Często zadawane pytania: Booking Holdings Financial Services

Zaktualizowano 1 miesiąc temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Informacje

 • Stworzyliśmy Booking Holdings Financial Services (BHFS), aby przetwarzać płatności na naszej platformie. Jeśli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), skrót BHFS oznacza instytucję Booking Holdings Financial Services, która jest regulowana przez Central Bank of Ireland.

 • BHFS będzie obsługiwać wszystkie Twoje płatności na platformie Booking.com. Jeśli się kwalifikujesz, zobaczysz prośbę o wyrażenie zgody na warunki BHFS (Umowę dotyczącą płatności BHFS) i wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera” BHFS w celu poświadczenia swojej tożsamości.

  Nie spodziewamy się, aby cokolwiek w Twoich codziennych działaniach miało ulec zmianie, gdy BHFS zacznie przetwarzać Twoje płatności. Jednak aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł na temat aktywowania i przetwarzania płatności przez BHFS.

 • BHFS pomaga nam zwiększać bezpieczeństwo i niezawodność płatności związanych z używaniem przez Ciebie platformy Booking.com. Zwiększa też nasze możliwości w zakresie zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom finansowym, co pozwala Tobie i Twoim gościom na dokonywanie i otrzymywanie bezpiecznych płatności.

  Możliwość świadczenia regulowanych usług płatniczych pozwala nam stworzyć fundamenty pod wprowadzanie nowych ulepszeń i skalowanie naszych usług płatniczych w przyszłości. Oznacza to, że możemy wprowadzać innowacje i oferować najwyższej klasy usługi płatnicze, co zapewni większą wartość Tobie i Twoim gościom.

 • BHFS będzie wprowadzać swoje usługi płatnicze na naszych rynkach etapami, zaczynając od wybranych partnerów w określonych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W najbliższych miesiącach BHFS będzie stopniowo przejmować rolę Płatności poprzez Booking.com jako nasz nowy dostawca usług płatniczych.

  To etapowe podejście pozwoli nam weryfikować model operacyjny i skuteczność przejścia. W ten sposób zapewnimy gotowość operacyjną naszego nowego dostawcy usług płatniczych.

 • Nie będzie to miało natychmiastowego wpływu na usługi, z których korzystasz na naszej platformie, a Twoje usługi płatnicze będą nadal świadczone w najbliższym czasie. Jednak może się to zmienić w miarę zwiększania skali naszych usług płatniczych za pośrednictwem BHFS. 

  Zalecamy wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera” w ciągu 90 dni, aby uniknąć jakichkolwiek przerw w świadczeniu usług płatniczych. Po tym okresie usługi naszej platformy pozostaną dla Ciebie dostępne, ale możemy zaprzestać świadczenia naszych usług płatniczych.

Weryfikacja

 • BHFS musi zweryfikować Twoją tożsamość, aby zachować zgodność z nałożonymi na nią obowiązkami regulacyjnymi. Dokumenty potrzebne do zweryfikowania Twojej tożsamości można przesłać za pomocą formularza „Poznaj swojego partnera” BHFS. Jest to trzyczęściowy formularz weryfikacji konta służący do zebrania danych dotyczących właściciela obiektu, Twojej tożsamości i danych bankowych (jeśli dotyczy).

 • Aby uzyskać dostęp do formularza „Poznaj swojego partnera”, kliknij baner w Extranecie. Zaproszenie do wypełnienia formularza wyślemy Ci również pocztą e-mail.

 • Jeśli ma się pod ręką wszystkie niezbędne dokumenty, wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera” zajmuje od pięciu do dziesięciu minut.

 • Formularz „Poznaj swojego partnera” możesz wysłać dopiero po wypełnieniu wszystkich pól. Po kliknięciu opcji wysyłania nie możesz edytować, przeglądać ani modyfikować swoich danych. Jeśli pozostawisz formularz „Poznaj swojego partnera” niedokończony, będzie on na etapie weryfikacji. Na tym etapie w Extranecie będzie wyświetlany baner z linkiem do tego formularza, który umożliwi Ci uzyskiwanie dostępu do Twoich danych i ich modyfikowanie.

