Jak mogę ustawić depozyt na poczet zniszczeń?

Depozyt na poczet zniszczeń to ustalona kwota, którą gość musi zapłacić przed przyjazdem lub przy zameldowaniu. Kwota ta zostanie gościowi zwrócona, jeśli nie wyrządził w obiekcie żadnych szkód.

Booking.com nie może w Twoim imieniu pobierać płatności związanych z depozytem na poczet zniszczeń. Musisz uzgodnić tę kwestię bezpośrednio z gośćmi, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Twoim obiekcie.

Uwaga: nie jest już możliwe udostępnianie informacji na temat depozytu na poczet zniszczeń w sekcji „Ważne informacje”. Aby ustawić depozyt na poczet zniszczeń, wykonaj poniższe kroki:

  1. Zaloguj się do Extranetu i wybierz zakładkę „Obiekt”.
  2. Kliknij „Zasady działalności”, przejdź niżej do sekcji „Opłaty dodatkowe” i kliknij „Zmień lub dodaj szczegóły”.
  3. Pojawi się nowe okno, w którym możesz dokonać zmian.
  4. Na koniec kliknij przycisk „Zapisz” na dole strony.

Pamiętaj: depozyt na poczet zniszczeń jest w pełni zwrotny, pod warunkiem, że gość nie wyrządził żadnych szkód w obiekcie.