Craig Beedle

Craig Beadle

Click. Magazine Writer 

Craig jest autorem tekstów z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w wyjaśnianiu skomplikowanych zagadnień technologicznych w łatwy do zrozumienia sposób.