 • Po wysłaniu formularza nie będzie można wprowadzać żadnych zmian. Jeśli do zakończenia procesu „Poznaj swojego partnera” będziemy potrzebować więcej informacji, skontaktujemy się z Tobą.

 • Do formularza możesz zawsze uzyskać dostęp, korzystając z linku otrzymanego pocztą e-mail lub klikając baner w Extranecie. Link w wiadomości e-mail i na banerze pozostanie aktywny do czasu wypełnienia i wysłania formularza „Poznaj swojego partnera”.

 • Wszelkie nieprawidłowe dane lub błędy weryfikacji zostaną podświetlone w formularzu.

 • Wszystko, co wpiszesz, zostanie zapisane po kliknięciu „Zapisz i kontynuuj” na dole każdej strony formularza „Poznaj swojego partnera”. Te informacje zostaną wyświetlone po ponownym otworzeniu formularza. Jeśli zamkniesz stronę bez kliknięcia „Zapisz i kontynuuj”, Twoje dane nie zostaną zapisane.

 • Po wysłaniu formularza „Poznaj swojego partnera” BHFS przejrzy i zweryfikuje Twoje dane. Pocztą e-mail wyślemy Ci powiadomienie z informacją, że proces „Poznaj swojego partnera” został zakończony albo że są wymagane dodatkowe informacje. Na późniejszym etapie poinformujemy Cię również, kiedy BHFS zacznie przetwarzać Twoje płatności. To będzie Twoja data aktywacji BHFS. Jeśli BHFS będzie potrzebować więcej informacji do zakończenia procesu „Poznaj swojego partnera”, poinformujemy Cię, co musisz zrobić.

 • Nie, to nie jest możliwe.

 • Nie, skontaktujemy się z Tobą po zakończeniu procesu weryfikacji lub jeśli będziemy potrzebować więcej informacji.

 • Tak.

Dane osobowe

 • Potrzebujemy ich, aby zweryfikować Twoją tożsamość i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim naszym partnerom.

 • Za wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera” jest odpowiedzialna strona, z którą mamy zawartą umowę. Musi ona zaprosić stowarzyszone strony – czyli wszystkie strony posiadające co najmniej 25% własności obiektu – w celu odzwierciedlenia ich w formularzu „Poznaj swojego partnera”. Jeśli jesteś kierownikiem obiektu, możesz osobno ujawnić rolę poszczególnych członków stowarzyszonej strony.

 • Jeśli chcesz zmienić adres e-mail dodatkowej osoby – czyli dowolnej osoby dodanej w sekcji „właściciel obiektu i zarządzanie obiektem” – możesz wrócić do formularza „Poznaj swojego partnera” w dowolnej chwili przed jego wysłaniem, aby usunąć adres e-mail i dodać nowy.

 • Jesteśmy zobowiązani do przechowywania informacji o zawieszonym koncie przez sześć lat od daty zawieszenia/zamknięcia konta. Przez ten czas Twoje dane będą bezpiecznie przechowywane, po czym zostaną bezpiecznie usunięte.  Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze Oświadczenie o ochronie prywatności.

 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twojej działalności. Dlatego angażujemy szereg osób, narzędzi i procesów, aby mieć pewność, że Twoje dane osobowe będą zawsze wykorzystywane w sposób bezpieczny i zgodny z wszystkimi obowiązującymi wymogami dotyczącymi prywatności. Przeczytaj więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi w Oświadczeniu o ochronie prywatności BHFS.

Płatności

 • Po aktywacji będziesz otrzymywać wypłaty za rezerwacje za pomocą wybranej metody wypłat. Główna różnica polega na tym, że wypłaty będą pochodzić od BHFS, a nie od Booking.com B.V.

 • Tak.

 • Nie, nie musisz uiszczać dodatkowych opłat na rzecz BHFS za świadczenie Ci usług płatniczych. Wszelkie ustalenia dotyczące opłat, jakie masz obecnie z Booking.com B.V., pozostaną niezmienione.

