Dobrostan zwierząt

Artykuł powstał we współpracy z organizacją World Animal Protection

Animal welfare

Jako partner Booking.com prawdopodobnie przestrzegasz już naszych standardów dotyczących traktowania zwierząt. Zasady te odzwierciedlają nasze zaangażowanie w priorytetowe traktowanie dobrostanu zwierząt podczas podróży, które można realizować za pośrednictwem naszej platformy. W tej sekcji bardziej szczegółowo omawiamy temat dobrostanu zwierząt, obejmując nie tylko nakazy i zakazy, ale także informacje o tym, dlaczego dobrostan zwierząt ma znaczenie i dlaczego jest to kluczowy czynnik dla długoterminowej rentowności naszej branży.

Doświadczanie niesamowitej różnorodności dzikiej przyrody, jaką ma do zaoferowania nasza planeta, może być wzbogacającym elementem podróży. Niestety wiele popularnych atrakcji turystycznych wiąże się z lub skutkuje łamaniem praw zwierząt, co w wielu przypadkach przybiera formę okrucieństwa i maltretowania. Szczególnie problematyczną formą atrakcji turystycznej jest rozrywka z udziałem dzikich zwierząt – zajęcia i atrakcje, które pozwalają na bliski kontakt z tymi stworzeniami lub oglądanie ich występów. Często wiążą się one z działaniami, które są stresujące dla zwierzęcia lub które w inny sposób zachęcają zwierzęta do zachowań, które są dla nich nienaturalne lub im szkodzą.

Dobrostan zwierząt to termin, który szeroko odnosi się do traktowania zwierząt innych niż ludzie, zarówno tych w niewoli, jak i na wolności, oraz wpływu, jaki ma to na ich samopoczucie fizyczne i psychiczne. Odnosi się to do każdego rodzaju zwierząt w każdym kontekście, od słoni w Tajlandii i żółwi morskich w Morzu Śródziemnym po koty w hostelu w Tel Awiwie i kaczki w Central Parku.
 

Model pięciu aspektów (ang. Five Domains Model), który opiera się na zasadzie pięciu podstawowych wolności (ang. Five Freedoms), oferuje dobre ramy do zrozumienia, czym jest dobrostan zwierząt. Przedstawia on pięć podstawowych aspektów, którymi należy się kierować, spełniając potrzeby zwierząt w zakresie ich dobrostanu. Należy jednak pamiętać, że potrzeby dzikiego zwierzęcia mogą zostać w pełni zaspokojone tylko na wolności.
 

 

Pięć wolności (The Five Freedoms) Pięć aspektów (The Five Domains)
1. Wolność od głodu i pragnienia 1. Odżywianie – czynniki, które wiążą się z dostępem zwierzęcia do wystarczającej ilości zbilansowanej, zróżnicowanej i czystej karmy oraz wody.
2. Wolność od dyskomfortu 2. Środowisko – czynniki zapewniające komfort poprzez odpowiednią temperaturę, podłoże, przestrzeń, powietrze, zapach, hałas i przewidywalność.
3. Wolność od bólu, urazów i chorób 3. Zdrowie – czynniki, które umożliwiają zwierzęciu zachowanie dobrego stanu zdrowia i poziomu sprawności poprzez brak chorób, urazów i upośledzeń.
4. Wolność do wyrażania normalnego zachowania 4. Zachowanie – czynniki, które zapewniają zróżnicowane, oryginalne i angażujące wyzwania środowiskowe poprzez bodźce sensoryczne, eksplorację, poszukiwanie pożywienia, tworzenie więzi, zabawę, możliwość ukrycia się i inne.
5. Wolność od strachu i stresu 5. Stan psychiczny – dbając o poprzednie cztery aspekty, dbamy o stan psychiczny zwierzęcia, które powinno czerpać korzyści głównie ze stanów pozytywnych, takich jak przyjemność, komfort czy witalność, przy jednoczesnym redukowaniu stanów negatywnych, takich jak strach, frustracja, głód, ból czy nuda.

Dlaczego dobrostan zwierząt ma znaczenie

Dobrostan zwierząt jest uwzględniany w naszej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju nie tylko ze względu na fundamentalne znaczenie poszanowania innych żywych stworzeń, ale także ze względu na jego znaczenie dla długoterminowej rentowności branży turystycznej i hotelarskiej. W Booking.com uważamy, że naszym obowiązkiem jest zapewnianie, aby nasza branża nie miała negatywnego wpływu na planetę i jej mieszkańców, a piękno świata było chronione dla przyszłych pokoleń. Dlatego nasze standardy dotyczące traktowania zwierząt odgrywają ważną rolę w wyborze osób, z którymi współpracujemy.

