Jak dodać, usunąć, edytować lub zmienić kolejność zdjęć obiektu

Zaktualizowano 11 godz. temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

W galerii zdjęć swojego obiektu w Extranecie lub aplikacji Pulse możesz dodawać zdjęcia, a następnie je aktualizować bądź zastępować. Pamiętaj, że poprawna aktualizacja zdjęć na stronie obiektu zajmuje trochę czasu. 

Przesyłanie plików wideo do galerii obiektu nie jest możliwe.


Co zawiera ten artykuł:


Dodawanie nowych zdjęć

Aby dodać nowe zdjęcia do galerii za pośrednictwem Extranetu, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie wybierz Zdjęcia.
 3. Kliknij Dodaj zdjęcia.

Aby dodać nowe zdjęcia 360° za pośrednictwem Extranetu, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie wybierz Zdjęcia.
 3. W sekcji „Galeria główna” znajduje się nowa sekcja Zamieszczanie zdjęć 360° na stronie obiektu.
 4. Kliknij Dodaj zdjęcia.

Poniżej opisane kroki wykonaj, jeśli chcesz dodać zdjęcia dla konkretnego pokoju lub opcji zakwaterowania. Upewnij się, że galerie zdjęć Twojego pokoju lub opcji zakwaterowania pokazują tylko udogodnienia znajdujące się w pokoju lub opcji zakwaterowania tego rodzaju.

 1. Wybierz rodzaj pokoju lub opcji zakwaterowania. 
 2. Wybierz Dodaj zdjęcia.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać nowe zdjęcia za pomocą aplikacji Pulse:

 1. Zaloguj się do aplikacji Pulse.
 2. Dotknij Więcej.
 3. Dotknij Informacje o obiekcie.
 4. Wybierz obiekt, dla którego chcesz dodać zdjęcia – możesz wybrać więcej niż jeden.
 5. Dotknij Zdjęcia.
 6. Wybierz Galeria zdjęć lub Pokój.
 7. Dotknij Dodaj zdjęcie, a następnie Zrób zdjęcie lub Wybierz, aby odpowiednio zrobić zdjęcie za pomocą urządzenia mobilnego bądź dodać je z galerii urządzenia.
 8. Dotknij ikony , aby zapisać zmiany, jeśli używasz urządzenia z systemem Android, lub dotknij Zapisz, jeśli używasz urządzenia z systemem iOS.

Usuwanie zdjęć

Aby usunąć zdjęcia ze strony swojego obiektu w Extranecie, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie wybierz Zdjęcia.
 3. Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć – aby usunąć kilka zdjęć jednocześnie, zaznacz je i kliknij Usuń zdjęcia.
 4. Kliknij Opcje.
 5. Kliknij Usuń, a następnie OK.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zdjęcia swojego obiektu w aplikacji Pulse na urządzeniu z systemem iOS:

 1. Zaloguj się do aplikacji Pulse.
 2. Dotknij Więcej.
 3. Dotknij Informacje o obiekcie, a następnie Zdjęcia.
 4. Wybierz pokój lub opcję zakwaterowania. 
 5. Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
 6. Dotknij ikony kosza.
 7. Dotknij Usuń.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zdjęcia swojego obiektu za pomocą aplikacji Pulse na urządzeniu z systemem Android:

 1. Zaloguj się do aplikacji Pulse.
 2. Dotknij Więcej.
 3. Dotknij Informacje o obiekcie, a następnie Zdjęcia.
 4. Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
 5. Dotknij Usuń zdjęcie.
 6. Dotknij Usuń.

Zmiana kolejności zdjęć obiektu

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić kolejność zdjęć na stronie swojego obiektu za pośrednictwem Extranetu:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie wybierz Zdjęcia.
 3. Kliknij i przeciągnij zdjęcia, aby zmienić ich kolejność. 

