Zmniejszenie zużycia energii i wykorzystanie zielonej energii

Przyspieszone globalne ocieplenie – i wpływ tego procesu na środowisko i gospodarkę – sprawia, że źródła energii i jej wydajność są priorytetem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednak zmniejszenie zużycia energii i uzupełnienie pozostałego zapotrzebowania na energię z jej odnawialnych źródeł przynosi korzyści nie tylko naszej planecie. Może to również obniżyć Twoje koszty operacyjne.

header_energy.jpeg

Wraz ze wzrostem liczby ludności i rozwojem gospodarki rośnie również zapotrzebowanie na energię. Niestety energia jest nadal dostarczana głównie ze źródeł nieodnawialnych, takich jak paliwa kopalne. Oprócz tego, że paliwa kopalne są źródłem, które w końcu się wyczerpie, odpowiadają one również za znaczną ilość emisji gazów cieplarnianych (GHG), które zatrzymują ciepło w atmosferze i przyspieszają ocieplenie planety. Już teraz widzimy niszczący wpływ tego procesu na wzorce pogodowe, bioróżnorodność i życie ludzkie.

Sektor hotelarski zużywa znaczne ilości energii, a największa jej konsumpcja wiąże się z regulacją temperatury w pomieszczeniach i z oświetleniem. W rezultacie przyczynia się on znacząco do emisji gazów cieplarnianych – od 160kg do 200kg CO2 na metr kwadratowy powierzchni pomieszczenia. Istnieje wiele możliwości oszczędzania energii, w tym rozwiązania generujące szybkie efekty, jak ograniczenie niepotrzebnych strat i odpadów. Jednak prawdziwie zrównoważony przemysł wymaga również inwestowania w długoterminowe, globalne rozwiązania.

Ograniczenie zużycia energii i przejście na źródła odnawialne ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku, co jest celem, który musimy zrealizować, aby uniknąć katastrofalnych wzrostów temperatury. Dogłębne badanie globalnego sektora obiektów wskazało cztery kluczowe kroki, które my jako branża możemy podjąć, aby to osiągnąć.

W tej sekcji przyjrzymy się korzyściom płynącym ze zmniejszenia zużycia energii, zarówno dla Twojej firmy, jak i dla środowiska. Omówimy również niektóre z różnych środków, które możesz podjąć, aby zmniejszyć zużycie energii i uczynić swój biznes bardziej przyjaznym środowisku.

Cztery korzyści płynące ze zmniejszenia zużycia energii

 

1. Obniżenie kosztów

Potencjalne oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii są znaczne. Z analiz europejskich hoteli wynika, że potencjalnie można zaoszczędzić do 20% energii na ogrzewaniu, 30% na chłodzeniu, 70% na podgrzewaniu wody i 60% na oświetleniu. To przekłada się na wymierne oszczędności kosztów operacyjnych. Jako przykład z doświadczenia jednego z obiektów, po zainstalowaniu inteligentnego systemu zarządzania energią roczne koszty energii elektrycznej w pokojach spadły o 39% w hotelu Galt House – co zmniejszyło koszty operacyjne obiektu o ponad 100 000 USD.

2. Zmniejszenie śladu węglowego obiektu

Zużywanie mniejszej ilości energii pociąga za sobą zmniejszenie produkcji odpadów, a to oznacza, że zmniejsza się Twój negatywny wpływ na środowisko. Jeśli źródłem energii, z której korzystasz, jest paliwo kopalne, zmniejszenie zużycia takiej energii oznacza również obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Na przykład fundusz inwestycyjny Host Hotels & Resorts zredukował emisje gazów cieplarnianych o 35% na stopę kwadratową (ok. 0,09 m2) poprzez szereg inicjatyw oszczędzania energii, w tym systemy automatyzacji budynków, modernizacje oświetlenia LED, ulepszenia HVAC i inwestowanie w energię odnawialną.

3. Inteligentne systemy energetyczne poprawiają komfort gości i pracowników

Istnieje wiele zaawansowanych technologicznie rozwiązań poprawiających wydajność energetyczną, z których większość koncentruje się wokół automatyzacji. Oprócz obniżenia zużycia energii, technologie te mogą również poprawić komfort gości i ułatwić pracę Twoim pracownikom. Automatyczne sterowanie zasilaniem wyłącza urządzenia elektryczne, gdy pomieszczenie jest puste, dzięki czemu pracownicy nie muszą tego robić ręcznie. Z kolei systemy automatyzacji budynków sterują ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją (HVAC), dokonując automatycznych regulacji w odpowiedzi na poziom wilgotności lub ciśnienie powietrza. Systemy te poprawiają komfort gości, utrzymując w pomieszczeniu najodpowiedniejsze warunki klimatyczne.