Niezależnie od tego, czy posiadasz zwierzęta na terenie swojego obiektu, czy organizujesz dla turystów zajęcia z udziałem zwierząt, ważne jest, aby te doświadczenia nie miały negatywnego wpływu na te stworzenia. Nasze branże odgrywają ogromną rolę w kontynuacji turystyki i rozrywki związanej z dziką przyrodą, co oznacza, że dysponujemy również wieloma możliwościami, by przyczyniać się do pozytywnych zmian.

Środowiska, w których żyjemy – i które przyciągają turystów z całego świata – są podtrzymywane przez inne żyjące w nich gatunki. Współpracując w celu ochrony dobrostanu zwierząt, możemy zapewnić trwałość tych środowisk.

Turtle

Cztery korzyści wynikające z priorytetowego traktowania dobrostanu zwierząt

1. Zabezpieczenie przyszłych przychodów


Możliwość zobaczenia na żywo różnych gatunków zwierząt zawsze będzie ekscytującą częścią podróży do nowego miejsca. Z naszej ankiety przeprowadzonej w 2019 r. wynika, że 81% podróżujących z całego świata uważa zachwycające krajobrazy naturalne za kluczowy czynnik przy wyborze miejsca docelowego – rdzenne zwierzęta mają bezpośredni wpływ na ich wrażenia z podróży. Jednocześnie podróżujący są coraz lepiej poinformowani i coraz bardziej zaniepokojeni dobrostanem napotykanych zwierząt. Z badania przeprowadzonego w 2019 r. przez Kantar TNS wynika, że 85% turystów uważa, że organizatorzy wycieczek powinni unikać działań, które skutkują cierpieniem dzikich zwierząt.


Dzięki jasnym standardom w zakresie dobrostanu zwierząt zapewniasz sobie wiodącą pozycję na rynku. Z wyników tego samego badania przeprowadzonego przez Kantar TNS dowiedzieliśmy się, że 64% podróżujących stwierdziło, że nie skorzystałoby z usług organizatora wycieczek, jeśli posiadaliby wiedzę, że firma promuje wykorzystywanie dzikich zwierząt w celach rozrywkowych, a 79% osób, które były świadkami okrucieństwa wobec zwierząt, powiedziało, że byliby gotowi zapłacić więcej za atrakcję, jeśli wiedzieliby, że zwierzęta nie będą cierpieć.

 

2. Ochrona reputacji obiektu


Podróżujący, którym zależy, widzą wszystko i nie pozostają wobec niczego obojętni. Ludzie, którzy są świadkami okrucieństwa wobec zwierząt, coraz częściej dzielą się swoimi doświadczeniami w internecie, a nawet rozpoczynają kampanie mające na celu zwalczanie złych praktyk, których są świadkami podczas swoich podróży. Dzięki mediom społecznościowym i innym forom publicznym sprawy te są bardziej widoczne niż kiedykolwiek. Dlatego wdrożenie standardów związanych z dobrostanem zwierząt jest długoterminową inwestycją w reputację Twojej marki.

 

3. Pomoc w budowie prężnej i odpowiedzialnej gospodarki turystycznej


Nasza zależność od świata przyrody może być dziś znacznie mniej widoczna, ale mimo to jest niezaprzeczalna. Fakt ten jest często bardzo subtelny, jak w przypadku bobrów, które tworzą tereny podmokłe, które uzupełniają nasze zasoby słodkiej wody w warstwie wodonośnej. W innych przypadkach delikatny związek między człowiekiem a światem przyrody jest dość oczywisty, tak jak w przypadku COVID-19.


Brak równowagi w otaczającym nas świecie ma na nas nieunikniony wpływ, dlatego w naszym najlepszym interesie jest ochrona dzikich zwierząt i ich naturalnych siedlisk. Ochrona przyszłości tych ekosystemów pomaga chronić przyszłość miejsc, w których żyjemy i pracujemy. Biorąc na siebie tę odpowiedzialność, wspieramy zrównoważony rozwój branży turystycznej i hotelarskiej.