 • Po podpisaniu Umowy dotyczącej płatności BHFS i pomyślnej weryfikacji przez BHFS informacji podanych w formularzu „Poznaj swojego partnera” powiadomimy Cię, gdy instytucja BHFS będzie gotowa do rozpoczęcia przetwarzania Twoich płatności.

Załączniki do formularza „Poznaj swojego partnera”

 • Limit rozmiaru wynosi 20 MB.

 • Zalecamy przesłanie dokumentu tożsamości, który nie utraci ważności w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli prześlesz dokument, którego data utraty ważności jest bliska, po upływie tej daty skontaktujemy się z Tobą i ponownie poprosimy o przedstawienie innego ważnego dokumentu tożsamości.

 • To normalne – po pomyślnym przesłaniu pliku zostanie wyświetlony symbol ukończenia w postaci znacznika wyboru.  Nie otrzymasz żadnych kolejnych potwierdzeń, dopóki pomyślnie nie wyślesz wypełnionego formularza „Poznaj swojego partnera”.

 • Nie stanowi to problemu, ponieważ prosimy o weryfikację stronę, z którą mamy zawartą umowę, a także stowarzyszone strony, które posiadają co najmniej 25% własności obiektu.

 • Dokumenty z adresami, takie jak wyciągi bankowe, rachunki za media i wyciągi z kart kredytowych, można załączyć ponownie na etapie przesyłania. Na etapie sprawdzania możesz ponownie zrobić zdjęcia dokumentu tożsamości, klikając „zrób nowe zdjęcie”. Nie ma jednak możliwości ponownego przesłania plików po wysłaniu formularza.

Kwestie techniczne

 • Jeśli ta osoba nie otrzymała wiadomości e-mail, poproś ją, aby najpierw sprawdziła swój folder spamu. Jeśli nie ma tam wiadomości e-mail od nas, sprawdź, czy adres e-mail tej osoby w formularzu „Poznaj swojego partnera” jest poprawny.

 • Jeśli mimo wielu prób wysłania formularza „Poznaj swojego partnera” ciągle widzisz komunikat o błędzie, skontaktuj się ze swoim zespołem wsparcia.

Umowa dotycząca płatności BHFS

 • Ponieważ BHFS będzie świadczyć Ci usługi płatnicze. Zapoznaj się z Umową dotyczącą płatności BHFS, aby zrozumieć, w jakim stopniu tyczy się ona Ciebie.

 • BHFS będzie przetwarzać płatności związane z korzystaniem przez Ciebie z platformy Booking.com. Obejmuje to płatności dokonywane na naszej platformie przez Twoich gości podczas dokonywania rezerwacji.

 • Twoja umowa z Booking.com B.V. będzie nadal obowiązywać podczas migracji do BHFS. Twoje płatności będą obsługiwane tak jak zwykle, dopóki nie zacznie ich przetwarzać BHFS.

 • Umowa dotycząca płatności BHFS dotyczy wyłącznie przetwarzania płatności. Nie wpływa na postanowienia dotyczące platformy Booking.com ani innych usług oferowanych w ramach Twojej umowy z Booking.com B.V. Ponadto Umowa dotycząca płatności BHFS zawiera pewne informacje wymagane przez przepisy dotyczące usług płatniczych, takie jak sposób składania skargi do BHFS.

 • Istnieją ograniczenia Twojej odpowiedzialności wobec BHFS wynikające z Umowy dotyczącej płatności BHFS. W dowolnym 12-miesięcznym okresie Twoja odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty wynoszącej maksymalnie 100 000 EUR i łącznej prowizji zapłaconej nam w tym okresie. Podlega to wyłączeniom.

  Odpowiedzialność BHFS wobec Ciebie jest również podobnie ograniczona. Jednak zobowiązania BHFS w zakresie rozliczania płatności na rzecz Ciebie lub rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się podczas przetwarzania płatności, nie są ograniczone.

