Zmniejszanie zużycia wody

Napisano we współpracy z Innovation Lighthouse

header_water.jpeg

W nadchodzących latach i dekadach dostęp do świeżej wody będzie coraz bardziej ograniczony. Do 2030 r. zapotrzebowanie na świeżą wodę będzie przekraczało jej podaż o ponad 40%. Takie druzgocące prognozy wymagają naszego działania już teraz.

Pranie może stanowić do 30% całkowitego wpływu Twojego obiektu na środowisko. Liczba ta uwzględnia zużycie wody, zużycie energii elektrycznej i zanieczyszczenie wynikające ze stosowania detergentów. Wartość ta nie uwzględnia rocznego zużycia wody w pokojach gości, które może się wahać od 18 000 000 litrów w umiarkowanych strefach klimatycznych do znacznie ponad 121 000 000 litrów w klimacie tropikalnym.

W celu ograniczenia tego wpływu w branży hotelarskiej bardzo powszechne jest proszenie gości o ponowne użycie ręczników lub pominięcie sprzątania. Naklejki lub ulotki w pokojach przypominające gościom o tym, jakie konsekwencje dla środowiska mają częste pranie lub sprzątanie, od lat stanowią technikę przekonywania gości – ale czy widniejące na nich informacje stanowią odpowiedni przekaz? Czy istnieją być może inne, skuteczniejsze metody przekonywania? 

Niniejsza sekcja obejmuje różne sposoby podejścia do zmniejszania zużycia wody i korzyści, jakie może to przynieść zarówno dla Twojej firmy, jak i dla środowiska. 

Cztery korzyści płynące ze zmniejszenia zużycia wody

 1. Ochrona zasobów wody dla lokalnej społeczności.

  Woda jest cennym zasobem, a w wielu miejscach na świecie – rzadkim. Prawie 20% ludności świata żyje w regionie o ograniczonym dostępie do wody – oznacza to, że rozwój zasobów wodnych w tym obszarze „zbliża się lub przekroczył próg, po którym naturalne odnawianie zasobów wody nie jest już możliwe”. Jako branża mamy obowiązek upewnić się, że lokalne społeczności nie zostaną pozbawione wody, wykorzystując jej nie więcej, niż naprawdę potrzebujemy.

 2. Zmniejszenie śladu węglowego obiektu .

  Zużycie wody nie dotyczy tylko samej wody. Może mieć także szerszy wpływ na środowisko. Każde pranie o wadze 10kg zużywa co najmniej 50 litrów wody i 1,2 kilowatogodzin energii elektrycznej. Badania wykazały również, że niektóre detergenty mogą zostawiać ślad węglowy w wysokości prawie kilograma CO2 dla każdego prania domowego – wystarczy pomnożyć to przez wielkość ładunku prania w Twoim obiekcie, a liczba ta będzie prawdopodobnie znacznie wyższa. 

 3. Zaangażowani goście .

  Goście wykazują dużą chęć zmiany w sposobie podróżowania w celu zmniejszenia zużycia wody. Z badań przeprowadzonych przez Booking.com wynika, że podczas wyjazdów w ciągu ostatnich 12 miesięcy 40% podróżujących kilkukrotnie używało tych samych ręczników, a 26% nie korzystało z codziennego sprzątania pokoju, aby zminimalizować zużycie wody. Podczas trzymiesięcznego okresu testowego naszego projektu Zrównoważone Podróże okazało się, że po otrzymaniu prostej wiadomości („Zawieś swój ręcznik tutaj i skorzystaj z niego ponownie”) oraz dodatkowego haczyka obok szafy 67% gości odwiesiło ręcznik do ponownego użycia.

 4. Obniżenie kosztów operacyjnych .

  Zużycie wody stanowi drugą co do wysokości opłatę za media, na którą amerykańscy hotelarze przeznaczają 24,7% swojego budżetu na te właśnie opłaty. Tak więc istnieje również wiele korzyści finansowych zachęcających do zmniejszenia zużycia wody. Wyniki badań wykazały, że oferowanie gościom możliwości pominięcia wymiany ręczników i pościeli każdego dnia spowodowało 17% spadek liczby ładunków prania, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów energii, pracy i detergentów.

