Zarządzanie odwołaniami oraz prośbami o odwołanie rezerwacji od gości

Zaktualizowano 3 mies. temu | Czas czytania: 2 min
Zapisz

Jeśli gość chce odwołać rezerwację, możesz zgłosić prośbę o odwołanie za pośrednictwem Extranetu lub aplikacji Pulse. W ten sposób unikniesz płacenia prowizji za odwołaną rezerwację. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat warunków zainicjowania prośby o odwołanie i rozwiązywania problemów z odwołaniami.


Co zawiera ten artykuł:


Warunki odwołania rezerwacji

W zależności od ustawionych zasad gość może mieć możliwość odwołania rezerwacji za pomocą linku w wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub za pośrednictwem swojego konta Booking.com. W niektórych przypadkach będzie można zainicjować prośbę o odwołanie, jeśli gość o to poprosi lub jeśli znajdziesz się w jednej z następujących sytuacji: 

 • Niedojazd – jeśli gość się nie pojawił, oznacz rezerwację jako „niedojazd” w Extranecie lub w aplikacji Pulse.
 • Nieważna karta kredytowa – aby dowiedzieć się, jak postępować z rezerwacjami dokonanymi przy użyciu nieważnej karty kredytowej, przeczytaj nasz artykuł na ten temat.
 • Brak depozytu/przedpłaty – jeśli nie dostaniesz ich zgodnie z oczekiwaniami, więcej o działaniach koniecznych do podjęcia znajdziesz w tym artykule.
 • Overbooking – aby uzyskać pomoc dotyczącą tego, co zrobić, gdy masz overbooking, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak unikać overbookingu, przeczytaj ten artykuł.

Przeczytaj dalszą część tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak odwołać rezerwację na prośbę gościa. 


Odwołanie rezerwacji za pośrednictwem Extranetu

Jeśli gość poprosi Cię o odwołanie rezerwacji w jego imieniu, wykonaj poniższe kroki, aby wysłać prośbę o odwołanie rezerwacji za pośrednictwem Extranetu:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij „Rezerwacje”.
 3. Wybierz rezerwację, którą chcesz odwołać. 
 4. Kliknij „Poproś o odwołanie rezerwacji”.
 5. Wybierz przyczynę odwołania.
 6. Kliknij „Wyślij”.

Twój gość otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o odwołanie. Rezerwacja pozostanie aktywna do momentu zaakceptowania tej prośby. Gdy Twój gość zaakceptuje prośbę, Ty i on otrzymacie wiadomość e-mail na temat odwołania.


Odwołanie rezerwacji za pomocą aplikacji Pulse

Jeśli gość poprosi Cię o odwołanie rezerwacji w jego imieniu, wykonaj poniższe kroki, aby poinformować nas o odwołaniu za pomocą aplikacji Pulse:

 1. Zaloguj się do aplikacji Pulse na swoim telefonie.
 2. Dotknij Rezerwacje.
 3. Wybierz rezerwację, którą chcesz odwołać.
 4. Dotknij Poproś o odwołanie rezerwacji.
 5. Wybierz przyczynę odwołania.
 6. Dotknij Wyślij prośbę.

Twój gość otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o odwołanie. Rezerwacja pozostanie aktywna do momentu zaakceptowania tej prośby. Gdy Twój gość zaakceptuje prośbę, Ty i on otrzymacie wiadomość e-mail na temat odwołania.

Możesz także zasugerować gościowi zmianę dat pobytu, aby mógł zachować rezerwację. Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania zmian w rezerwacji, przeczytaj nasz artykuł na ten temat tutaj.


Konsekwencje odwołania rezerwacji dla gości 

Za rezerwacje dokonane na naszej platformie pobieramy prowizję, w tym prowizję od opłat pobieranych za odwołanie rezerwacji i/lub opłat za niepojawienie się w obiekcie, które zostały przez Ciebie ustalone. Jeśli zrezygnujesz z opłaty za odwołanie lub niepojawienie się gościa w obiekcie, nie naliczymy żadnej prowizji. 

W przypadku skorzystania z funkcji Poproś o odwołanie rezerwacji rezerwacja zostanie odwołana bezpłatnie. Jeśli chcesz, aby miały zastosowanie opłaty za odwołanie rezerwacji, poproś gości o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta albo odwołaj ich rezerwacje bezpośrednio za pośrednictwem ich potwierdzenia rezerwacji lub ich konta.

Jeśli chcesz mieć pewność, że po odwołaniu Twoja dostępność zostanie zaktualizowana na czas, możesz skorzystać z funkcji automatycznego przywracania dostępności zamkniętych pokoi. Pozwala ona automatycznie udostępnić odwołany pokój lub odwołaną opcję zakwaterowania do ponownej rezerwacji innym potencjalnym gościom.

Szukasz więcej informacji na temat postępowania dotyczącego opłat za odwołanie oraz prowizji?