4. Dzięki energii odnawialnej jesteś gotowy na to, co przyniesie przyszłość

Paliwa kopalne to nie tylko źródło energii, które przyczynia się do ocieplenia planety, ale także ograniczony zasób, który pewnego dnia się wyczerpie. Ponieważ sektor prywatny i publiczny na całym świecie zdają sobie sprawę z tego faktu, coraz więcej inwestuje się w odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i słońce. Podobnie, możesz przygotować swój obiekt na przyszłość, zmniejszając zależność od paliw kopalnych i przechodząc na odnawialne źródła energii.

solar panels

Jak zmniejszyć zużycie energii

 

Przeanalizuj swoje zużycie energii

Pierwszym krokiem do zarządzania zużyciem energii jest jego pomiar. Twoim głównym źródłem danych będą rachunki za energię. Podliczniki mogą dać Ci bardziej szczegółowy obraz zużycia energii według obszaru/działu. Pomiar podstawowego zużycia energii i monitorowanie go w czasie zapewni Ci wgląd w jej zużycie. Będziesz także w stanie zidentyfikować możliwości oszczędzania energii, a następnie ocenić skuteczność wszelkich podjętych środków.

Zapytaj swojego dostawcę energii, czy udostępnia panel do pomiaru i monitorowania zużycia energii. Jeśli nie, użyj zebranych danych, aby porównać wydajność energetyczną obiektu ze standardami branżowymi i sprawdzić, na jakim poziomie plasuje się Twoja energooszczędność. Możesz skorzystać z bezpłatnej metodologii i narzędzia Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI), aby obliczyć ślad węglowy zrealizowanych pobytów i spotkań w Twoim obiekcie. Upewnij się, że pomiary zostały dostosowane do czynników takich jak pogoda, aby dokonać dokładnego porównania między obiektami, które oferują różne udogodnienia i są narażone na różne wzorce pogodowe. 

Zmień oświetlenie na energooszczędne

Oświetlenie żarowe oraz halogenowe, które są najczęściej używane w hotelach, są wysoce nieefektywne energetycznie – tylko 20% energii jest faktycznie przetwarzane na światło, pozostałe 80% jest tracone w postaci ciepła.

Zmieniając oświetlenie na bardziej wydajne – takie jak świetlówki kompaktowe (CFL), rurowe lampy fluorescencyjne lub diody elektroluminescencyjne (LED) – można zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%. Oprócz mniejszego zużycia energii świetlówki kompaktowe emitują mniej ciepła, co może zmniejszyć zapotrzebowanie na klimatyzację i jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii, podczas gdy diody LED działają do trzech razy dłużej niż żarówki fluorescencyjne i są łatwe do recyklingu*.

*Niektóre żarówki zawierają niebezpieczne materiały, takie jak rtęć, dlatego ważne jest, aby poddawać je recyklingowi, a nie wyrzucać do ogólnego kosza, skąd mogą trafić na wysypiska śmieci.

Zacznij stosować sterowanie zależne od obecności w pomieszczeniu

Większość ludzi zachowuje się inaczej w hotelu niż we własnym domu. Jednym z przykładów jest zapominanie o wyłączeniu świateł. Dzięki sterowaniu oświetleniem zależnemu od obecności w pomieszczeniu, światła są włączane tylko w obszarach, które są zajęte lub używane. Istnieje kilka elementów, które mogą podlegać sterowaniu zależnemu od obecności:

  • Karty dostępu – system kart dostępu działa na zasadzie wyłączania zasilania elektrycznego pokoju, gdy nikt w nim nie przebywa. Po wejściu goście po prostu wkładają kartę dostępu do urządzenia naściennego, co włącza prąd w pomieszczeniu. Kiedy wyjmą kartę i opuszczą pokój, prąd jest automatycznie wyłączany.

Przejście na system kart dostępu i sterowanie zasilaniem może zmniejszyć zużycie energii w pokoju nawet o 30%. Jednak systemy te mają potencjał do generowania znacznej ilości odpadów. Typowy hotel z 200 pokojami musi co roku wymieniać około 12 000 plastikowych kart. Aby uniknąć zwiększania ilości plastikowych odpadów, rozważ użycie ekologicznych kart dostępu. Dostępnych jest wiele opcji, w tym karty wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu, plastiku biodegradowalnego, a nawet z papieru.

  • Wyłączniki czasowe światła – możesz ustawić timery, aby codziennie włączać i wyłączać światło o ustalonych porach. Można ich używać w miejscach, w których codziennie przebywa się w tych samych godzinach, takich jak restauracje lub sale konferencyjne.
  • Czujniki ruchu – czujniki ruchu włączają światło po wykryciu ruchu i wyłączają je po określonym czasie bezczynności. Są one przydatne w miejscach, w których nikt nie przebywa cały czas, takich jak publiczne toalety, i można dzięki nim zaoszczędzić do 60% zużycia energii w pomieszczeniu.
  • Sterowanie fotokomórką – fotokomórka wykrywa, czy ilość naturalnego światła jest wystarczająca i reaguje poprzez ściemnianie lub wyłączanie oświetlenia. Dostępne są różne rodzaje fotokomórek w zależności od wielkości pomieszczenia, które chcesz oświetlić.