Jak skutecznie zmniejszyć zużycie wody

 
Poznaj swoje obecne zużycie wody


Aby monitorować swoje postępy, należy zacząć od pomiaru obecnego zużycia wody. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, jak używać wody i od czego możesz zacząć redukcję jej zużycia. Ustalenie poziomu bazowego pozwala również zobaczyć, jak duże postępy osiągasz w czasie.
 
Aby obliczyć zużycie wody na osobę na noc, należy podzielić całkowitą miesięczną ilość wody wykorzystanej w pokojach przez liczbę gości w danym miesiącu. Jeśli na rachunku za media zużycie wody podane jest w metrach sześciennych, możesz porównać swoje obliczenia z rachunkiem poprzez pomnożenie liczby litrów wody na gościa przez 0,0001.Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu rozpoczęcia pomiaru zużycia wody oraz poznać metodologię stosowaną przez International Tourism Partnership, odwiedź sekcję „Ustalenie wpływu Twojego obiektu na środowisko” w niniejszym przewodniku.

Utwórz prosty systemNie ma potrzeby komplikowania działań. Wyjaśnij gościom, że zawieszony ręcznik oznacza, że użyją go ponownie, podczas gdy ręcznik na podłodze oznacza, że chcą, aby został uprany.

Pomyśl o prostych sposobach, w jakie goście mogą poinformować Twój personel sprzątający, że chętnie pominą sprzątanie. Może to być coś tak prostego jak zawieszka na drzwi. Jest to nieskomplikowana prośba do gości, a Twój personel z łatwością zobaczy informację na drzwiach. 

Poproś gości o świadome korzystanie z wody Ponowne użycie ręczników i rezygnacja ze sprzątania to jedno, ale badania pokazują, że goście zużywają ponad 2,5 raza więcej wody podczas pobytu w hotelu. Prosząc gości o rozsądne używanie wody, sprawiasz, że świadome jej wykorzystanie spoczywa w ich rękach. 

Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest poproszenie gości o branie krótszych pryszniców – lub jeszcze lepiej, zastosowanie technologii, która zrobi to za Ciebie. Na przykład, startup Hydrao stworzył głowicę prysznicową, który używa światła, aby pokazywać gościom zużycie wody w czasie rzeczywistym. To zachęca ich do zakończenia prysznica, zanim zaczną nadmiernie używać wody. 

 Upewnij się, że przekazujesz proste i konkretne informacjeW komunikacji z gośćmi używaj łatwego do zrozumienia języka. Unikaj trudnych słów i pamiętaj, aby wyjaśnienia były jak najprostsze. Jednocześnie bądź konkretny – niejasne wiadomości mogą być frustrujące. Komunikaty typu „bądź eko” lub „oszczędzaj wodę” to czasami za mało. Daj gościom jasne instrukcje, co mogą robić, aby ograniczać zużycie wody. 

Wypróbuj różne sposoby na zaangażowanie gości w oszczędzanie wodyCo jest przekonujące dla jednego gościa może nie być takie dla drugiego. Dodając informacje o swoich inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, spróbuj wykorzystać różne techniki przekonywania, które wzajemnie się uzupełniają. Oto kilka naszych sugestii:
 

 • Wzmocnij nawyki wyniesione z domu – Badania sugerują, że powiązanie działania z tym, co goście zwykle robią w domu może działać lepiej niż apele środowiskowe. Oto kilka przykładów: „Użyj ręcznika ponownie, tak jak w domu” lub „Czuj się jak u siebie w domu i ponownie użyj ręcznika”.
   
 • Odnieś się do norm społecznych  Badania wykazały, że informacje o tym, ilu innych gości ponownie używa ręczników zachęca pozostałych do tego samego. Pomyśl o takich komunikatach, jak: „x% weekendowych gości rezygnuje ze sprzątania podczas pobytu” lub „x% osób w {obiekcie} ponownie korzysta z ręczników”.
   