 

4. Promowanie zachowań, które chronią nasze zdrowie


Zdrowie i dobrostan ludzi, zwierząt i ekosystemów są ze sobą powiązane. Około 60% wszystkich chorób, które obecnie dotykają ludzi, oraz 75% pojawiających się przypadłości, to choroby odzwierzęce – wywoływane przez patogeny, które są przenoszone ze zwierząt na ludzi. Zachowanie standardów związanych z dobrostanem zwierząt jest zatem czymś więcej niż tylko zobowiązaniem moralnym i finansowym. Zapewnia to bezpieczeństwo ludziom poprzez radykalne ograniczanie pojawiania się i rozprzestrzeniania chorób zakaźnych. Istotną częścią tego procesu jest stopniowe wycofywanie się z wykorzystywania żyjących w niewoli dzikich zwierząt do celów rozrywkowych.

Elephant

Jak zacząć priorytetowo traktować dobrostan zwierząt

Opracuj zasady dotyczące dobrostanu zwierząt
 

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie skupiania się na dobrostanie zwierząt jest uwzględnienie go w misji i wizji firmy. Opracowanie zasad dotyczących dobrostanu zwierząt urzeczywistnia Twoje intencje, oferując zespołowi i partnerom jasne wytyczne dotyczące tego, co jest, a co nie jest dopuszczalne. Organizacja World Animal Protection oferuje zestaw narzędzi, które mogą pomóc Ci w opracowaniu, ocenieniu i ulepszeniu Twoich zasad dotyczących dobrostanu zwierząt (zajrzyj do sekcji Appendix 2).
 

Zweryfikuj swoich partnerów i dostawców
 

Mając wdrożone jasne zasady, możesz zacząć oceniać swoje obecne partnerstwa zgodnie z własnymi wytycznymi. Czy wszyscy Twoi dostawcy spełniają standardy określone w Twoich zasadach dotyczących dobrostanu zwierząt? Czy jest coś, co można poprawić? Jeśli tak, możesz zacząć wycofywać atrakcje związane z dzikimi zwierzętami ze swojego łańcucha dostaw i zamiast tego zacząć oferować atrakcje turystyczne, które współgrają z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Pomóż swoim gościom zrozumieć, czym jest dobrostan zwierząt
 

Goście są tak samo odpowiedzialni za dobrostan zwierząt jak Ty. Oferując im zrównoważone, przyjazne dla zwierząt atrakcje, masz duży wpływ na ochronę lokalnego środowiska. Wywieszenie znaków lub udostępnienie ulotek informujących o zrównoważonej turystyce związanej z dziką przyrodą może również pomóc wpłynąć na zachowanie gości – zarówno podczas pobytu u Ciebie, jak i podczas ich przyszłych podróży.

Poinformuj podróżujących o swoich działaniach

Czy upewniłeś się już, że w Twoim obiekcie dzikie zwierzęta nie są zniewalane, konsumowane, sprzedawane, wystawiane na pokaz lub że nikt nie wchodzi z nimi w interakcje? Możesz przekazać te informacje podróżującym za pośrednictwem naszej strony.

Zaktualizuj swoje udogodnienia

Odkryj nasze inne przewodniki dotyczące zrównoważonego rozwoju:

Reducing food waste

Ograniczenie marnowania żywności

Około jednej trzeciej żywności produkowanej do spożycia przez ludzi jest wyrzucane lub marnowane. Biorąc pod uwagę, że żywność może wiązać się ze znacznymi kosztami, zmniejszenie ilości wyrzucanej żywności może przynieść Ci duże oszczędności, jak również wpłynąć pozytywnie na ślad środowiskowy Twojego obiektu.

Dowiedz się więcej

Energy consumption

Zmniejszenie zużycia energii i wykorzystanie zielonej energii

Przyspieszone globalne ocieplenie – i wpływ tego procesu na środowisko i gospodarkę – sprawia, że źródła energii i jej wydajność są priorytetem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednak zmniejszenie zużycia energii i uzupełnienie pozostałego zapotrzebowania na energię z jej odnawialnych źródeł przynosi korzyści nie tylko naszej planecie. Może to również obniżyć Twoje koszty operacyjne.

Dowiedz się, od czego zacząć

Reducing plastic consumption

Zmniejszanie zużycia plastiku

Prowadzenie obiektu bez wykorzystywania plastiku jest teraz łatwiejsze niż dotychczas – i jeszcze nigdy nie było tak ważne. Plastik rozkłada się latami, szkodzi dzikiej przyrodzie i zanieczyszcza środowisko. Ten przewodnik pokaże Ci, jak je chronić, zmniejszając zużycie plastiku.

Od czego mogę zacząć?