Zarządzanie swoimi rezerwacjami

Dowiedz się, w jaki sposób najlepiej dokonywać zmian w rezerwacjach gości (np. zmiana terminu lub ceny) a także oznaczać rezerwacje jako niedojazdy.