Jak zapewnić czystość i bezpieczeństwo w obiekcie

Czas czytania: 7,5 minuty

Updated 9 mies. temu
Zapisz

Zebraliśmy wytyczne dotyczące zdrowia i czystości od ekspertów ds. zdrowia i bezpieczeństwa, a także partnerów z całego świata. Zostały one stworzone tak, aby wspierać Cię w utrzymaniu bezpieczeństwa Twojego obiektu oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i gości.

Co wskazówki te oznaczają dla mnie?

Poza zadbaniem, by goście mieli przyjemny pobyt, możesz odegrać znaczącą rolę w zminimalizowaniu zagrożeń dla zdrowia. Możesz to zrobić, ustanawiając i stosując protokoły dotyczące czystości i bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że w tych trudnych czasach przewodnik ten pomoże Ci zapewnić maksymalne bezpieczeństwo gościom i personelowi.

Co z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa?

Chociaż możemy zaoferować wsparcie w wielu obszarach, pierwszeństwo mają porady i wskazówki od rządu lub władz lokalnych. Każdy kraj ma własne zasady i prawo, dlatego bardzo ważne jest, aby poświęcić chwilę na zapoznanie się z nimi i zrozumienie, jak postępować w danej sytuacji. Pamiętaj, że jeśli wymaga tego Twój rząd, powinieneś upewnić się, że:

 • Masz odpowiednią licencję na ponowne otwarcie obiektu.
 • Zapewniasz gościom i personelowi odpowiednie informacje o aplikacjach śledzących (tzw. track-and-trace).

Codziennie zbieramy informacje z całego świata, aby zarówno partnerzy, jak i goście byli świadomi możliwych ograniczeń w podróżowaniu. Jednak jeśli chodzi o przestrzeganie prawa, które ma odniesienie do Twojej sytuacji, pamiętaj, aby zapoznać się z informacjami na stronach rządowych i stronach władz lokalnych.

W jaki sposób poinformować gości o podjętych działaniach na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa?
 1. Możesz teraz udostępniać aktualne informacje na temat podjętych działań, aby zapewnić gości o bezpieczeństwie w swoim obiekcie.
 2. Wszelkie incydenty związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem należy zgłaszać lokalnym władzom, a także Booking.com, telefonicznie lub w Extranecie.
 3. Upewnij się, że posiadasz dobrze widoczne oznakowanie przypominające gościom i personelowi o zasadach bezpieczeństwa i zdrowia, które należy pamiętać.
 4. Zalecamy rejestrowanie wszystkich podjętych środków zapobiegawczych, a także innych zmian, które mają miejsce w Twoim obiekcie.
Jak przygotować siebie i swój personel?

Niezależnie od tego, czy pracujesz sam, czy masz duży zespół zajmujący się obiektem, przestrzeganie poniższych wskazówek ułatwi utrzymanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy:

 • Dbaj o dobre samopoczucie zespołu i monitoruj stan zdrowia, zarówno współpracowników, jak i swój. To dobry sposób na zmniejszenie ryzyka, a także nienarażanie gości na niebezpieczeństwo.
 • Upewnij się, że Ty i Twoi pracownicy jesteście przeszkoleni w zakresie oceny stanu zdrowia i podejmowania odpowiednich działań (np. że wiecie, jak i gdzie zgłaszać potencjalne zagrożenia lokalnym służbom zdrowia oraz Booking.com).
 • Ogranicz do minimum kontakt fizyczny i zachęć do tego samego swój personel. Pamiętaj, szanuj i promuj zasady dystansu fizycznego ustalone przez lokalne władze.
 • Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawiczki i maski, oraz zapewnij go pracownikom obiektu i pracownikom kontraktowym (takim jak personel sprzątający).
Co zrobić, aby mieć pewność, że udogodnienia są bezpieczne i czyste?