Dowiedz się więcej


Często zadawane pytania dotyczące odwołań


Conditions of cancelling a reservation

Depending on your set policies, a guest may be able to cancel their booking using a link in their booking confirmation email or via their Booking.com account. In some cases, you’ll be able to initiate a cancellation request if a guest asks you to do so or if you find yourself in one of the scenarios below: 

Read more below to find out how to cancel a booking upon a guest’s request. 

If a guest asks you to cancel a reservation on their behalf, follow these steps to send a request to cancel the booking via the extranet:

 1. Log in to the extranet
 2. Click on Reservations
 3. Select the reservation you wish to cancel 
 4. Click on Request to cancel reservation
 5. Select a reason for the cancellation
 6. Click Send

Your guest will receive an email with the cancellation request. The reservation will remain active until they’ve accepted the request. Once your guest has accepted the request, you and the guest will receive a cancellation email.

If a guest asks you to cancel a reservation on their behalf, follow these steps to inform us of a cancellation using Pulse:

 1. Log in to the Pulse app on your phone
 2. Click Bookings
 3. Select the reservation you wish to cancel
 4. Click Request to cancel reservation
 5. Select a reason for the cancellation
 6. Click Send request

Your guest will receive an email with the cancellation request. The reservation will remain active until they’ve accepted the request. Once your guest has accepted the request, you and the guest will receive a cancellation email.

You can also suggest your guest to change their stay dates so they can keep their booking. For more information on how to make changes to a booking, read our dedicated article here.


Consequences of cancelling a booking for your guest 

We charge commission for reservations made on our platform, including on fees charged on cancellation and/or no-show fees you’ve set for your reservations. We don’t charge commission if you choose to waive any cancellation or no-show fees owed by the guest. 

If you use the Request to cancel a reservation feature, the reservation will be cancelled free of charge. If you want case cancellation fees to apply, you should ask guests to contact our customer service or cancel their reservation directly via their booking confirmation or their account.

In case of cancellations, if you want to make sure that your availability is updated on time, you can use the auto-replenishment feature. It allows you to automatically make the cancelled room or unit available to be booked again by other potential guests.

 

Looking for more information on handling cancellation fees and commission? 

Read more


 • Prośby o odwołanie rezerwacji można składać do 48 godzin przed zameldowaniem za pośrednictwem Extranetu lub aplikacji Pulse. Jeśli gość poprosi o odwołanie rezerwacji później niż na 48 godzin przed zameldowaniem, poinformuj go, że nie możesz obsłużyć tej prośby w jego imieniu, i zaleć mu skontaktowanie się z działem obsługi klienta. 

  Jeśli prośba o odwołanie rezerwacji zostanie złożona po północy w dniu zameldowania, możesz skorzystać z funkcji Oznacz jako niedojazd w Extranecie i obciążyć klienta ustalonymi opłatami za niepojawienie się.

 • Jeśli wystąpią nieprzewidziane problemy i nie możesz przyjąć gości, musisz to zgłosić naszemu działowi obsługi klienta. Jeśli zajdzie taka potrzeba, uzyskasz pomoc w związku z prośbą o odwołanie rezerwacji i przeniesieniem gości.

 • Jeśli gość został poproszony o depozyt lub przedpłatę, ale nie dokonał wpłaty, możesz odwołać rezerwację, korzystając z funkcji Poproś o odwołanie rezerwacji w Extranecie. 

  Jeśli masz problemy z pobraniem nieuiszczonych przedpłat, a jednocześnie chcesz utrzymać rezerwację, możesz oznaczyć kartę kredytową jako nieważną

  Jeśli korzystasz z Płatności poprzez Booking.com, a gość odwołał lub zmienił rezerwację albo nie pojawił się w obiekcie, w związku z czym należą Ci się pieniądze, pocztą e-mail prześlemy Ci powiadomienie wraz ze zaktualizowanym numerem wirtualnej karty kredytowej. Więcej o ustanawianiu depozytu, zasadach przedpłat oraz opłatach przeczytasz tutaj.

 • Nieważne karty kredytowe możesz zgłaszać w Extranecie lub w aplikacji Pulse. Więcej o postępowaniu z nieważnymi kartami kredytowymi przeczytasz tutaj.

 • Aby zgłosić niewłaściwe zachowanie gościa po dacie zameldowania, możesz skorzystać z funkcji Zgłoś niewłaściwe zachowanie gościa w Extranecie. Możesz to zrobić do 7 dni od daty wymeldowania.

 • Skonfigurowanie zasad odwoływania pozwala poinformować gości, czego mogą się spodziewać, jeśli odwołają lub zmienią rezerwację. Chroni to również Ciebie przed potencjalną utratą dochodów. Więcej o konfigurowaniu zasad dotyczących odwołania rezerwacji przeczytasz tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?