  Jeśli prowadzisz dużą firmę, zabezpieczysz BHFS i Booking.com przed stratami związanymi z niektórymi roszczeniami wnoszonymi przez strony trzecie. Limit odpowiedzialności nie ma zastosowania do tych wypłat odszkodowania. Więcej informacji można znaleźć w artykule 16 Umowy dotyczącej płatności BHFS.

 • Twoje prawa będą się różnić w zależności od wielkości Twojej działalności. Te informacje można znaleźć w Umowie dotyczącej płatności BHFS. Ogólnie możesz oczekiwać, tak jak wszyscy partnerzy korzystający z BHFS, że:

  • BHFS będzie Cię regularnie informować o Twoich płatnościach za pośrednictwem Extranetu.
  • Jeśli BHFS przetworzy płatność nieprawidłowo lub przetworzy płatność nieautoryzowaną, możesz mieć prawo do zwrotu środków, gdy wniesiesz o to w wyznaczonym terminie.
  • Jeśli złożysz skargę, a BHFS nie będzie w stanie jej rozpatrzyć, masz prawo skierować ją do zewnętrznego i niezależnego organu zajmującego się rozpatrywaniem skarg.
 • Gdy zawrzesz Umowę dotyczącą płatności BHFS, Twoje obowiązki będą następujące:

  • Musisz dostarczać BHFS informacje potrzebne do wypełnienia jej obowiązków prawnych i aktualizować je.
  • Musisz działać zgodnie z prawem.
  • Musisz przestrzegać wszelkich wytycznych dostarczonych przez BHFS, które pozwalają tej instytucji wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, takich jak wytyczne dotyczące zasad określonych przez Visa i Mastercard.
 • BHFS może rozwiązać Umowę dotyczącą płatności BHFS z dowolnego powodu z zachowaniem co najmniej 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku większych działalności okres wypowiedzenia wynosi 15 dni. W pewnych okolicznościach BHFS ma prawo rozwiązać umowę szybciej, a nawet natychmiast, na przykład jeśli istnieje powód, by sądzić, że łamiesz prawo lub poważnie albo wielokrotnie naruszasz Umowę dotyczącą płatności BHFS.

  BHFS może również zawiesić wypłaty lub rozwiązać Umowę dotyczącą płatności BHFS bez uprzedzenia, jeśli istnieje powód, by sądzić, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa.

 • BHFS może wprowadzać zmiany w Umowie dotyczącej płatności BHFS z różnych powodów, ale musi powiadomić Cię z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W niektórych przypadkach BHFS może szybciej zmienić umowę, np. gdy jest to konieczne, aby instytucja BHFS wywiązywała się ze swoich zobowiązań prawnych, lub jeśli prowadzisz większą działalność. 

  Jeśli nie zgadzasz się ze zmianą, możesz rozwiązać Umowę dotyczącą płatności BHFS w Extranecie w dowolnym momencie zanim zmiana zacznie obowiązywać.

 • BHFS ma prawo do:

  • odmówienia lub opóźnienia rozliczenia kwot wypłaty, jeśli płatność lub rezerwacja jest niezgodna z prawem lub jeśli istnieje powód, aby sądzić, że konieczna jest ochrona BHFS lub Booking.com przed zwiększonym ryzykiem niespełnienia przez Ciebie zobowiązań finansowych – instytucja BHFS jest jednak zobowiązana uregulować wszelkie opóźnione płatności, gdy ustanie przyczyna opóźnienia;
  • potrącania kwot lub innych zobowiązań, które masz wobec firmy należącej do grupy firm Booking Holdings, z kwot lub innych zobowiązań, które jest Ci ona winna.
 • Nie, nie podlega. Chociaż Twoja umowa z Booking.com B.V. podlega prawu holenderskiemu, jeśli przebywasz na terenie EOG, Umowa dotycząca płatności BHFS podlega prawu irlandzkiemu i jurysdykcji sądów irlandzkich.

Czy ten artykuł był pomocny?