Nagrody dla gości za ponowne zarezerwowanie pobytu w tym samym obiekcie, w którym wcześniej rezerwację odwołano z powodu COVID-19

Uaktualniono 6 mies. temu | Czas czytania: 3 min
Zapisz

W skrócie: Gości znajdujących się na obszarach, na których ograniczenia dotyczące podróżowania zostały zmniejszone, Booking.com zachęca do ponownego dokonania rezerwacji, która objęta była ofertą bezzwrotną lub częściowo bezzwrotną, a następnie została odwołana z powodu siły wyższej. Booking.com zniesie także prowizję dla tych rezerwacji.

Od początku 2020 roku obserwujemy bezprecedensowy wzrost liczby odwołań rezerwacji z powodu koronawirusa. Jednak rosnąca liczba podróży to dobry powód, by zacząć odbudowę biznesu i wrócić do gry. A wspólny powrót do gry oznacza przekierowanie rosnącego popytu na podróże do Twojego obiektu oraz pomoc w odzyskaniu utraconego popytu. W tym celu uruchomiliśmy program zachęcający gości do ponownego dokonywania wcześniej odwołanych rezerwacji.

Na czym polega program?

Chcemy zachęcić gości do zmiany terminu rezerwacji zamiast odwoływania, gdy są zmuszeni zmienić plany. Dlatego też w przypadku rezerwacji odwołanych z powodu koronawirusa oraz tam, gdzie będzie to możliwe, Booking.com zaoferuje zwrot środków gościom, jeśli ponownie zarezerwują pobyt w obiekcie tego samego partnera.

Goście, którzy odwołali rezerwacje w ofercie bezzwrotnej oraz częściowo bezzwrotnej w czasie obowiązywania okoliczności nadzwyczajnych, otrzymają wiadomość e-mail z propozycją ponownego dokonania rezerwacji w tym samym obiekcie, gdy ograniczenia dotyczące podróżowania zostaną zmniejszone, w celu otrzymania zwrotu środków w wysokości 15% wartości rezerwacji.

Ten 15% zwrot jest przyznawany niezależnie od innych zniżek, które mogą otrzymać goście, takich jak Genius czy inne rodzaje promocji oferowane przez partnerów, a jego łączna wartość nie może przekraczać 100 EUR za rezerwację. Środki zostaną umieszczone w Portfelu gościa po zrealizowaniu pobytu.

Za wszystkie rezerwacje dokonane w ramach tej promocji Booking.com zrzeka się prowizji.

W jaki sposób goście otrzymają zniżkę?

Kwalifikujący się goście z obszarów, na których zostały zmniejszone ograniczenia w podróżowaniu, otrzymają e-mailem jednorazowy kod promocyjny, który umożliwi im skorzystanie ze zniżki. Warunkiem otrzymania kodu jest wcześniejsze wyrażenie chęci otrzymywania e-maili marketingowych od Booking.com. Jeśli gość dokonał już ponownej rezerwacji w obiekcie tego samego partnera, nie może ubiegać się o otrzymanie kodu.

Kryteria udziału

Aby mieć pewność, że goście będą mogli znaleźć dostępne terminy w celu ponownego dokonania rezerwacji pobytu, partnerzy muszą zapewnić dostępne pokoje lub opcje zakwaterowania* do rezerwacji na co najmniej 30 dni pomiędzy 22 lipca a 31 grudnia 2020 r.

* dotyczy na przykład partnerów, którzy mają tylko jeden pokój / mieszkanie zwane również „opcją zakwaterowania”.

Wstępna rezerwacja musi: - być bezzwrotna lub częściowo zwrotna - odwołana z powodu wystąpienia siły wyższej - dokonana przed 6 kwietnia 2020 r.

Zniżka jest ważna w przypadku nowych, kwalifikujących się rezerwacji dokonanych ponownie w obiektach do 31 grudnia 2020 r. z datą wymeldowania przypadającą najpóźniej 30 kwietnia 2021 r.

Jak działa zwolnienie z prowizji?

Oszczędności z tytułu zwolnienia z prowizji dla kwalifikujących się rezerwacji będą rozliczane po każdej miesięcznej fakturze (jeśli dotyczy) i będą widoczne w momencie wystawiania not uznaniowych. Można je znaleźć w Extranecie, w sekcji „Faktury” w zakładce „Finanse”.

Noty uznaniowe są generowane automatycznie – nie trzeba podejmować żadnych działań, aby je otrzymać. Na przykład w przypadku każdej otrzymanej dziś rezerwacji (niezależnie od dnia miesiąca) faktury są generowane między 3 a 10 dniem następnego miesiąca.

Is this article helpful?