Tworzenie i przestrzeganie nowych protokołów dotyczących czystości może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi i gościom. Obejmują one:

 • Zarówno sprzątanie, jak i dezynfekcję powierzchni, dzięki czemu nie tylko usuniesz brud, ale także zabijesz bakterie. Najlepiej jest najpierw wyczyścić często dotykane powierzchnie, a następnie je zdezynfekować.
 • Jeśli masz recepcję, umieszczenie przezroczystych ekranów ochronnych w miejscach narażonych na kontakt (na przykład między personelem a gośćmi).
 • Używanie środków, które zostały zatwierdzone przez pracowników służby zdrowia w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się szkodliwych wirusów. Możesz zapoznać się na przykład ze wskazówkami Światowej Organizacji Zdrowia.
 • Używanie środka dezynfekującego podczas rutynowego czyszczenia pomieszczeń i – w stosownych przypadkach – przestrzeni ogólnodostępnych, takich jak mniejsze i większe sale konferencyjne.
 • Częste pranie pościeli i stosowanie środków dezynfekujących.
 • Zapewnienie personelowi recepcji (jeśli zarządzasz np. hotelem) jednorazowych chusteczek ze środkiem dezynfekującym służących do dezynfekcji powierzchni, z których korzystają również goście.
 • Udostępnienie żelu antybakteryjnego na bazie alkoholu i wyraźne zaznaczenie konieczności używania go przez personel oraz gości w miejscach ogólnodostępnych na terenie obiektu.
 • Czyszczenie i dezynfekcja koszy na pranie lub wózków po ich użyciu.
 • Czyszczenie i dezynfekcję sprzętu i urządzeń elektronicznych, takich jak tablety, ekrany dotykowe, klawiatury, piloty i bankomaty na terenie obiektu przy użyciu odpowiednich środków dezynfekujących. 
 • Regularne odkażanie i dezynfekowanie ogólnodostępnych toalet.
 • Dezynfekowanie basenów, spa i innych obszarów rekreacyjnych.
 • Gdy ma to zastosowanie, instalację oczyszczaczy powietrza w miejscach ogólnodostępnych w obiekcie i regularna wymiana filtrów.
 • Udostępnienie płatności bezgotówkowych, jako jednej z opcji płatności, jeśli jest to możliwe i zgodne z umową.
 • Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje od Światowej Organizacji Zdrowia.
 • Pomóż gościom zrozumieć podejmowane działania i ich znaczenia.
Co zrobić, aby mój obiekt nadal był przyjazny środowisku, stosując dodatkowe środki ostrożności?

Rozumiemy, że możesz obawiać się, że podjęcie niektórych działań może prowadzić do większego zużycia plastiku lub generowania większej ilości odpadów niż zwykle. Aby mieć pewność, że Twój obiekt pozostaje przyjazny środowisku, zalecamy przeczytanie podręcznika Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Wyjaśnia on, w jaki sposób możesz nadal zmniejszać zużycie plastiku i dbać o zrównoważony rozwój, nawet jeśli podejmiesz dodatkowe środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Pobierz podręcznik

Jaką rolę odgrywają goście w utrzymaniu bezpieczeństwa i czystości w moim obiekcie?

Twoi goście również odgrywają znaczącą rolę w podejmowaniu rozsądnych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka. Nasze wytyczne dla gości, którymi warto się dzielić i które warto wdrażać, zawierają następujące punkty:

 • Goście powinni przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wydawanych przez rząd i obiekt.
 • Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zaleca poinformowanie gości o lokalnej sytuacji po ich przybyciu. Należy również udzielić im informacji, jak uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej w przypadku wystąpienia objawów. Można udostępnić im dane kontaktowe lokalnych służb zdrowia oraz numery dedykowanych infolinii.
 • Jeśli goście zaobserwowali objawy przed zameldowaniem lub w trakcie pobytu, powinni odizolować się i poinformować o tym Ciebie oraz Booking.com.
 • Jeśli władze lokalne tego wymagają lub zalecają, goście powinni korzystać z aplikacji do śledzenia.
 • Goście powinni zgłaszać wszelkie incydenty związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w Twoim obiekcie do zespołu obsługi klienta Booking.com.

Czy ten artykuł był pomocny?