Jak ustawić zasady odwoływania rezerwacji i nimi zarządzać

Uaktualniono 1 rok temu
Zapisz

Konfigurując zasady odwoływania rezerwacji, informujesz gości, czego mogą się spodziewać, jeśli odwołają lub zmienią rezerwację, a tym samym zabezpieczasz się przed ewentualną utratą przychodów. Istnieją dwie czynności, które możesz wykonać, aby zająć się odwołaniami rezerwacji w sposób odpowiedni dla Twojej firmy:

Dodaj lub zmień zasady odwoływania rezerwacji

 1. Kliknij zakładkę „Obiekt” w Extranecie i wybierz Zasady działalności.

 2. Kliknij przycisk „Edytuj” obok zasady, którą chcesz zmienić.

 3. Zmień ustawienia tej zasady:

  a. Określ, czy istnieje okres, w którym możliwe jest bezpłatne odwołanie rezerwacji oraz jego ramy czasowe przed przyjazdem gościa. b. Możesz również określić wysokość opłaty, którą poniesie gość w przypadku odwołania rezerwacji lub niedojazdu.
 4. Na koniec zatwierdź zmiany przyciskiem „Zapisz”. Ustawienia te będą miały zastosowanie do przyszłych rezerwacji.

Dodaj lub zmień zasady odwoływania rezerwacji

Po utworzeniu nowej zasady, należy przypisać ją do ceny, aby była aktywna na stronie Booking.com:  

 1. Przejdź do zakładki „Ceny i dostępność”.

 2. Kliknij Plany cenowe, a następnie „Edytuj” pod ceną, do której chcesz przypisać nową zasadę.

 3. Pod opcją „Która zasada?”, wybierz zasadę, którą utworzyłeś.

 4. Kliknij „Podgląd” i sprawdź, czy wszystkie informacje są poprawne.

 5. Kliknij „Aktywuj kategorię cenową” lub „Aktywuj plan cenowy”.

 

 

Is this article helpful?