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić kolejność zdjęć w aplikacji Pulse:

 1. Zaloguj się do aplikacji Pulse.
 2. Dotknij Więcej.
 3. Dotknij Informacje o obiekcie.
 4. Wybierz obiekt, do którego chcesz dodać zdjęcia – możesz wybrać więcej niż jeden.
 5. Dotknij Zdjęcia.
 6. Wybierz Galeria zdjęć lub Pokój.
 7. Dotknij Zmień kolejność zdjęć i przeciągnij oraz upuść zdjęcia w preferowanej kolejności.
 8. Dotknij ikonę , aby zapisać zmiany, jeśli używasz urządzenia z systemem Android lub dotknij Zapisz, jeśli używasz urządzenia z systemem iOS.

Popraw sposób wyświetlania zdjęć na stronie obiektu, korzystając z funkcji inteligentnego układania. Ta funkcja wykorzystuje uczenie maszynowe do optymalizacji kolejności zdjęć w najlepszy możliwy sposób dla potencjalnych gości. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie wybierz Zdjęcia.
 3. W sekcji Galeria główna kliknij przycisk Inteligentne układanie
 4. Wybierz Wyłącz lub Zatrzymaj.

Dodawanie lub zmiana głównego zdjęcia

Wykonaj poniższe czynności, aby przesłać nowe zdjęcie główne przez Extranet:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie wybierz Zdjęcia.
 3. Dotknij Dodaj zdjęcia.
 4. Wybierz zdjęcie, a następnie kliknij Opcje.
 5. Kliknij Ustaw jako preferowane zdjęcie główne.

Jeśli masz już kilka zdjęć przesłanych do galerii głównej, wykonaj poniższe czynności, aby ustawić jedno z nich jako zdjęcie główne:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie wybierz Zdjęcia.
 3. W sekcji Galeria główna kliknij przycisk Inteligentne układanie.

Możesz także dodać lub zmienić swoje główne zdjęcie za pomocą aplikacji Pulse:

 1. Zaloguj się do aplikacji Pulse.
 2. Dotknij Więcej.
 3. Dotknij Informacje o obiekcie.
 4. Dotknij Obiekt – możesz wybrać więcej niż jeden.
 5. Dotknij Zdjęcia, a następnie Galeria obiektu – Twoje aktualne zdjęcie główne zostanie wyświetlone jako pierwsze.
 6. Dotknij Dodaj zdjęcie , aby przesłać nowe główne zdjęcie ze swojego urządzenia lub dotknij Zmień kolejność zdjęć i przeciągnij oraz upuść istniejące zdjęcie w swojej galerii jako zdjęcie główne.
 7. Dotknij ikonę , aby zapisać zmiany, jeśli używasz urządzenia z systemem Android lub dotknij Zapisz, jeśli używasz urządzenia z systemem iOS.

Oznaczanie zdjęć

Oznaczenia pomagają dopasować Twój obiekt do wyszukiwań gości i mogą kierować potencjalnych gości do Twojego obiektu. Wykonaj następujące kroki, aby oznaczyć swoje zdjęcia:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie wybierz Zdjęcia.
 3. Wybierz zdjęcie, a następnie kliknij Opcje.
 4. Kliknij Edytuj lub oznacz.
 5. Wybierz istniejące oznaczenia lub utwórz nowe.
 6. Kliknij Zakończ.

Jeśli chcesz dodać oznaczenie obiektu, który dysponuje częścią dzienną, możesz wyszukać i dodać znacznik „salon”. A jeśli Twój obiekt posiada zaplecze gastronomiczne, możesz do wybranego zdjęcia dodać oznaczenie „restauracja”.


Obracanie zdjęć

Wykonaj poniższe kroki, aby obrócić zdjęcia:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij Obiekt, a następnie wybierz Zdjęcia.
 3. Wybierz zdjęcie, które chcesz obrócić, a następnie kliknij Edytuj.
 4. Pod zdjęciem wybierz obrócenie zdjęcia zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
 5. Kliknij Zapisz, a następnie Zakończ.

Czy ten artykuł był pomocny?