Zaimplementuj inteligentny system zarządzania temperaturą

Regulacja ustawień termostatu zaledwie o kilka stopni może wygenerować ogromne oszczędności energii. Obniżenie temperatury na termostacie o 1ºC zimą może zmniejszyć zużycie energii wykorzystywanej na ogrzewanie o 10% – podobne oszczędności można uzyskać dzięki klimatyzacji latem. Możesz zautomatyzować ten proces, integrując technologię wykrywania ruchu i ciepła w termostacie zarządzającym zużyciem energii, który automatycznie obniża temperaturę w pomieszczeniu, gdy jest ono puste.

Zielona energia

Ograniczenie globalnego skoku temperatury jest priorytetem, a ekologizacja dostaw energii jest ważnym elementem tego procesu. Przejście na odnawialne źródła energii radykalnie zmniejszy emisję operacyjną i – co najważniejsze – jeśli zostanie wykonane prawidłowo, zwiększy zapotrzebowanie na energię odnawialną w Twojej okolicy. To z kolei stymuluje dodawanie nowych odnawialnych źródeł energii do lokalnej sieci energetycznej, co jest kluczowe dla ostatecznego dopasowania globalnego zapotrzebowania na energię do wystarczającej podaży odnawialnych źródeł energii i wycofania się z paliw kopalnych.

Niestety, istnieje wielu dostawców energii, którzy twierdzą, że ich energia jest ekologiczna i odnawialna, podczas gdy tak naprawdę nie jest. Jest więc kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy wyborze odnawialnych źródeł energii, aby upewnić się, że są one naprawdę zrównoważone i przyczyniają się do stworzenia świata wolnego od paliw kopalnych:

  • W miarę możliwości wybieraj odnawialne źródła energii, które są instalowane na miejscu. Mają one najbardziej pozytywny wpływ, ponieważ zapewniają dodawanie źródeł nowej, czystej energii do sieci energetycznej. Najczęściej instalowanym źródłem energii są panele słoneczne.
  • Jeśli instalacja na miejscu nie jest możliwa, następną najlepszą alternatywą jest energia odnawialna, która jest wytwarzana lokalnie i sprzedawana bezpośrednio konsumentowi. Najlepszym podejściem jest znalezienie nowych, działających lokalnie programów energii odnawialnej. Inwestując w energię odnawialną, należy mieć świadomość, że certyfikaty energii odnawialnej (REC) lub gwarancje pochodzenia (GO) z zagranicy mogą nie przyczyniać się do dodatkowej podaży energii odnawialnej.
  • W krajach lub na rynkach, na których nie można kupić w 100% odnawialnej energii, nadal możesz przyczynić się do ekologizacji lokalnych źródeł energii, kupując energię od firm, które ciężko pracują, aby udostępniać energię z odnawialnych źródeł. Niezależne rankingi dostawców energii odnawialnej mogą pomóc w zrozumieniu wpływu, jaki będzie miał zakup energii określonej firmy, a także ogólny poziom zrównoważoności produktu.

Poinformuj podróżujących o swoich działaniach

Gdy zaczniesz wdrażać środki mające na celu zmniejszenie zużycia oraz ekologizację energii – lub jeśli już niektóre z nich wdrożyłeś – możesz poinformować o tym gości za pośrednictwem naszej platformy.

Czy wdrożyłeś któreś z tych praktyk w celu oszczędzania energii lub redukcji emisji gazów cieplarnianych?

Wynajem rowerów
Parking dla rowerów
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Korzystanie z kart dostępu lub elektryczności sterowanej ruchem
Zamontowanie w obiekcie podwójnie oszklonych okien
Co najmniej 80% oferowanej żywności pochodzi z Twojego regionu
Co najmniej 80% opraw oświetleniowych wykorzystuje energooszczędne żarówki LED
Cała energia elektryczna wykorzystywana w obiekcie jest odnawialna

Odkryj nasze inne przewodniki dotyczące zrównoważonego rozwoju:


 

plastic in water

Zmniejszanie zużycia plastiku

Prowadzenie obiektu bez wykorzystywania plastiku jest teraz łatwiejsze niż dotychczas – i jeszcze nigdy nie było tak ważne. Plastik rozkłada się latami, szkodzi dzikiej przyrodzie i zanieczyszcza środowisko. Ten przewodnik pokaże Ci, jak je chronić, zmniejszając zużycie plastiku.

Od czego mogę zacząć?

Apple farm

Ograniczenie marnowania żywności

Około jednej trzeciej żywności produkowanej do spożycia przez ludzi jest wyrzucane lub marnowane. Biorąc pod uwagę, że żywność może wiązać się ze znacznymi kosztami, zmniejszenie ilości wyrzucanej żywności może przynieść Ci duże oszczędności, jak również wpłynąć pozytywnie na ślad środowiskowy Twojego obiektu.

Dowiedz się więcej

water

Zmniejszenie zużycia wody

Zasoby słodkiej wody coraz bardziej się kurczą. Dlatego już dziś musimy zacząć zmniejszać zużycie wody. Jednak będzie to wymagało bardziej aktywnych działań, niż tylko proszenie gości o używanie tych samych ręczników przez kilka dni. Należy jednak pamiętać, że podjęte przez Ciebie działania zaprocentują w przyszłości i przyniosą korzyści środowiskowe i finansowe.

Dowiedz się więcej