Uzyskanie certyfikatu

Napisano we współpracy z dr Anną Spenceley, przewodniczącą Światowej Komisji IUCN na obszarach chronionych (WCPA) oraz Tourism and Protected Areas Specialist Group (TAPAS) i członkiem zarządu Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

Zaktualizowano 4 mies. temu
Zapisz

Jeśli chcesz, aby Twoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój osiągnęło nowy poziom, uzyskanie certyfikatu jest idealnym sposobem, aby to zrobić. Certyfikat jest odzwierciedleniem Twojego zaangażowania i wiarygodną odznaką doskonałości, której Twoi goście mogą zaufać. 

Proces obejmuje współpracę z jednostką certyfikującą, która będzie współpracować z Tobą, aby upewnić się, że spełniasz ustalone przez nią standardy dotyczące zrównoważonej turystyki. Gdy oficjalnie spełnisz te standardy, Twój obiekt otrzyma certyfikat wraz z wersją cyfrową, którą możesz udostępnić online.

Przedstawiliśmy również naszą własną etykietę „Zrównoważone podróże”, dostępną na naszej platformie dla partnerów, którzy spełnili odpowiednie kryteria. Etykieta jest bezpłatna i weryfikowana przez ekspertów z branży. Została zaprojektowana, aby pomóc Ci informować użytkowników na stronach obiektu o podejmowanych przez Ciebie działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Obecnie pracujemy z naszymi partnerami certyfikacyjnymi nad tym, jak najlepiej uznawać i wyświetlać certyfikaty na Booking.com, aby certyfikowane obiekty były łatwiej zauważalne przez gości szukających pobytu przyjaznego środowisku.

Cztery korzyści z posiadania certyfikatu

1. Pomaga upewnić gości co do wiarygodności Twojej oferty –  73% ankietowanych Booking.com chętniej wybrałoby dany obiekt, gdyby stosował praktyki zrównoważonego rozwoju. Oficjalna certyfikacja zwiększa wiarygodność Twoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zapewnia podróżujących, że zatrzymają się w miejscu, które stosuje najlepsze praktyki środowiskowe i nie jest tylko „ekościemą” (obiektem, który kłamie o swoim zrównoważonym podejściu).  

2. Może pomóc zidentyfikować luki w planach zrównoważonego rozwoju– wymagania certyfikacji mogą pomóc w ustaleniu priorytetów w kluczowych obszarach, nad którymi musisz popracować, lub rozwiązaniu problemów, nad którymi jeszcze się nie zastanawiałeś. Uzyskując certyfikat, możesz być pewien, że jesteś na właściwym tropie.  

3. Obiekty z certyfikatem osiągają lepsze wyniki – w badaniu TUI z 2017 r., przeprowadzonym we współpracy z Programem Środowiskowym ONZ, oceniono korzyści środowiskowe i społeczne wynikające z certyfikacji zrównoważonego rozwoju w 330 hotelach. Okazało się, że w porównaniu do obiektów bez certyfikatu, obiektom z certyfikatem udało się osiągnąć:

  • 10% niższą emisję dwutlenku węgla za osobę za noc
  • 24% mniejszą ilość odpadów za osobę za noc
  • 15% mniejsze całkowite zużycie wody za osobę za noc
  • Ogólny wyższy poziom satysfakcji gości  

4. Dzięki temu Twój zespół będzie bardziej zaangażowany– jeśli chodzi o uzyskanie i utrzymanie certyfikatu, wszyscy w Twoim obiekcie będą musieli współpracować, aby wdrożyć wymagane standardy. Daje to Twojemu zespołowi wspólny cel i szansę na znaczący wkład w zrównoważony rozwój firmy.

Jak uzyskać certyfikat

Na całym świecie istnieje wiele różnych instytucji oferujących certyfikaty. Oferują one od szerszych, bardziej ogólnych programów certyfikacji do bardziej szczegółowych programów, które koncentrują się głównie na takich rzeczach, jak efektywność energetyczna, standardy budowlane lub gospodarka odpadami.

Każda jednostka certyfikująca ustala ceny indywidualnie. Niektóre jednostki oferują bezpłatną certyfikację – często, gdy certyfikację zapewnia organizacja rządowa. Inne oferują zniżki dla mniejszych obiektów lub dla kilku obiektów należących do tej samej grupy. Proces uzyskiwania certyfikatu będzie się różnić w zależności od tego, z którym organem chcesz pracować.

Zrównoważone zarządzanie
Wpływ społeczno-gospodarczy
Wpływ kulturowy
Wpływ na środowisko (w tym zużycie zasobów, redukcja zanieczyszczenia oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazów)
Poinformuj podróżujących o swoich działaniach

Aby ułatwić podróżującym znalezienie obiektów, które idą o krok dalej w zakresie zrównoważonego rozwoju, na naszej platformie wyświetlamy certyfikaty zrównoważonego rozwoju przyznawane przez następujące jednostki certyfikujące:

Otrzymujemy informacje o certyfikatach bezpośrednio od tych organizacji dwa razy w roku. Jeśli masz certyfikat jednej z tych organizacji, wyświetlimy o nim informacje na stronie Twojego obiektu w sekcji dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Jeśli nie widzisz swojego certyfikatu, skontaktuj się bezpośrednio z jednostką certyfikującą.

