aplikacji Pulse, przejdź do strony ze szczegółami rezerwacji, którą chcesz zmienić, i kliknij „Zmień daty rezerwacji”.

Zobaczysz wówczas jedną z dwóch możliwych opcji:

Uwaga: w przypadku rezerwacji objętych programem Rezerwacje bez Ryzyka zmiana dat nie jest możliwa. Możesz sprawdzić, które rezerwacje są objęte programem, w zakładce „Rezerwacje”. Aby Ci to ułatwić, dodaliśmy etykietę „Bez ryzyka” w kolumnie „Status”.


Zmień daty rezerwacji

Jak to działa:

  1. Kliknij „Zmień daty”, postępuj zgodnie z instrukcją i potwierdź zmiany. Uwaga: jeśli przyszłe terminy nie są ustawione jako dostępne w kalendarzu, udostępnimy je automatycznie, aby możliwe było dokonanie zmiany dat pobytu gościa. 
  2. Gość otrzyma e-mail ze szczegółowym potwierdzeniem wprowadzonych zmian. 

Czy mogę zmienić cenę rezerwacji w nowym terminie?

W przeciwieństwie do zmian dat dokonywanych podczas pobytu, w przypadku modyfikacji dokonywanych przed datą pobytu nie będzie można zmienić ceny ani długości pobytu. Jeśli musisz dokonać zmian ceny lub długości pobytu w ramach rezerwacji bezzwrotnej, skontaktuj się z obsługą klienta. 

Czy zasady dotyczące pobytu gości pozostaną takie same, gdy zmienię daty?

Tak, jeśli rozpoczniesz proces zmiany daty rezerwacji bezzwrotnej, zasady pozostaną takie same, tj. rezerwacja nadal będzie bezzwrotna. Decyzja o zmianie dat rezerwacji, która jeszcze się nie odbyła, należy do Ciebie.

Czy gość może wysłać prośbę o zmianę dat?

Goście, którzy zarezerwowali z opcją bezpłatnego odwołania, mogą sami zmienić daty rezerwacji na swoim koncie Booking.com. W niektórych przypadkach goście z rezerwacją bezzwrotną mogą także poprosić o zmianę terminu. Jeśli gość prześle taką prośbę, otrzymasz e-mail z prośbą o zaakceptowanie lub odrzucenie zmian. „Oczekujące prośby” znajdziesz na stronie ze szczegółami rezerwacji.


Poproś o zmianę daty

Jak to działa:

  1. Kliknij „Poproś o zmianę daty”, postępuj zgodnie z instrukcją i prześlij swoją prośbę do gościa.
  2. Aby sfinalizować zmiany, gość musi zatwierdzić zmianę w ciągu 24 godzin. W międzyczasie Twoja dostępność na nowy termin będzie zablokowana do momentu, aż prośba nie zostanie zatwierdzona, odrzucona lub też wygaśnie.
  3. Jeśli gość zatwierdzi zmiany, otrzymasz powiadomienie i e-mail z potwierdzeniem. Jeśli ich nie zatwierdzi lub też prośba wygaśnie – rezerwacja pozostanie bez zmian. Później, jeśli zechcesz, możesz przesłać kolejną prośbę.

Czy mogę zmienić cenę rezerwacji w nowym terminie?

Cena za rezerwację w nowym terminie będzie taka sama jak cena, którą ustawiłeś w swoim kalendarzu. Cen nie możesz zmieniać ręcznie. 

Co się dzieje, jeśli cena za rezerwację w nowym terminie jest wyższa lub niższa niż oryginalnie?

  1. Jeśli sam obsługujesz swoje płatności: jeśli nowa cena różni się od ceny oryginalnej, a już pobrałeś płatność – musisz zwrócić gościowi nadwyżkę lub też pobrać od niego brakującą różnicę w cenie. 
  2. Jeśli Booking.com obsługuje płatności w Twoim imieniu: Booking.com zajmie się wykonaniem nowej transakcji. W zależności od różnicy w cenie gość otrzyma zwrot lub też zostanie poproszony o dopłacenie brakującej kwoty. W tym drugim przypadku, jeśli gość nie zapłaci w ciągu 24 godzin, zmiana daty nie zostanie potwierdzona, co oznacza, że rezerwacja pozostanie bez zmian.

Czy mogę wysłać prośbę o zmianę daty rezerwacji, gdy wcześniej już wysłałem prośbę w sprawie tej samej rezerwacji i nadal czekam na odpowiedź?

Nie. Niezależnie od tego, czy prośba o statusie „oczekująca” została wysłana przez Ciebie czy przez gościa, musi ona zostać najpierw zaakceptowana lub odrzucona, zanim wyślesz kolejną prośbę. Być może będziesz musiał poczekać 24 godziny, dopóki aktualna prośba nie wygaśnie.

Czy zasady dotyczące pobytu gości pozostaną takie same?

Tak, jeśli rozpoczniesz proces zmiany daty w przypadku rezerwacji bezzwrotnej, zasady pozostaną takie same, tj. rezerwacja nadal będzie bezzwrotna. Decyzja o zmianie dat rezerwacji, która jeszcze się nie odbyła, należy do Ciebie.

Czy gość może wysłać prośbę o zmianę dat?

Tak jak w przypadku zmiany daty rezerwacji, tak i w sytuacji wysyłania prośby o dokonanie takiej zmiany, gość mający rezerwację z opcją bezpłatnego odwołania może samodzielnie zmienić daty na swoim koncie Booking.com. W niektórych przypadkach goście z rezerwacją bezzwrotną mogą także poprosić o zmianę terminu. Jeśli gość prześle taką prośbę, otrzymasz e-mail z prośbą o zaakceptowanie lub odrzucenie zmian. „Oczekujące prośby” znajdziesz na stronie ze szczegółami rezerwacji.

Is this article helpful?