Jak mogę zmienić informacje dotyczące depozytu oraz przedpłaty?

Aby dokonać zmian dotyczących informacji na temat depozytu lub przedpłaty, należy wykonać następujące kroki:1. Przejdź do sekcji „Ceny i dostępność” w Extranecie i wybierz „Zasady”, aby dokonać zmian przy użyciu rozwijanego menu i odpowiednich okienek.2. Zatwierdź zmiany przyciskiem „Zapisz”.