Z jakimi kosztami wiąże się usługa Płatności poprzez Booking.com?

Zaktualizowano 11 mies. temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Płatności poprzez Booking.com to rozwiązanie płatnicze, które umożliwia nam obsługę wszystkich płatności Twoich gości i wypłacanie ich za pomocą wirtualnej karty kredytowej lub przelewu bankowego. Pomogą Ci one otrzymać więcej rezerwacji, zmniejszyć ryzyko oszustwa i zaoszczędzić czas potrzebny na zadania administracyjne. Płatności poprzez Booking.com oferują także większe bezpieczeństwo i gwarantowane płatności w przypadku rezerwacji bezzwrotnych, a także ochronę związaną z silnym uwierzytelnianiem klienta (SCA) przewidzianym dla transakcji w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Zjednoczonym Królestwie.

Kwota, jaką płacisz, zależy od Twojej metody wypłaty i lokalizacji Twojego obiektu, ponieważ opłaty manipulacyjne różnią się w zależności od kraju. 


Co zawiera ten artykuł:


Przegląd kosztów związanych z Płatnościami poprzez Booking.com

Nie musisz wnosić opłaty za konfigurację ani płacić dodatkowej prowizji, aby dołączyć do Płatności poprzez Booking.com. Pobieramy opłatę za rezerwacje, które otrzymujesz przez naszą stronę, a opłata ta zależy od wybranej przez Ciebie metody wypłaty – wirtualnej karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Zostaniesz obciążony opłatą tylko za zrealizowane rezerwacje. Żadne opłaty nie są pobierane, gdy zrezygnujesz z opłaty za odwołanie, oferując gościom bezpłatne anulowanie rezerwacji.


Koszty związane z wypłatami za pośrednictwem wirtualnych kart kredytowych

Koszt otrzymania wypłaty za pośrednictwem wirtualnej karty kredytowej zastępuje opłatę, którą zapłaciłbyś firmie obsługującej kartę kredytową za bezpośrednie obciążenie gościa. Większość dostawców usług płatniczych pobiera również opłaty za każdą transakcję. Zamiast tego ta opłata jest teraz przeznaczana na obciążanie wirtualnej karty kredytowej płatnościami za rezerwacje.

Korzystając z wirtualnej karty kredytowej, otrzymujesz wypłaty zgodnie z zasadami rezerwacji. Więcej informacji na temat tych zasad znajdziesz w Extranecie.


Koszty związane z wypłatami za pośrednictwem przelewów bankowych

Kiedy otrzymasz wypłatę przelewem bankowym o wartości rezerwacji, zostaniesz obciążony opłatą, na którą składają się koszty przetworzenia płatności, wydatki związane z obciążeniem zwrotnym i ryzykiem oszustwa oraz, w stosownych przypadkach, koszty związane z SCA. Ta opłata różni się w zależności od lokalizacji Twojego obiektu i wynosi od 1,1% do 3,1%.

Koszty przetwarzania płatności obejmują trzy elementy:

  1. Opłaty dla dostawcy usług płatniczych – pobierane przez naszego dostawcę usług płatniczych w celu przetworzenia płatności, w tym pobrania płatności od klienta (płatnika).
  2. Opłaty systemowe – pobierane przez firmy obsługujące systemy kartowe, takie jak Visa lub Mastercard, za korzystanie z ich sieci.
  3. Opłaty interchange – pobierane przez bank wydający kartę klienta w celu zatwierdzenia transakcji.

Jeśli zdecydujesz się na wypłaty przelewem bankowym, będziesz je otrzymać po wymeldowaniu się gościa. Sposób uiszczenia opłaty za płatność i naszej prowizji zależy od Twojej lokalizacji. Istnieją dwie opcje:

  • Nasza prowizja i opłata za płatność są potrącane z każdej otrzymanej przez Ciebie wypłaty.
  • Prowizja i opłata za obsługę płatności za rezerwacje są płacone jednorazowo na koniec miesiąca.

Możesz dowiedzieć się, która opcja obowiązuje dla Twojego obiektu na stronie Płatności poprzez Booking.com.


Kryteria korzystania z Płatności poprzez Booking.com

Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do usługi Płatności poprzez Booking.com i z jakimi wiąże się to kosztami, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do Extranetu.
  2. Kliknij zakładkę Finanse.
  3. Kliknij Płatności poprzez Booking.com lub Płatności Online w zależności od Twojej lokalizacji i ustawień.

Czy ten artykuł był pomocny?