 • Spraw, aby goście czuli się dobrze – Pokaż podróżującym, że dokonując świadomych, zrównoważonych wyborów, mogą mieć rzeczywisty i pozytywny wpływ na naszą planetę. Możesz to zrobić, dodając informacje o pozytywnych rezultatach i unikając grożących komunikatów. Spraw, by poczuli się dobrze – nie wpędzaj ich w poczucie winy z powodu swoich decyzji dotyczących podróży.


Rozważ program zachęt

Innym sposobem, aby zachęcić gości do ponownego korzystania z ręczników – lub rzadszego zmieniania pościeli – jest wprowadzenie nagród. Niektóre obiekty oferują teraz punkty, które można wymienić na bezpłatnego drinka lub zniżkę, podczas gdy inne oferują przekazanie dotacji na organizacje charytatywne za każdy ponownie użyty ręcznik. 

Jeśli nie brzmi to jak coś, co możesz zaoferować u siebie, spróbuj zebrać swój zespół i wspólnie opracujcie rozwiązania, które sprawdzą się w Twoim obiekcie. 

Przeszkol swój personel sprzątający

Twój personel sprzątający stanowi niezbędny element sukcesu w kwestii zachęcenia gości do ponownego wykorzystania ręczników i zmniejszenia częstotliwości sprzątania. Istnieje również wiele innych sposobów, które mogą przyczynić się do osiągnięcia Twoich celów dotyczących zmniejszenia zużycia wody. Upewnij się, że wdrożyłeś szkolenie obejmujące nowe procesy i wszystkie inne sposoby, które mogą pomóc w oszczędzaniu wody. Obejmują one niewymienianie ręcznika, jeśli gość wyraził chęć jego ponownego użycia, ograniczanie spłukiwania wody w toalecie do minimum podczas sprzątania, niepozostawianie odkręconych kranów i mycie podłóg mopem (zamiast wężem).

body_water.jpeg

Poinformuj podróżujących o swoich działaniach

Gdy zaczniesz wdrażać środki mające na celu zmniejszenie zużycia wody – lub jeśli już wdrożyłeś niektóre z nich – możesz poinformować o tym gości za pośrednictwem naszej platformy.

Czy wdrożyłeś któreś z tych praktyk, aby zmniejszyć zużycie wody?

Oferowanie gościom opcji wielokrotnego użycia tych samych ręczników
Oferowanie możliwości rezygnacji z usługi codziennego sprzątania
Używanie tylko toalet oszczędzających wodę (np. niskoprzepływowych lub z podwójnymi spłuczkami)
Używanie tylko pryszniców oszczędzających wodę (np. inteligentnych pryszniców, niskoprzepływowych słuchawek prysznicowych)

Odkryj nasze inne przewodniki dotyczące zrównoważonego rozwoju: 

Meeting

Uzyskanie certyfikatu

Certyfikacja pokazuje wszystkim Twoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Co prawda certyfikaty są wyrazem uznania dla Twoich wysiłków i pomagają przyciągnąć bardziej świadomych ekologicznie gości, trzeba jednak pamiętać, że same działania podejmowane w ramach certyfikacji są jeszcze ważniejsze – pomagają ustalić priorytety i wypełnić luki w Twoich staraniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej

header_plastic.jpeg

Zmniejszanie zużycia plastiku

Prowadzenie obiektu bez wykorzystywania plastiku jest teraz łatwiejsze niż dotychczas – i jeszcze nigdy nie było tak ważne. Plastik rozkłada się latami, szkodzi dzikiej przyrodzie i zanieczyszcza środowisko. Ten przewodnik pokaże Ci, jak je chronić, zmniejszając zużycie plastiku.

Od czego mogę zacząć?

Header_environment.jpeg

Ustalenie wpływu Twojego obiektu na środowisko

Na drodze do zrównoważonego rozwoju ustalenie aktualnego wpływu Twojego obiektu na środowisko nada kierunek Twoim działaniom. Dopiero gdy określisz, np. poziom emisji dwutlenku węgla lub zużycia wody w Twoim obiekcie, możesz zacząć wyznaczać cele i planować, jak je osiągnąć.

Pokaż mi, jak to zrobić