Pracujemy nad możliwością dodania informacji od większej liczby jednostek certyfikujących na naszą platformę. Jeśli posiadasz certyfikat zrównoważonego rozwoju od innej organizacji i chcesz go wyświetlić na stronie swojego obiektu, możesz poprosić jednostkę certyfikującą o złożenie do nas wniosku za pomocą tego formularza.

Etykieta „Zrównoważone podróże”

Nasza etykieta „Zrównoważone podróże” została zaprojektowana, aby pomóc Ci informować potencjalnych gości, którzy chcą podróżować w sposób zrównoważony, o podejmowanych przez Ciebie wysiłkach związanych z tą kwestią. Etykieta jest dostępna dla wszystkich obiektów – niezależnie od rodzaju, wielkości i lokalizacji. Dzięki etykiecie widocznej na stronie Twojego obiektu będziesz jeszcze bardziej widoczny wśród osób poszukujących bardziej zrównoważonych pobytów. Jest to szczególnie ważne, jeśli uznasz, że 73% podróżujących twierdzi, że chętniej dokonałoby rezerwacji w obiekcie, który spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju.

Etykieta oznacza, że obiekt podejmuje szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli też je realizujesz w swoim obiekcie, możesz je potwierdzić w Extranecie. Kryteria kwalifikacyjne są opracowywane i weryfikowane przez niezależne organizacje branżowe, takie jak międzynarodowa organizacja zrównoważonych podróży Travalyst. Uwzględnia ona regionalne kryteria minimalne i warunki rynku lokalnego, co skutkuje ogólną oceną wpływu obiektu na środowisko. Są to główne kryteria otrzymania etykiety – obok wszelkich innych certyfikatów, które możesz mieć.

Korzyści wyświetlania etykiety

  • Wyróżnij się wśród gości poszukujących zrównoważonych pobytów 

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są widoczne na stronie Twojego obiektu

  • Otrzymaj bezpłatne wyróżnienie uznawane na całym świecie

Spełnienie kryteriów otrzymania etykiety nie wiąże się z żadnymi kosztami – jest ona dowodem uznania dla Twoich starań

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Twój obiekt mógłby otrzymać etykietę „Zrównoważone podróże”? Przygotowaliśmy zestawienie różnych przykładów, aby pokazać, jak różnym rodzajom obiektów na całym świecie udało się uzyskać tę etykietę. 

Przeczytaj przykłady

Wyświetlanie programu zrównoważonego rozwoju Twojej sieci obiektów

Nasz zespół ds. sieci hoteli gromadzi i wyświetla informacje o hotelach należących do odpowiednich programów wspierających zrównoważony rozwój w sieciach hotelowych. Aby program sieci się kwalifikował, muszą do niego obowiązkowo należeć wszystkie obiekty wyświetlane w ramach kodu sieci w naszych systemach. Wszystkie obiekty muszą korzystać z tej samej nazwy marki.

Jeśli w programie danej sieci określono poziomy (np. brązowy, srebrny, złoty), to wszystkie obiekty należące do sieci muszą osiągnąć co najmniej poziom minimalny. Niezależna grupa doradcza z Travalyst dokonuje przeglądu wszystkich programów, aby zdecydować, które z nich się kwalifikują.

Jeśli chcesz, aby program zrównoważonego rozwoju Twojej sieci był wyświetlany na naszej platformie, musisz skontaktować się ze swoim zespołem ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR), aby mógł on skontaktować się z nami bezpośrednio.

Odkryj nasze inne przewodniki dotyczące zrównoważonego rozwoju:

Header_environment.jpeg

Ustalenie wpływu Twojego obiektu na środowisko

Na drodze do zrównoważonego rozwoju ustalenie aktualnego wpływu Twojego obiektu na środowisko nada kierunek Twoim działaniom. Dopiero gdy określisz, np. poziom emisji dwutlenku węgla lub zużycia wody w Twoim obiekcie, możesz zacząć wyznaczać cele i planować, jak je osiągnąć.

Pokaż mi, jak to zrobić

header_plastic.jpeg

Zmniejszanie zużycia plastiku

Prowadzenie obiektu bez wykorzystywania plastiku jest teraz łatwiejsze niż dotychczas – i wcześniej nie było aż tak ważne. Plastik rozkłada się latami, szkodzi dzikiej przyrodzie i zanieczyszcza środowisko. Ten przewodnik pokaże Ci, jak je chronić, zmniejszając zużycie plastiku.

Od czego mogę zacząć?

header_water.jpeg

Zmniejszenie zużycia wody

Zasoby słodkiej wody coraz bardziej się kurczą. Dlatego już dziś musimy zacząć zmniejszać zużycie wody. Jednak będzie to wymagało bardziej aktywnych działań, niż tylko proszenie gości o używanie tych samych ręczników przez kilka dni. Należy jednak pamiętać, że podjęte przez Ciebie działania zaprocentują w przyszłości i przyniosą korzyści środowiskowe i finansowe.

Dowiedz się więcej

Czy ten artykuł był pomocny?